نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت محیط دانشگاه البرز - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت محیط دانشگاه البرز

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت محیط دانشگاه البرز


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی البرز، گروه مهندسی بهداشت محیط

مدیر مسئول: دکتر محمد نوری سپهر
سردبیر: دکتر حاتم گودینی
مدیر داخلی و ویراستار علمی: دکتر عماد دهقانی فرد
مدیر اجرائی: مهندس مراد حاجیان
ویراستار ادبی: دکتر رامین آذر بهرام
شماره شاپای الکترونیکی: 3211-2383


لینک سایت فصلنامه AWT IMAGE


نشریه مهندسی بهداشت محیط-سال اول-شماره 1-پائیز 1392
XMLکاربرد فیلتراسیون با مدیای شناور در تصفیه پساب ثانویه به منظور استفاده مجددص. 1-10
چکیده (399 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (135 دریافت)
XMLمقایسه عملکرد کیتوزان بعنوان جاذب در حذف نیترات از محلول آبی سنتتیک و آب آشامیدنی شهریص. 11-19
چکیده (601 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (189 دریافت)
XMLبررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان مراوه تپه و مقایسه آن با استانداردهای WHO ملیص. 20-29
رقیه نوروزی ، علی ظفرزاده ، طاهر یولی زاده
چکیده (479 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (131 دریافت)
XMLسنجش چگالی توان امواج الکترومغناطیسی ناشی از آنتن‌های بی تی اس در شهر هشتگرد با رویکرد بررسی اثراتص. 30-36
سیمین ناصری ، محمدرضا منظم، میثم بهشتی ، شجاع صیدی
چکیده (424 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (100 دریافت)
XMLبررسی شیوع ژیاردیازیس در بین کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی پارس جنوبیص. 37-43
صادق نیازی ، سجاد مظلومی، محمد رضا شیرداد، عادل مکمل‌کنده ، فرهاد احمدی
چکیده (380 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (104 دریافت)
XMLتعیین کارایی حذف هیومیک اسید از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسیص. 44-55
مریم فروغی ، افشین ابراهیمی، همزه اسماعیلی ، مهدی سعیدی
چکیده (389 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (100 دریافت)
XMLارزیابی کاربرد روش انعقاد الکتریکی در حذف همزمان فسفات، نیترات و COD از پساب رختشوی‌خانهص. 56-66
مرضیه رضوی ، محسن سعیدی ، مهدی کماسی
چکیده (401 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (102 دریافت)
XMLبررسی آلودگی میکروبی یخ قالبی واحد‌های تولید و مراکز فروش یخ در شهر قائمشهرص. 67-74
محمود علیمحمدی ، عماد دهقانی فرد ، هاجر بوداغی مالیدره
چکیده (397 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (127 دریافت)

 ارزیابی کارایی تصفیه‌خانه آب شهر پارس آباد استان اردبیل در حذف کل جامدات محلول، کدورت، فسفات و کلسیم
XMLارزیابی کارایی تصفیه‌خانه آب شهر پارس آباد استان اردبیل در حذف کل جامدات محلول، کدورت، فسفات و کلسیمص. 75-83
محسن رضائی ، سعید پرستار، زهرا رحمانی، مهدی وثوقی ، یوسف پورعشق
چکیده (643 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (189 دریافت)

 ارزیابی اثرات کمی و کیفی فاضلاب‌ه
XMLارزیابی اثرات کمی و کیفی فاضلاب‌های بیمارستانی شهر اراک بر روی شبکه انتقال فاضلاب و تصفیه‌خانه شهر اراکص. 84-92
سجاد مظلومی
چکیده (627 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (250 دریافت)
XMLبررسی غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از 5/2 میکرون، فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای مرتبطص. 93-103
مجید کرمانی ، حسین ارفعی نیا، رامین نبی زاده، محمد علیمحمدی ، علی اصغر علم الهدی
چکیده (644 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (199 دریافت)
XMLبررسی کارایی نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با آلژینات سدیم در حذف رنگ اسید رد 18 از محلول‌های آبیص. 104-114
محمدرضا سمرقندی ، علیرضا رحمانی، رضا شکوهی ، زهره بریزی
چکیده (563 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (174 دریافت)
XMLسنتز و بررسی ویژگی‌های نانو کامپوزیت 2 فلزی زئولیت-آهن صفر/ نقره (Z-Fe0/Ag) به منظور حذف فلورایدص. 115-129
علی آذری، روشنک رضائی کلانتری ، امیر حسین محوی، سیمین ناصری، علی اسرافیلی ، عماد دهقانی فرد
چکیده (583 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (182 دریافت)
XMLبررسی آلودگی پنیرهای سنتی لیقوان به استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت توزیع شده در شهر تهرانص. 130-136
علی صالحی، عماد دهقانی فرد ، محمود علیمحمدی
چکیده (444 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (143 دریافت)
XMLبررسی کیفیت میکروبی آب‌های بطری شده در ایرانص. 137-145
محمود علیمحمدی ، معصومه عسگری، ساسان امینی زاده، عماد دهقانی فرد ، مهرنوش رضازاده
چکیده (661 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (248 دریافت)
XMLحذف آرسنیک (V) از محیط‌های آبی با استفاده از پودر آهن و تعیین ایزوترم‌ها و سینتیک واکنشص. 146-156
رقیه نوروزی ، سعید عزیزیان
چکیده (465 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (141 دریافت)

بهینه‌سازی فرآیند کلرزنی در گندزدایی شیرابه زباله کهنه با استفاده از روش سطح پاسخ
XMLبهینه‌سازی فرآیند کلرزنی در گندزدایی شیرابه زباله کهنه با استفاده از روش سطح پاسخص. 157-170
[English Abstract]حمزه علی جمالی، کاووس دیندارلو ، مهرداد فرخی
چکیده (331 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (136 دریافت)

 مقایسه کارایی منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید به ه�
XMLمقایسه کارایی منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید به همراه کمک منعقد کننده‌های طبیعی منتخب در حذف کدورت از آب سنتتیکص. 171-179
[English Abstract]لیلا مصلح، سید حسین هاشمی ، کوروس خوشبخت، رضا دیهیم فرد ، افسانه شهبازی
چکیده (303 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (100 دریافت)
XMLبررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف کروم شش ظرفیتی در حضور سیانید به عنوان مداخله گر از پساب های سنتتیکص. 180-191
[English Abstract]علیرضا رحمانی، جمال مهرعلی پور، امیر شعبانلو، مصطفی جهانبخش، سپیده حسینی ، الهام حسینی
چکیده (472 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (118 دریافت)
XMLبررسی کارایی پوکه معدنی اصلاح شده با هیدروکلریک اسید و سود در حذف فلوراید از محلول‌های آبیص. 192-202
[English Abstract]منصور ضرابی ، سید محمد آرامی
چکیده (287 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (102 دریافت)
XMLکیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای آبگرم‏ معدنی، با تاکید بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس: شهر توریستی سرعین، اردبیلص. 203-215
[English Abstract]هادی صادقی، پری باقری اردبیلیان، روح اله رستمی، یوسف پورعشق ، مهدی فضل زاده دویل
چکیده (523 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (122 دریافت)
XMLبررسی آلودگی میکروبی سطوح و تجهیزات درمانی در بخشهای بیمارستان پنجم آذر گرگان در سال 92ص. 216-224
[English Abstract]رقیه نوروزی ، محمد هادی مهدی نژاد، علی ظفرزاده، لیلی صالحی ، زیبا عباسی
چکیده (288 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (100 دریافت)
XMLارزیابی اثربخشی نظام ایزو 14001 در مدیریت پسماند بیمارستان‌های تهران به روش تحلیل سلسله مراتبی AHPص. 225-235
[English Abstract]محمد نوری سپهر، منوچهر امیدواری ، سیما طهماسبی
چکیده (300 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (110 دریافت)
XMLبررسی کارایی سنگ بوکسیت معدن تاش استان سمنان در حذف فلوراید از آب زیرزمینی: مطالعه موردی آب کوهبنانص. 236-246
[English Abstract]محمد ملکوتیان ، مرضیه جاودان ، فرناز ایرانمنش
چکیده (492 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (103 دریافت)
مقایسه کارایی استفاده از کمک منعقد کننده نشاسته ذرت و عملکرد تؤام آن با منعقد¬کننده¬های آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و کلرور فریک در حذف کد�
XMLمقایسه کارایی استفاده از کمک منعقد کننده نشاسته ذرت و عملکرد تؤام آن با منعقد‌کننده‌های آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و کلرور فریک در حذف کدورت از آبص. 248-258
[English Abstract]لیلا مصلح، سید حسین هاشمی ، رضا دیهیم فرد، کوروس خوشبخت ، افسانه شهبازی
چکیده (744 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (169 دریافت)
XMLحذف 2و4 دی کلروفنل با استفاده از پرسولفات فعال شده با امواج فراصوت از محیط‌های آبیص. 259-270
[English Abstract]عبدالمطلب صید محمدی ، قربان عسکری ، حلیمه الماسی
چکیده (927 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (221 دریافت)
XMLکارایی پودر پسماندهای گلاب‌گیری در حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از فاضلاب سنتتیک نساجیص. 271-280
[English Abstract]محمد میری، رضا علی فلاح زاده، محمد تقی قانعیان، مریم غلامی، رعنا مهدوی فر ، علیرضا شهریاری فارفانی
چکیده (753 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (164 دریافت)
XMLمدل سازی نحوه پراکنش آلاینده CO با استفاده از نرم‌افزار AERMOD در پالایشگاه 4 گازی پارس جنوبیص. 281-292
[English Abstract]فریده عتابی، فرزانه جعفری گل ، محمودرضا مومنی، محمد سلیمیان ، غلامرضا بهمن‌نیا
چکیده (1038 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (197 دریافت)
XMLبررسی ارتباط بین سختی آب‌های آشامیدنی با میزان فشار خون بالا در جمعیت بالای 30 سال روستایی شهرستان دیواندره در سال 1393ص. 293-300
[English Abstract]عادل زهرائی، سید مهدی قاسمی، مریم مرادنیا ، کمال الدین کریمیان
چکیده (798 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (199 دریافت)
XMLبررسی کارایی لیکای خام در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول‌های سنتیتیکص. 301-311
[English Abstract]محمد نوری سپهر، سمیرا محبی، شیوا عبداللهی واحد ، منصور ضرابی
چکیده (590 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (155 دریافت)
XMLبررسی حذف آمونیوم با استفاده از کائولین، زئولیت تهیه شده از کائولین و زئولیت مگنت شده از محیط‌های آبیص. 312-328
[English Abstract]
چکیده (349 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (128 دریافت)
XMLبهینه‌سازی کارایی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری در معدنی‌سازی فرمالین با استفاده از نانوذرات Fe/MgO سنتز شده به روش سل-ژل از پساب‌های سنتتیک با مدل آماری رویه پاسخص. 329-340
[English Abstract]قربان عسگری، علیرضا رحمانی، جواد فردمال، عبدالمطلب صید محمدی ، جمال مهرعلی‌پور
چکیده (624 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (139 دریافت)
دوره 2، شماره 1 - ( 9-1393 )::
برگشت به فهرست نشریات
XMLارزیابی جامع مقدار نیترات موجود در آب‌های بطری شده ایران با استفاده از کروماتوگرافی یونیص. 1-6
[English Abstract]نوشین لطیفی، محمود علی محمدی ، رامین نبی زاده نودهی، امیرحسین محوی ، کامیار یغماییان
چکیده (178 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (111 دریافت)
XMLبررسی حضور استرهای فتالات در نوشابه ‌های کربناته بطری شده در بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)ص. 7-18
[English Abstract]مجتبی موذن، نوشین راستکاری، محمود علی محمدی، نبی شریعتی فر، رضا احمدخانیها، شاهرخ نظم آرا، آرش اکبرزاده، علی آذری، رامین نبی‌زاده ، غلامرضا جاهد‌خانیکی
چکیده (190 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (122 دریافت)
XMLتدوین یک HACCP-Plan استاندارد جهت به‌کارگیری در کارخانجات تولید آب معدنی ایران به منظور کنترل مهم‌ترین مخاطرات مطرح در بهداشت مواد غذایی موجود در این صنعتص. 19-26
[English Abstract]امین کیانی، محمود علی محمدی ، ساسان رضایی، رامین نبی زاده نودهی، سیمین ناصری، عماد دهقانی فرد ، مجتبی موذن
چکیده (167 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (73 دریافت)
XMLبررسی کیفیت، کمیت و مدیریت پسماندهای دندانپزشکی در 4 کلینیک دندانپزشکی شهر تهرانص. 27-38
[English Abstract]منیره مجلسی نصر ، مهدی حسینی
چکیده (151 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (76 دریافت)
XMLبررسی استفاده از نور UV بر روی تعداد عوامل قارچی قبل و بعد از عمل جراحی در بیمارستان‌های استان البرزص. 39-45
[English Abstract]زهرا تولابی ، سجاد مظلومی، عطاالله نظری لنگرودی ، الهه محمودی
چکیده (154 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (81 دریافت)
XMLبررسی غلظت فلزات سنگین (آهن، نیکل، مس، روی، سرب) در خاک کشاورزی بخش مرکزی سیستانص. 46-53
[English Abstract]صفورا جوان سیامردی، محمدرضا رضایی کهخا، عاطفه صفایی مقدم ، رقیه نوری
چکیده (241 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (112 دریافت)
XMLبررسی کارایی خاکستر میوه بلوط در حذف کادمیوم از محلول‌های آبی: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذبص. 54-64
[English Abstract]سلمان زارعی، محبوبه دهواری، بهزاد جمشیدی ، محسن سعدانی
چکیده (304 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (87 دریافت)
XMLکارایی روش پاسخ سطح در بهینه‌سازی حذف کریستال ویوله از محیط‌های آبی به وسیله کاه جو اصلاح‌شدهص. 65-75
[English Abstract]عبدالایمان عمویی، حسینعلی اصغرنیا، کمال‌الدین کریمیان، یوسف مهدوی، داود بلارک ، سید مهدی قاسمی
چکیده (153 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (77 دریافت)

XMLآزمایش ناپیوسته حذف مس از محلول آبی توسط نانوساختار نیص. 76-88
[English Abstract]هدی کهریزی، معصومه فراستی ، علی بافکار
چکیده (138 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (103 دریافت)
XMLبررسی کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای شهر سنندجص. 89-97
[English Abstract]پگاه بهمنی، افشین ملکی، محمد سلیمی ، شهرام صادقی
چکیده (136 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (108 دریافت)
XMLبررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف رنگزای اسیدبلو 113 از محیط‌های آبیص. 99-107
[English Abstract]حسین فرجی، سیمین ناصری، عبدالایمان عمویی، فرزاد محمدی، حمیدرضا سهیل آرزومند ، امیرحسین محوی
چکیده (139 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (83 دریافت)
XMLحذف رنگ Acid Cyanine 5R توسط فرآیند بیوجذب سطحی با کاربرد لجن فعال خشک شدهص. 108-118
[English Abstract]رضا شکوهی، شهرام صادقی، کمال الدین کریمیان ، محمد حسین ساقی
چکیده (191 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (151 دریافت)
XMLتعیین اثر شدت تابش UV و H2O2بر حذف رنگزای متیلن بلو از فاضلاب سنتتیکص. 119-127
[English Abstract]مهدی حسینی، سجاد مظلومی، صهبا حاجی باقر تهرانی ، فاطمه نظری
چکیده (135 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (64 دریافت)
XMLبررسی کارایی پامیس با پوشش آهن در حذف فلوراید از محلول‌های آبیص. 128-140
[English Abstract]محمدرضا سمرقندی، منیره طرلانی آذر ، راضیه مهرانپور ، مهناز احمدیان
چکیده (125 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (52 دریافت)
XMLبهینه سازی فرآیند انعقاد با آلوم و کلرور فریک برای تصفیه آب‌های سطحیص. 133-153
[English Abstract]حسن اصلانی ، محمود علی محمدی، بابک محمودی، بهاره قریشی، محمد خزائی، مریم غنی ، معصومه عسکری
چکیده (141 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (76 دریافت)
XMLتأثیر گیاه پالایی و زیست افزایی بر حذف فنانترن و پایرن از خاک آلودهص. 146-165
[English Abstract]محمد مهدی بانشی، روشنک رضایی کلانتری ، احمد جنیدی جعفری، سیمین ناصری، نعمت ا. . جعفرزاده ، عماد دهقانی فرد
چکیده (225 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (66 دریافت)مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)