نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
شرایط بهداشتی نگهداری دام در روستا - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

شرایط بهداشتی نگهداری دام در روستا

شرایط بهداشتی نگهداری دام در روستا :

جدا سازی محل زندگی دامها از خانوار روستائی که ضمن آموزش به خانوار روستائی و هماهنگی با جهاد کشاورزی نسبت به احداث و یا جداسازی دامداری های سنتی از منازل مسکونی اقدام می گردد. که باعث کنترل محیط سکونت و بیماری های  مرتبط با دام و کود حیوانی می گردد

لذا  به منظور کاهش مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی رعایت موارد زیر در در طراحی جایگاه نگهداری و پرورش دام الزامی است :

 

۱ جدا از محل سکونت باشد و یا حتی الامکان خارج از روستا باشد

2- دام و انسان نباید از یک درب ورود و خروج نمایند.

3-  نور آفتاب کافی و مورد نیاز دام را فراهم نماید .

۳ دیوار حداقل تا ارتفاع یک متری تا یک و نیم متری مصالح مقاوم فاقد خلل و فرج و قابل شستشو و شعله دادن (ترجیحاً سیمان) ساخته شود.  

4-جایگاه مجهز به درب مناسب باشد.

5- کف جایگاه بایستی  با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که مقاوم ، قابل شستشومجهز به کف شور و ضدعفونی و شعله دادن بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب لازم به سمت سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب برای جلوگیری از راکد ماندن پساب وفضولات دام در محوطه باشد.

6- سقف جایگاه بایستی از مصالح محلی مناسب مقاوم در مقابل گرما، سرما ، رطوبت و دیگر عوارض طبیعی  و قابل شستشو و ضدعفونی باشد.

7- از سایر تأسیسات بطور فیزیکی با ایجاد و نصب نرده یا دیوار ، جدا سازی گردد.

 8- آخورها و آبشخورها باید قابل شستشو و ضدعفونی شدن و فاقد لبه تیز باشند و بگونه ای باشد که دست و پای دام درون آن نرود.و به طور مرتب پاکیزه شوند .

9-  فاضلاب واحد باید به صورت مناسب و با رعایت مسائل زیست محیطی به خارج از جایگاه منتقل شود. راه های خروجی فاضلاب نباید به چشمه ، نهر ، قنات ، رودخانه و دیگر منابع آبی و نیز راه های دسترسی و ارتباطی روستا منتهی شود.

 

10-  تخلیه کود و فضولات دامی در معابر و اماکن عمومی ممنوع است . کود جمع آوری شده قبل از خروج از

واحد ( و یا استفاده به عنوان بستر دام ) بایستی نسبت به عمل آوری آن ( به نحو مناسب ) اقدام نمود.

11 فضولات بموقع, و با فاصله مناسب جمع آوری و  به محل تعیین شده خارج از روستا دفع گردد.

12 در صورت لزوم محل نگهداری ، سمپاشی و یا گندزدایی گردد و انجام نظافت روزانه و شستشوی دوره ای با آب آهک 20%.

13 - واکسیناسیون به موقع دام

13- قبل از شیردوشیدن پستان گاو با هالامید 2 در هزار ضدعفونی شود. 

 

منابع مورد استفاده :

1-     واحدهای نگهداری و پرورش دام به عنوان مشاغل خانگی دفتر نظارت بر بداشت عمومی ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور مجوز بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور

2-     کتاب بهداشت محیط بهورزی

 (جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)www.environmentalhealth.ir