نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری سیانید - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری سیانید

اندازه گیری سیانید

CNموجود در محلول، پس از تیتر کردن با نیترات نقره استاندارد (AgNo3) به شکل ترکیب محلول 2(-Ag(CN در می آید، به محض اینکه همه ی سیانید موجود ترکیب شود با اضافه شدن مقدار کمی +Ag ، این مقدار اضافی+Ag به وسیله معرف حساس به نقره (p-dimethylaminobenzalrhodanine) شناسایی شده و به طور سریع رنگ محلول از زرد قناری به رنگ گل بهی تبدیل می شود. این معرف به حضور حدود 0.1mg Ag/L حساس می باشد. اگر که این روش نشان داد که مقدار سیانید کمتر از 1mg/L  می باشد بهتر است از روش های دیگر اندازه گیری استفاده شود.

وسایل لازم

یک بورت با ظرفیت 10 میلی لیتر

مواد

1- معرف: 20mg  از  p-dimethylaminobenzalrhodanine در 100ml استون حل نمایید.

2- تیترانت نیترات نقره استاندارد: AgNo33.27gr  را در یک لیتر آب مقطر حل نمایید و در مقابل محلول استاندارد NaCl استاندارد نمایید. برای این منظور از روش آرگانورمتریک با معرف K2CrO4 که در بخش کلراید شرح داده شده استفاده نمایید.

3- محلول رقیق هیدروکسید سدیم: 1.6gr از NaOH را در یک لیتر آب مقطر حل نمایید.

روش کار

از محلول مورد نظر یک حجم مشخصی نمونه را برداشته، به طوریکه با حدود 1 تا 10 میلی لیتر تیترانت AgNo3 تیتراسیون به پایان برسد. جهت رقیق سازی این حجم را با محلول رقیق NaOH به حجم 250 میلی لیتر ( یا هر حجمی که به دلخواه انتخاب می نمایید) برسانید. برای نمونه های با غلظت سیانید پایین (کمتر مساوی 5 میلی لیتر) نیاز به رقیق سازی ندارد. سپس 0.5 میلی لیتر معرف اضافه نمایید.

با تیترانت نیترات نقره استاندارد شروع به تیتر کنید تا جایی که رنگ زرد قناری تبدیل به رنگ گل بهی گردد. برای شاهد هم به مقدار نمونه آب مقطر برداشته و با هیدروکسید سدیم به حجم ( هر حجمی که برای نمونه استفاده کرده اید) برسانید و سپس تیتر نمایید.

محاسبه

mg CN-/L= ((A-B)*1000)/ml orginal sample)*(250/ml portion used))

A = مقدار AgNO3 مصرفی برای نمونه

B= مقدار AgNO3 مصرفی برای شاهد

ml orginal sample= حجم نمونه ای که برای تیتر کردن برداشته اید

* portion used= مقدار نمونه ی اصلی که در حجم مورد استفاده ریخته اید( در کل می توانید رقت خود را به جای کل کسر دوم بگذارید، یعنی اگر 1به 10 رقیق کرده اید ، حاصل کسر اول در عدد 10 ضرب می شود، اما این امر برای شرایطی است که شما حجم نمونه را 250 میلی لیتر گرفته باشید، اگر حجم نمونه را مثلا 100 میلی لیتر انتخاب کرده اید و رقیق سازی هم نکرده اید به جای میلی لیتر نمونه اصلی عدد 100 را گذاشته و برای مخرج کسر دوم نیز عدد 100 را می گذارید، در این صورت کسر دوم برابر با 2/5 به دست می آید که در حاصل کسر اول ضرب می گردد، حال اگر حجم نمونه را 100 گرفته اید و به میزان 1 به 10 نیز رقیق کرده اید باید در مخرج کسر دوم عدد 10 را بگذارید که در این صورت حاصل کسر دوم برابر با 25 خواهد شد که این عدد در حاصل کسر اول که مخرج آن را نیز 100 گذاشته اید ضرب می کنید، به طور کلی باید بگویم شما هر 1 میلی لیتر تیترانتی که مصرف کردید برابر با 1 میلی گرم سیانید می باشد، خیالتان را راحت کنم شما با نگاه اول به تیترانت مصرفی می دانید که چه مقدار سیانید در همان ارلن در حال تیتر کردن خود دارید ! یعنی اگر 10 میلی لیتر تیترانت مصرف کردید، در ارلن شما 10 میلی گرم سیانید وجود دارد. حال اگر قرار است بر حسب میلی گرم بر لیتر محاسبه نمایید میلی تیترانت مصرفی خود را بر حسب لیتر محاسبه نمایید تا میلی گرم بر لیتر سیانید شما محاسبه گردد،)

منبع:استاندارد متد

جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)