نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تعیین مقدار هیدرازین در آب - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تعیین مقدار هیدرازین در آب

تعیین مقدار هیدرازین در آب

هیدرازین بصورت N2H4 نشان داده می شود و برحسب ppm اندازه گیری می شود.
علت استفاده از هیدرازین در صنعت:

هیدرازین یک اکسیژن زدای موثر بوده و در واکنش با اکسیژن تولید ازت و آب می نماید.


N2H4+O2 →   N2 +2H2O

برای اکسیژن زدائی می توان از سولفیت سدیم (Na2SO3) نیز استفاده کرد ولی مزیت هیدرا زین بر سولفیت سدیم عبارت است از :
1- هیدرازین املاحی را به آب بویلر اضافه نمی کند ولی سولفیت سدیم بر املاح آب می افزاید :


Na2SO3+O2 →   Na2SO4 (s)

2- محافظت از خوردگی :
هیدارزین خورنده فلزات آهنی نیست بلکه نقش محافظ دارد .
در بویلر های فشار بالا (High Pressure) با فشار  900psi برای حذف اکسیژن حتما بجای استفاده از سولفیت سدیم بایستی از هیدرازین استفاده کرد .

N2H4+  O2 →    N2 + 2H2O

N2H4 ≡      O2
32 gr           32 gr

نسبت هیدارزین و اکسیژن 1 به 1 است . از نظر تئوری برای هر ppm اکسیژن حل شده یک ppm هیدارزین نیاز است . هیدرازین عمل نکرده یا باقیمانده می تواند تجزیه شده و تولید آمونیاک کند . آمونیاک حاصل از هیدرازین به مس و آلیاژهای مسی حمله کرده و باعث خوردگی می گردد.

Cu2+ 6NH3 →  [Cu(NH3)62+]

برای جلوگیری از خوردگی درکندانسورهای مسی و اجتناب از غلظت زیاد آمونیاک در بخار باید هیدرازین باقیمانده در آب بویلرها در حد ppm 0.1 یا کمتر باشد.
روشهای اندازه گیری غلظت هیدرازین:

    روش یدو متری که معمولا برای تعیین خلوص هیدرازین استفاده می شود .
    روش رنگ سنجی با پارادی متیل آمینو بنزن آلدئید

روش رنگ سنجی:

پارادی متیل آمینو بنز آلدئید به فرمول زیر در محیط اسیدی با هیدرازین عمل نموده و تولید رنگ زرد میکند:


شدت رنگ ایجاد شده متناسب با غلظت هیدرازین نمونه است ، در طول موج 425 یا 440 یا 470 نانو متر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب را خوانده و از منحنی استاندارد ، هیدرازین نمونه را تعیین می کنند .
مزاحمت روش رنگ سنجی :

اگر نمونه رنگی باشد در روش رنگ سنجی ایجاد مزاحمت می کند و رنگ ایجاد شده با پارادی متیل آمینو بنزآلدئید را می پوشاند .

برای رفع مزاحمت از هگزیل الکل استفاده می کند . برای این منظور که  15 میلی لیتر اسید کلریک غلیظ را در بالن زوزه 200 میلی لیتری ریخته و بدون اینکه نمونه در تماس با هوا قرار گیرد به حجم می رسانیم .50 میلی لیتر از این محلول را در قیف دکانتور ریخته و  10 میلی لیتر هگزیل الکل (C6H13OH) می افزائیم . قیف را تکان داده تا خوب مخلوط شود . هیدرازین در لایه زیرین قرار دارد . آنرا جدا کرده وتست هیدرازین را انجام می دهند.
منبع

کتاب شیمی آب تالیف دکتر دانشور

دستورالعمل آزمایشات آب تالیف خانم مهندس ریاحی

کتاب تصفیه آبهای صنعتی تالیف مهندس مرتضی حسینیان

کتاب آب شناسی تالیف دکتر غفوری و مرتضوی

کتاب مبانی شیمی تجزیه  تالیف اسگوگ , وستجهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)