نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
قوانین و مقررات مرتبط با بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

قوانین و مقررات مرتبط با بهداشت محیطقوانین و مقررات مرتبط  با بهداشت محیط

دانلود

روی هر کدام از موارد زیر کلیک کنید


دانلود : ماده ٩٧ قانون کار     

 

دانلود : قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی        

 

دانلود : سیاست نامه تامین سلامت کارکنان دولت 

 

دانلود : مقررات مربوط به اسناد و مدارک حمل و نقل مواد خطرناک

 

دانلود : مقررات مربوط به نشان گذاری، علامت گذاری و شماره گذاری بسته ها و جعبه های مواد خطرناک   

 

دانلود : قانون مدیریت پسماندها 

 

دانلود : ضوابط دریافت پروانه شرکت های مبارزه با ناقلین   

 

دانلود : کنوانسیون کنترل دخانیات     

 

دانلود : قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات


دانلود : قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

 

دانلود : قانون کار جمهوری اسلامی ایران  

 

دانلود : majmue mogharrarate behdashte kar.doc    

 

دانلود : سندراهبردملی بهبودکیفیت آب شرب    
(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir