نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
آئین نامه تأسیس درمانگاه عمومی دندان پزشکی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

آئین نامه تأسیس درمانگاه عمومی دندان پزشکی

آئین نامه تأسیس درمانگاه عمومی دندان پزشکی

۱- درمـانگاه دندان پـزشکی مؤسسه ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و پیش گیری بیماری های دهان و دندان توسط دندان پزشکان ( عمومی – تخصصی ) براساس ضوابط ومقررات مربوطه دائر می گرددو دندان پزشکان عمومی مجاز به ارائه خدمات دندان پزشکی عمومی در چارچوب برنامه های آموزشی دوره دندان پزشکی می باشند .
۲- همکاری دندان پزشکان متخصص با درمانگاه های عمومی در جهت ارائه خدمات با کیفیت بیشتر بلامانع می باشد .
3- درمانگاه تخصصی دندان پزشکی مرکز درمانی می باشد که در آن دندان پزشکان متخصص حداقل در سه رشته تخصصـی کلینیکی فعالیت می نمایند .
4- همکـاری دنـدان پـزشکان عمومی با درمانگاه های تخصصی دندان پزشکی به منظور ارائه خدمات عمومی دندان پزشکی بلامانع می باشد .
5- پروانه مسئول فنی به نام دندان پزشک عمومی یا متخصص واجد شرایط صادر خواهد شد .
6- مسئولیت و سرپرستی کلیه امور مرکز با مسئول فنی خواهد بود .
7- مسئول فنی درمانگاه دندان پزشکی تخصصی بایستی متخصص در یکی از رشته های دندان پزشکی باشد .
8- هیئت امنای مراکز درمانی خیریه دندان پزشکی تحت ضوابط و مقررات وزارت متبوع می بایستی مسئول فنی واجدشرایط جهت هر یک از نوبت های کاری معرفی نمایند .
9- ساعات فعالیت این مراکزعمومی شبانه روزی بوده و تأمین امنیت به عهده ارگانهای انتظامی کشور می باشد .
10-در صورتی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود معرفی مؤسس واجد شرایط براساس تبصره 4 قانون اصلاح ماده 3 قانـون مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 ( مصوب 6/2/1374 مجلس شورای اسلامی ) اقدام شود .
11- در صورت غیبت مسئول فنی به مدت کمتر از سه ماه ، یک نفر جانشین به طور موقت توسط مؤسس یا موسسین انتخاب و به صورت کتبی به دانشگاه معرفی می گردد .
12- پاسخ گویی به همه رخدادهای مربوط به وظایف مسئول فنی در زمان غیبت بر عهده شخص جانشین خواهد بود .
13-در صورتی که غیبت بیش از سه ماه به طول انجامد ، پروانه مسئول فنی پس از طی مراحل قانونی لغو خواهد شد .
14- حضور مسئول فنی یا جانشین نامبرده در ساعات فعالیت مرکز الزامی است .
15- نظارت بر کلیه امور و رعایت تعرفه های مصوب قانونی به عهده مسئول فنی خواهد بود .
16- پروانه مسئول فنی براساس ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 غیر قابل انتقال به غیر بوده و در صورت غیبت غیرموجه بیش از سه ماه از تاریخ وقوع ( در صورت محکومیت یا مفقود شدن ) خود به خود لغو می گردد .
17- در صورتی که مؤسس یا مؤسسین به دلایل موجه قصد تعطیلی یا انحلال مرکز را داشته باشند می بایست مراتب را با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل 3 ماه قبل از اقدام به دانشگاه مربوطه گزارش نمایند .

در صورت تعطیل یا انحلال مرکز وزارت متبوع هیچ گونه مسئولیتی در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد

ساختمان

1- فضای فیزیکی براساس تعداد یونیت دندان پزشکی و بخش های مصوب محاسبه می شود .
2 حداقل مساحت مناسب برای هر یونیت و متعلقات مربوطه 10 متر مربع می باشد .
3- مراکز درمانی عمومی و تخصصی دندان پزشکی می تواند در حداقل مساحت 150 متر مربع و در یک یا چند طبقه متوالی ساختمان احداث گردد .درصورت دوطبقه بودن می بایستی ساختمان مستقل باشد ودربیش از دوطبقه تعبیه آسانسورالزامی بوده وکلیه طبقات جهت درمانگاه دندان پزشکی اختصاص یابد.قابل ذکر است طبقات منفصل قابل تائید نمی باشد.
4- بایستی فضـاهای مورد نیـاز رادیـولـوژی، انتظار، پذیرش و نگه داری مدارک پزشکی ، اتاق مرکز استرایلیزاسیون سرویس های بهداشتی به تفکیک خانم ها و آقایان ، محـل شستشوی تی و وسایـل نظافت ، آبدارخانه ، اتاق استراحت و رختکن به طور مجزا ملحوظ و به تائید دانشگاه برسد .
5- فاصله هر مرکز درمانی اعم از تخصصی و عمومی با مرکز مشابه نبایستی از 500 متر کم تر باشد .
توضیح :از خرید یا اجاره ساختمان جهت احداث مرکز فوق قبل از تائید کارشناسی خودداری به عمل آید.

تجهیزات

1- به ازای هر 5 دستگاه یونیت دندان پزشکی وجود یک دستگاه اتوکلاو با حجم حداقل 17 لیتر
2- وجود حداقل یک دستگاه رادیو گرافی پری اپیکال
3- مراکز تخصصی می توانند یک دستگاه رادیولوژی پانورکس و لترال سفال نیز داشته باشد .
- محدوده مـورد نظـر جهت استقرار دستگاه های رادیو گرافی باید به طور جداگانه سرب کوبی شده و به تائید سازمان
انرژی اتمی رسیده باشد .
4- کلیه تجهیزات و مواد لازم جهت بهره برداری می بایست مطابق آئین نامه موجود در دانشکده های دندان پزشکی باشد .
5- دارو و تجهیزات اتاق اورژانس ( شامل کپسول اکسیژن ، قفسه داروهای اورژانس ، ست احیاء شامـل آمبوبـگ و …. تا حد امکان الکترو شوک ) ضروری می باشد .
6- مجهز بودن این گونه مراکز به برق اضطراری

نیروی انسانی مورد نیاز

1- با توجه به تعداد یونیت و نوع تخصص ، نیروی انسانی اعم از دندان پزشک و پیراپزشک تعیین می گردد .
2- مراکز دندان پزشکی غیر دولتی حق به کارگیری دندان پزشکان ، پزشکان و کارکنان شاغل در بخش دولتی را ساعات اداری ندارد .
3- دندان پزشکان و پزشکان شاغل در مرکز بایستی دارای پروانه مطب معتبرهمان شهر باشند ( قانون تأسیس مطب مصوب 18/5/62 )
4- نصب تابلو با ذکر مشخصات کامل در ورودی مرکز و اطاق مربوطه با ذکر نوع فعالیت و تخصص دندان پزشک الزامی است .
5- ضروری است مسئول مدارک پزشکی تا حد امکان دارای تحصیلات دانشگاهی باشد .
6- وجود حداقل یک نفر پرستار دندان پزشکی با تحصیلات دانشگاهی در هر نوبت کاری جهت ارائه خدمات درمانی فرم گیری و آموزش بهداشت
7- یک نفر تکنسین رادیولوژی با تحصیلات دانشگاهی در مرکز تخصصی دندان پزشکی ، در صورت داشتن دستگاه پانورکس و لترال سفال در کلیه نوبت های کاری فعال مرکز ضروری است

مراحل صدور مجوزهای قانونی

الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی
1- ارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت محترم درمان و مدیریت محترم درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد .
2- تکمیل فرم های مربوطه ( پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صد ور پروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود )
3- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
4- دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان
5- نامه اعلام عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی
6- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی
7- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی
8- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد
9- لیست اسامی پیشنهادی جهت نام گذاری مؤسسه با مهر و امضای متقاضی
10-نامه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نظارت آنان در مورد متقاضی و غیر تکراری بودن اسامی پیشنهادی
11- عکس 4 * 3 دو قطعه ( جهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد ) +ارائه تصویر ِیا شماره کد ملی

توضیح : در خصوص نامه های مورد اشاره در بند 7 و 10 و 11 مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک توسط طرف متقاضی انجام می پذیرد بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ نامه های فوق به عهده متقاضی می باشد .

ب ) پس از تکمیل مدارک ، پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع ارسال می گردد .
ج ) پس از تائید صلاحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده 20 ، ارائه فرم تکمیل شده قرارداد تأسیس + فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی اعلام خواهد گردید).
د ) صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی
ه ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی
بدیهی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد .

1- پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی ( با ذکر دقیق آدرس ، کروکی و تلفن تماس ) که توسط متقاضی مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد .
2- در صورت تائید شرایط اولیه ساختمان توسط کارشناسان معاونت درمان ، کتباً به متقاضی اعلام می گردد ، تا نسبت به ارائه نقشه معماری ساختمان با مقیاس یک صدم و نام گذاری فضاها اقدام نمایند .
3- انجام بازدید توسط کارشناسان مدیریت درمان و بهداشت محیط
4- در صورت مورد تائید بودن نقشه پیشنهادی توسط معاونت درمان دانشگاه ممهور می گردد.
5- آماده سازی ساختمان طبق نقشه تائید شده و رهنمودهای ارائه شده به صورت کتبی که مجموع نظرات گروه کارشناسی (درمان، بهداشت محیط ) می باشد .
6- تجهیز کامل مرکز
7- معرفی مسئول فنی جهت کلیه ساعات فعالیت مرکز ( مدارک مورد نیاز مسئول فنی در قسمت مدارک مسئول فنی درج گردیده است )
8- تصویر مصدق سند مالکیت و اجازه نامه معتبر
9- لیست تجهیزات به تفکیک بخش ها
10- لیست اسامی پرسنل به همراه مدارک تحصیلی آنان ولیست اسامی دندان پزشکان به همراه تصویرپروانه مطب معتبرآنان
و ) پس از تکمیل مدارک ، ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع
ز ) پس از تائید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداری ارائه فیش بانکی :
-ارائه فیش های بانکی جهت هر یک از مسئولین فنی طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضی اعلام خواهد گردید .مبالغ جهت تهران و سایر شهرستان ها متفاوت می باشد).
ح ) صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی توسط وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه
ت ) تحویل پروانه های صادره به مؤسس

مدارک مورد نیاز جهت مسئولین فنی

1- تکمیل فرم های مشخصات ، فرم تقبل مسئولیت فنی ( فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفی مسئولین فنی از طرف مؤسس به صورت کتبی تحویل می گردد )
2- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر
3- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان یا دانشنامه
4- نامه عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی
5- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت پزشکان استخدام رسمی دوایر دولتی
6- اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی
7- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورت داشتن توضیح
8- چهار قطعه عکس 4 * 3 +ارائه تصویریا شماره کارت ملی
9- اصل گواهی عدم اعتیاد
توضیح : در خصوص مدارک مورد اشاره در بند 5 و 9 مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک از طرف متقاضی صورت می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ های فوق به عهده متقاضی می باشد .

مقررات عمومی

- کلیه مقررات مراکز دندان پزشکی موظفند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشیابی وزارت متبوع را رعایت نمایند در غیر این صورت مطابق مقررات با مراکز متخلف برخورد خواهد شد .
- مؤسس یا مؤسسین مراکز موظفند هر سال نسبت به اعلام تقاضای و ارزشیابی طبق ضوابط و استانداردهای موجودتوسط وزارت متبوع اقدام نماید .

تبصره – ضوابط و استانداردهای درمانی و ارزشیابی مراکز توسط وزارت متبوع ابلاغ خواهد شد .

تبصره – مراکز موظفند آخرین درجه ارزشیابی و پروانه های مرکز را در قسمت پذیرش به نحوی که کاملاً قابل رؤیت باشد نصب نمایند .

در صورتی که موسس و یا مؤسسین مراکز دندان پزشکی از ضوابط و مقررات و وظایف موضوع آیین نامه و اصلاحیه درمانگاه ها تخطی نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد :
الف : تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط دانشگاه های/دانشکده های ذی ربط
ب : اخطار کتبی توسط دانشگاه/دانشکده ذی ربط
ج : لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل مرکز به مدت یک تا سه ماه به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 20
د : لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل مرکز به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 20
ه : لغو پروانه تأسیس مرکز به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 20 و عندالزوم اعلام آن به مراجع قضائی
- پرستار دندان پزشکی به شخصی اطلاق می گردد که دوره پرستاری دندان پزشکی را در یکی از دانشگاه های معتبر گذرانده و موفق به اخذ گواهی نامه رسمی کاردانی شده باشد .
- تکنسین لابراتوار دندان سازی به شخصی اطلاق می گردد که دوره کاردانی دندان سازی ( پروتز) را در یکی از دانشگاه های معتبر گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه رسمی کاردانی شده باشد .

- تأسیس هرگونه مؤسسه درمانی به نام مرکز دندان پزشکی قبل از هرگونه اقدم منوط به کسب موافقت اصولی و پروانه تأسیس از وزارت متبوع می باشد .
- اجازه تأسیس به کسانی داده می شود که علاوه بر داشتن شرایط ماده 2 قانون مربوط به امور پزشکی دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی دارای عدم سوء پیشینه بوده و صلاحیت آنها بر طبق ضوابط تعیین شده به تائید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی برسد .

تبصره – شرکت تعاونی های بهداشتی درمانی تحت ضوابط و مقررات وزارت متبوع و با رعایت مفاد این آیین نامه می توانند پروانه تأسیس دریافت نمایند .

بهره برداری و ادامه فعالیت مراکز دندان پزشکی منوط به راه اندازی قسمت های مختلف مرکز دندان پزشکی و معرفی مسئولان فنی مرکز برای کلیه نوبت های کاری و معرفی کارکنان دندان پزشک و پیرا پزشک طبق ضوابط اعلام شده توسط وزارت متبوع و تائید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی و کسب پروانه لازم و رعایت ضوابط قانونی و مقررات مندرج در این آئین نامه خواهد بود .
- محل ساختمان و تجهیزات فنی باید قبل از صدور پروانه تأسیس توسط کارشناسان ذی ربط دانشگاه ها و یا وزارت متبوع مورد بررسی و تائید قرار گیرد .
- پروانه تأسیس به نام اشخاص حقیقی صادر خواهد شد .
- پروانه مسئول فنی به نام دندان پزشک عمومی یا متخصص واجد شرایط و صلاحیت پس از تائید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی صادر خواهد شد .

تبصره – مسئول یا مسئولین فنی از بین مؤسس یا مؤسسین معرفی می گردند .

- مسئولیت و سرپرستی کلیه امور مرکز با مسئول فنی خواهد بود .

- تبصره – مسئولین فنی مراکز تخصصی بایستی متخصص در یکی از رشته های دندان پزشکی باشد .

هیئت امنای مراکز درمانی خیریه دندان پزشکی تحت ضوابط و مقررات وزارت متبوع بایستی مسئول فنی واجد شرایط جهت هر یک از نوبت های کاری معرفی نمایند .

منبع :

سایت بهداشت محیط بیمارستان

جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)