نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
سموم رایج در بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

سموم رایج در بهداشت محیط

سموم رایج در بهداشت محیطموریانه ............................. سم آلدرین و سم دیلدرین و کلرپیرفوس

سمپاشی رستورانها و عرضه مواد غذایی ..............دی کلروس + نوار دیس پنسر

آب آشامیدنی ...............................سمو تمفوس

سوسری ها ..................سم بایگون

پشه ها خصوصا پشه خاکی و سوسک آلمانی ..................سم دلتا مترین
منبع : سایت بهداشت محیط ایرانجهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)