نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه بیولوژیکی به روش لاگونهای هوادهی (Aerated Lagoons) - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه بیولوژیکی به روش لاگونهای هوادهی (Aerated Lagoons)

تصفیه بیولوژیکی به روش لاگونهای هوادهی (Aerated  Lagoons):

بهره برداری از لاگونها هوادهی مانند سیستم لجن فعال میباشد با این تفاوت که بدون برگشت لجن عمل می نمایند. از لحاظ تاریخی این نوع لاگونها دراثر اصلاحاتی  که روی استخرهای تثبیت فاضلاب در مناطق معتدله (مواردی که از هوادهی مکانیکی برای تامین اکسیژن مورد نیاز جلبکها در زمستان استفاده میشد) صورت گرفت ، بوجود آمدند. البته باید گفت پس از اینکه دستگاههای هوادهی در برکه شروع بکار کردند، جلبکها ناپدید شده وبه جای آنها توده های فعال بیو لوژیکی مشابه آنچه در لجن فعال وجود دارد جایگزین شدند. درحال حاضر لاگونهای هوادهی بصورت واحدهای لجن فعال بدون برگشت لجن وبا حالت اختلاط کامل طراحی میگردند.

توسط لاگونهای هوادهی میتوان به کاهش 5BOD بیش از 90 درصد بازمان ماند نسبتا" طولانی (2 تا 6 روز) دست یافت .

درزمان ماند کمتر از دوروز بعلت کوتاه بودن بیش از حد زمان ، فلوکهای بیولوژیکی تشکیل نمیشوند وبه همین دلیل پیشنهاد نمیگردند (هرچند که غلظت لجن فعال درحدود1/mg400-200 میباشد، برخلاف آنکه درسیستمهای معمولی تصفیه فاضلاب و برکه های اکسیدداسیون غلظت لجن فعال درحدود 1/mg6000-2000 است).

لاگونهای هوادهی در بعضی موارد بعنوان واحدهای پیش تصفیه قبل از یک سری از استخرها مورد استفاده قرار میگیرند وبخصوص بعضی اوقات به عنوان مرحله دوم تصفیه جهت افزایش ظرفیت برکه ها مورد استفاده قرار میگییرند وهمچون سایر واحدهای لجن فعال لاگونهای هوادهی جهت حذف باکتریهای کلی فرم مدفوعی بطور کامل موثر نمیباشند(95-90 درصد کارائی جهت کاهش باکتریهای کلی فرم مدفوعی دارند) لذا به تصفیه هرچه بیشتر در این سیستم نیاز دارد.

بسته به اندازه ،نوع، حالت وقدرت هواده ها، لاگونهای هوادهی به دو صورت کاملا" معلق شده ویا جزئی معلق شده طراحی میشوند وچون پسآب استخرهای هوادهی حاوی مواد معلق بیولوژیکی است باید قبل از تخلیه  توسط عمل ته نشینی جدا و حذف شوند لذا استخر ته نشینی یکی از اجزاء معمول این سیستم میباشد  وبدین منظور ازیک استخر خاکی  جهت ته نشینی استفاده میشود.

میکرو بیولوژی لاگونهای هوادهی بسیار شبیه سیستم لجن فعال بوده و برخی اختلافات موجود بخاطر سطح بزرگ هوادهی است که نتیجتا" تاثیر دما دراین سیستم بیشتر از سیستم متداول لجن فعال خواهد بود.

محاسن اصلی لاگونهای هوادهی نسبت به سیستم لجن فعال عبارتنداز:

الف: بعلت اینکه این لاگونها دارای حجم زیادی میباشند، فاضلاب ورودی به این لاگونها به سرعت رقیق شده ودر نتیجه توانائی تحمل بارهای ناگهانی shock-loads آن بیشتر ازسیستم لجن فعال است. 

ب: احتیاج به برگشت لجن نیست .

ج:  ساختن آن مستلزم کارهای خاکی است که اصولا" ارزان قیمت میباشد اما درمقابل، زمین مورد نیاز بیشتر از سیستم لجن فعال  است و پسآب خروجی کدرتر است . راندمان حذف 5BOD دراین لاگونها 85 درصد میباشد که درصورت بهره برداری صحیح این راندمان به بیش از 90 درصد هم میرسد.

معایب لاگونهای هوادهی:

-    نسبت به سیستمهای تصفیه لجن فعال وصافیهای چکنده نیاز به زمین زیادتری دارد.
-    عملکردسیستم تقریبا" تحت کنترل نبوده وتاحدودی تابع شرایط  محیطی میباشد.
-    نسبت به سایر سیستمهای تصفیه نیاز به انرژی الکتریکی بیشتری دارد.
-    همانند سیستمهای لجن فعال وصافیهای چکنده نیاز به تجهیزات مکانیکی و برقی دارد.

-    مسئله تبخیر آب دراین سیستم نیز تاحدودی قابل ملاحظه میباشد.جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)