نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
صدور کارت تندرستی در سامانه بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

صدور کارت تندرستی در سامانه بهداشت محیط

 صدور کارت در سامانه :

 

به سامانه وارد می شویم و بعد به کارتابل کارت بهداشت و قسمت کارت بهداشت جدید را انتخاب می کنیم :

از کادر باز شده و برای ثبت مشخصات کارگر ایکن ثبت کارگر( وسطی) را می زنیم و اطلاعات خواسته شده را بطور کامل تکمیل می کنیم ( نام و نام خانوادگی کد ملی و آدرس ، شماره تلفن همراه الزامی است ) و بعد ذخیره میکنیم . در صورتیکه قبلا ثیت شده باشد از جستجوی سوابق کارت بهداشت فرد مورد نظر را پیدا می کنیم.

قسمت دوم :( مشخصات واریز خزانه ) 

حتما هر نفر یک فیش پرداخت کند ، روی ایکن مربوط کلیک کرده و اطلاعات فیش واریزی را بطور دقیق وارد می نماییم بخصوص مبلغ ، شماره حساب ، شماره فیش و ...

در قسمت سوم و چهارم :در صورتیکه بابت دیر کرد کارت تندرستی جریمه ای در نظر گرفته و پرداخت شده از این قسمت استفاده می کنیم در غیر اینصورت گزینه ((در آمد اختصاصی ندارد )) و ((مشمول جریمه نمی شود )) را انتخاب می کنیم.

در قسمت مشخصات آزمایش : تاریخ معرفی به آزمایش مرحله اول و شماره آزمایش و درصورت مورد داشتن از نظر مثبت شدن آزمایش به کیست ،انگل یا تک یاخته ها نام بیماری درج می گردد. در غیر اینصورت با فیلد مرحله دوم آزمایش و نام بیماری کاری نداریم.

در قسمت مشخصات کارت بهداشت : نوع صدور ( اولیه یا تجدید کارت )  تاریخ صدور و مدت اعتبار به ماه ( حتما عدد 6 و یا 12 ) قید گردد. و در نهایت ذخیره اطلاعات انجام می شود.

توجه نمایید حتما  کارت فاقد کدسامانه فاقد اعتبار است.

 

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)