نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
بهداشت آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

بهداشت آب و فاضلاب


بهداشت آب و فاضلاب
   دانلود : ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی ، آشامیدنی و صنایع وابسته به دام[1]           حجم فایل 810 KB
   دانلود : راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها[1]           حجم فایل 865 KB
   دانلود : آئین نامه حریم مخازن ، تاسیسات آبی ، کانالهای آبرسانی ، آبیاری و زهکشی[1]           حجم فایل 128 KB
   دانلود : دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی           حجم فایل 202 KB
   دانلود : نکاتی چند در مورد بهداشت استخرهای شنا           حجم فایل 151 KB
   دانلود : راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب           حجم فایل 516 KB
   دانلود : قانون تشکیل شرکت های اب و فاضلاب           حجم فایل 266 KB
   دانلود : کتاب دستورالعمل آزمایشات فیزیک           حجم فایل 599 KB
   دانلود : استانداردهای بهداشت محیط در مراقبتهای بهداشتی           حجم فایل 266 KB
   دانلود : دستورالعمل ضدعفونی و گندزدایی           حجم فایل 176 KB
   دانلود : ویژگی های آب استخر ها           حجم فایل 254 KB
   دانلود : ویژگی های میکربی اب           حجم فایل 329 KB
   دانلود : عملکرد آزمایشگاه آب           حجم فایل 254 KB
   دانلود : استاندارد شمارش کلی فرم           حجم فایل 361 KB
   دانلود : آیین نامه وسایط نقلیه حمل مواد غذایی           حجم فایل 138 KB
   دانلود : قوانین مراکز جمعی           حجم فایل 76 KB
   دانلود : قوانین اماکن عمومی           حجم فایل 165 KB
   دانلود : استاندارد سودوموناس           حجم فایل 495 KB
   دانلود : استاندارد استخر ٥٢٧١           حجم فایل 765 KB
   دانلود : التور دکتر عینی           حجم فایل 495 KB
   دانلود : التور           حجم فایل 247 KB
   دانلود : استاندارد آب 1011           حجم فایل 510 KB
   دانلود : استاندارد اب ٥٢٧١           حجم فایل 90 KB
   دانلود : استاندارد آب ٤٢٠٧           حجم فایل 510 KB
   دانلود : استاندارد آب 3620           حجم فایل 98


جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)