نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری فنل به روش فتو متریک - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری فنل به روش فتو متریک

اندازه گیری فل به روش فتو متریک

این روش برای مقدار بیش از ۲۰ میکرو گرم فنل مناسب بوده و کمتر از این مقدار را نشان نمی دهد.

روش اندازه گیری :

۱ - مقدار ۱۰۰ میلی لیتر از نمونه را برداشته و در ارلن ۲۵۰ میلی لیتری بریزید. در ارلنی دیگر نیز ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر به عنوان شاهد بریزید و هر عملی که روی نمونه انجام دادید روی شاهد هم انجام دهید.

توجه داشته باشید که اگر نمونه نیاز به رقیق سازی داشت رقیق سازی نمایید . سعی شود در ۱۰۰ میلی لیتر بیش از ۵/۰ میلی گرم فنل وجود نداشته باشد.

۲ - ۲/۵ میلی لیتر NH4OH  0.5 N به محلول اضافه کرده و سریعا مرحله ۳ را انجام دهید .

۳ - بی درنگ PH را با بافر فسفات به ۹/۷ بعلاوه منهای ۱/۰ برسانید.

۴ - ۱ میلی لیتر ۴آمینو آنتی پیرین  4aminoantipyrine اضافه کنید و کاملا مخلوط نمایید.

۵- مقدار  ۱ میلی لیتر  پتاسیم فری سیانید potasium ferricyanide به آن اضافه کرده و هم بزنید.

۶- به مدت ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس در طول موج ۵۰۰ نانو متر در مقابل شاهدی که آماده کرده اید جذب آن را بخوانید .

روش ساخت مواد و معرفها:

دقت شود که تمام مواد و معرفها با آب مقطر بدون فنل و کلر تهیه شود.

۱ - هیدروکسید آمونیوم ۵/۰ نرمال : ۳۵ میلی لیتر از هیدروکسید آمونیوم برداشته و به حجم یک لیتر برسانید.

۲- محلول بافر فسفات : مقدار ۵/۱۰۴ گرم K2HPO4 و ۳/۷۲ گرم KH2PO4را در آب مقطر حل کرده و به حجم یک لیتر برسانید . PH آن باید ۸/۶ باشد.

۳ - محلول ۴آمینو آنتی پیرین : مقدار ۲ گرم ۴آمینو آنتی پیرین را در آب مقطر حل کرده و به حجم ۱۰۰ سی سی برسانید . این ماده روزانه ساخته می شود. ( روزانه ساختن این محلول دقت کار شما را بالا می برد اما اگر بیش از چند روز هم باشد جواب می دهد اما  بر اساس استاندارد متد باید روزانه ساخته شود. )

۴- محلول پتاسیم فری سیانید : مقدار ۸ گرم از K3Fe(CN)6 را با آب مقطر به حجم ۱۰۰ سی سی برسانید و در بطری شیشه ای قهوه ای رنگ نگهداری کنید . این محلول باید هفتگی ساخته شود. (اگر دقت بالایی را لازم نداشتید لزومی برای هفتگی ساختنش نیست اما بر طبق استاندارد متد باید هفتگی باشد)

منبع:استاندارد متد

جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)