نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری نیترات NO3- - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری نیترات NO3-


اندازه گیری نیترات NO3-  :

مواد مورد نیاز :

1- نمک اشباع کلرید سدیم ( Sodium Chloride Solution  (Nacl  :

مقدار 300 گرم کلرید سدیم را وزن کرده و به حجم یک لیتر برسانید.

2- محلول اسید سولفوریک Sulfuric Acid Solution  (H2SO4) :

مقدار cc 500 اسید سولفوریک غلیظ را به cc 125 آب مقطر بیافزایید و آن را به درجه حرارت اتاق برسانید و در ظرف در بسته و محکم نگهداری کنید تا آب جذب ننماید.

3- محلول اسید بروسین سولفانیلیک Brucine  Sulfanilic Acid Solution :

1 گرم سولفات بروسین C23H26N2O4 ) H2SO4, 7H2O )را وزن کرده و 1/0 گرم اسید سولفانیلیک (C6H7NO35) به آن اضافه کنید و در cc70 آب مقطر داغ حل کنید. سپس cc3 اسید کلریدریک غلیظ به آن اضافه کنید، محلول حاصل را به حجم cc100 برسانید و در شیشه تاریک نگهداری کنید . این محلول به شدت سمی است.

4- محلول مادر استاندارد نیترات Standard  Stock Solution  :

6070/0 گرم نیترات سدیم (NaNO3) را وزن کرده و در یک بالن ژوژه یک لیتری پس از حل کردن به حجم برسانید . این محلول شامل mg 100 نیتروژن است.

 

  1 ml = 0.1 mg N-NO3-    100PPm                                                                            

5- محلول استاندارد نیترات Standard  NO3-  Solution  :

cc 10 از محلول مادر استاندارد را با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید. این محلول باید در روز آزمایش تهیه شود.

 

1 ml = 1 micro gram N-NO3-  = 0.001  mg  N-NO3-                1 ppm  

 

6- محلول استاندارد نیتراتStandard  NO3-   :

مقادیر cc2 ، cc4 ، cc 5 از محلول استاندارد نیترات را با آب مقطر به حجم cc 100 برسانید.غلظت استانداردهای تهیه شده به ترتیب 02/0 ، 04/0 و 05/0 میلی گرم در لیتر میباشد.میزان غلظت استانداردهای تهیه شده از فرمول زیر محاسبه می گردد :

 

N-NO3 – ( ppm ) = N-NO3- mg × 1000 / cc Standard

روش آزمایش :

1-استانداردهای مشخص شده را تهیه کنید.

2-cc 10 آب مقطر را به عنوان شاهد در ظرف آزمایش بریزید.

3-cc10 از نمونه را که قبلاً صاف کرده اید داخل ظرف آزمایش بریزید.

4- استانداردها و شاهد و نمونه های آب را داخل تشت آب قرار داده محلولهای زیر را به آنها بیافزایید.

5- ابتدا cc2 محلول اشباع نمک سدیم به آن افزوده و بهم بزنید تا مخلوط شود.

6-سپس cc 10 محلول اسید سولفوریک به آن افزوده به آرامی تکان دهید و زمان دهید تا سرد شود.

7- cc 5/0 محلول بروسین سولفانیلیک اسید به آن افزوده و خوب هم بزنید.

8-پس از آن ظروف آزمایش را به مدت 20 دقیقه در داخل بن ماری که حرارت آب آن کمتر از 95 درجه سانتیگراد نباشد قرار دهید، بعد ظروف را بیرون آورده داخل آب سرد قرار دهید تا حرارت آن به درجه حرارت اتاق برسد.

9-دستگاه اسپکتروفتومتر، در طول موج nm 410 قرار بدهید. حالا دستگاه را با شاهد تنظیم کنید و بعد استانداردها را خوانده و سپس غلظت نمونه ها را اندازه بگیرید


جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)