نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
صدور پروانه بهره برداری بهداشتی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

صدور پروانه بهره برداری بهداشتی


دوستانی که قصد راه اندازی شغل یا تولید مواد غذایی همراه با کد بهداشتی دارند باید به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل اقامت خودشون مراجعه کنند.

صدور پروانه بهره برداری بهداشتی

تعاریفمجوزهای بهداشتی شامل پروانه های تاسیس، مسئول فنی، بهره برداری، ساخت، تمدید پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب  و مجوزهای موردی شامل تغییر وزن و نوع بسته بندی، تغییر فرمول، تغییر نام محصول یا موسسه، استفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات، شناسه نظارت، همچنین صدور مجوز واردات و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد که بر اساس قانون مذکور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العملهای صادره جهت تولید، نگهداری، توزیع و فروش این محصولات صادر می شود.1- ارائه درخواست از طرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی،بهداشتی دانشگاه
2-  بررسی مدارک، بازدید و تکمیل چک لیست بهره بردای توسط اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
3- ارسال کلیه مدارک تایید شده  به اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و  بهداشتی
4- صدور پروانه بهره برداری توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

1- پروانه تاسیس بهداشتی:
به مجوزی اطلاق میشود که پس از صدور پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی و براساس اصول و ضوابط مربوطه توسط دانشگاههای علوم پزشکی صادر می شود.pdf1   pdf2 
مدارک لازم
1- ارائه درخواست از طرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
2- تحویل و بررسی مدارک و بازدید توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
3- طرح و بررسی مدارک در کمیسیون بررسی و صدور مجوز های بهداشتی دانشگاه                
4- استعلام اختصاص شماره تاسیس از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
5- صدور پروانه تاسیس توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در صورت تایید کمیسیون
6- ارسال رونوشت پروانه صادره و صورت جلسه کمیسیون به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
7- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
8- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
2- پروانه مسئول فنی:مسئول فنی به فردی اطلاق میشود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاهها و کارخانجات بوده و با توجه به رشته تحصیلی(حداقل کارشناسی) که در چارت تصویب شده کمیته فنی تعیین گردیده انتخاب میشود و موسسات مشمول قانون ملزم به داشتن مسئول فنی تایید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و دانشگاههای علوم پزشکی میباشند.
پروانه مسئول فنی پس از صدور پروانه تاسیس صادر می گردد.
گردش کار صدور پروانه مسئول فنیpdf1  pdf2  pdf3  pdf4  pdf5   
مدارک لازم
1- معرفی مسئول فنی واجد شرایط (مطابق چارت مصوب) به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
2- تحویل و بررسی مدارک و تکمیل چک لیست تاسیس توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و  بهداشتی دانشگاه
3- طرح و بررسی مدارک در کمیسیون جهت صدور رای
4- صدور پروانه مسئول فنی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و  بهداشتی دانشگاه
5- ارسال رونوشت پروانه صادره و صورت جلسه کمیسیون به اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و  بهداشتی
6- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
7- در صورت اعلام نواقص از طرف  اداره کل نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و  بهداشتی ، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و  بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
3- پروانه بهره برداری بهداشتی:در صورتیکه موسسه دارای شرایط و ضوابط از نظر امکانات و تجهیزات باشد پروانه بهره برداری پس از پروانه های تاسیس و مسئول فنی صادر می گردد.
گردش کار صدور پروانه بهره برداری بهداشتی  pdf1 
مدارک لازم

4- پروانه ساخت:به مجوزی اطلاق میشود که فرمول ساخت تایید شده توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در آن درج شده باشد و زمانی که موسسه آمادگی تولید داشته و موفق به اخذ پروانه های تاسیس، مسئول فنی و بهره برداری گردیده باشد صادر میشود.
گردش کار صدور پروانه ساخت  pdf1  
5- مجوزهای موردی:به منظور ایجاد تسهیلات در تولید و صادرات محصولات مشمول قانون در مواردی با توجه به ضوابط و دستورالعملهای صادره، مجوزهای موردی صادر می شود.
6- مجوز ورود کالا:شامل دو مرحله است:
مرحله اول مربوط به صدور مجوز اولیه یا ثبت سفارش است که بر اساس مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی و پس از ارائه مدارک لازم صادر می گردد.
مرحله دوم مربوط به صدور مجوز ترخیص کالا می باشد که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و ارائه مدارک لازم شامل ارائه آنالیز کامل کالا و گواهی بهداشت ممهور به مهر نمایندگی ایران در کشور مبدا پس از نمونه برداری و تایید قابلیت مصرف کالا صادر می گردد.
7- مجوز صدور کالا:جهت صدور کالاهای مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر اساس درخواست کشور مقصد و درخواست صادرکنندگان گواهی بهداشت از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا اداره نظارت تابعه صادر می گردد. 

http://www.environmentalhealth.ir 

              

دوستانی که قصد راه اندازی شغل یا تولید مواد غذایی همراه با کد بهداشتی دارند باید به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل اقامت خودشون مراجعه کنند.جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)