نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
مشکلات بهداشت محیط در ایران - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

مشکلات بهداشت محیط در ایران

لیست مشکلات موجود بهداشت محیط در ایران

(دوستان عزیز میتونن مشکلاتی به غیر از مشکلات مطروحه در زیر رو جهت انعکاس به وزارت بنویسند)
ردیف

عنوان مشکل

 

الف

برنامه ریزی ، نظارت، پایش و ارزشیابی

1

فقدان یک فرمت مناسب و واحد برای برنامه ریزی عملیاتی

 

2

عدم اولویت بندی ورتبه بندی برنامه ها و طرحها

 

3

عدم نظارت کافی  از طرف مرکز سلامت محیط و کار بر حوزه های ستادی و محیطی دانشگاهها

 

4

عدم ارسال پسخوراند نظارت های بعمل آمده از سوی کارشناسان محترم مرکز سلامت محیط وکار

 

5

نامشخص بودن نقش بهداشت محیط در نظارت بر مبارزه با حشرات و ناقلین بیماری ها

 

6

نامشخص بودن وظایف بهداشت محیط در بازدید از کارخانجات مواد غذائی

 

7

ابترماندن برخی از طرح ها و برنامه های بهداشت حرفه ای همچون طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس، دانشگاههای فوگال پوینت برنامه مقابله با صدا در محیط کار و.....

 

8

نامشخص بودن وضعیت اجرایی بعضی از طرح ها و برنامه های ابلاغی بهداشت حرفه ای مانند طرح شناسنامه الکترونیک کارگاهها، ایدز در محیط کار و ....

 

9

سر در گمی شرکت های طب کار و نبود یک برنامه مشخص و جامع برای آنها

 

10

نبود برنامه ریزی برای  کارگاههای عملی و بازآموزی وسایل اندازه گیری و روشهای نوین اندازه گیری

 

11

کمبود جلسات کارشناسی کشوری برای کارشناسان برنامه های بهداشت حرفه ای معاونت های بهداشتی 

 

12

نبود یک برنامه مدون کاربردی پژوهشی در کار های اجرائی مرکز سلامت محیط و کار

 

13

مشکلات ناشی از پزشکان متخصص طب کار که بعنوان ناظر استانی  دارای مجوز کار در ساعات غیر اداری دارند

 

14

پوشش ضعیف برنامه معاینات کارگری به دلیل کمبود پزشک و پرسنل بهداشت حرفه ای در سطح مراکز بهداشتی درمانی و عدم امکان ارجاع واحدهای کارگری زیر 50 نفر به بخش خصوصی باتوجه به آمار بالای 80 درصدی این واحدها

 

15

عدم انطباق طرح بهداشت کشاورزی باواقعیات

 

16

اشکال در برنامه نظارتی بهداشت کشاورزی

 

17

عدم نظارت بهداشتی بر دستگاههای تصفیه آب خانگی وآب شیرین کن

 

18

استفاده از منابع آب چاه غیر مجاز ، تانکرهای سیار و آب انبار و...

 

19

عدم کلرسنجی از روستاهای قمرو فاقد بهورز   ( وضعیت نامطلوب کلرزنی)

 

ب

مدیریت اطلاعات 

1

نبود ابزار های مدرن  ثبت فعالیتها و بازرسی ها در سطوح محیطی ونبود سامانه اتوماسیون

 

2

تعدد  فرمهای آماری بهداشت محیط و فقدان سامانه (اداری و نرم افزاری ) مناسب جهت جمع آوری آمار  

 

3

نارسائی شاخص های کشوری ( نبود شاخص های عملکردی ، شاخص های پیامدی و قابل تحلیل )

 

4

نبودن سایت جامع و به روز بهداشت محیط و حرفه ای در سطح کلان کشور

 

5

وجود مشکلات عدیده در آئین نامه جدید ارائه خدمات طب کار توسط شرکتهای خصوصی

 

6

نبود مکانیسم منسجم و یکپارچه برای مستند سازی و ثبت فعالیت ها در پررنگ نمودن نقش مرکز در وقایع وحوادث

 

پ

اموزش و توانمند سازی

1

ناکافی بودن اطلاعات  کارشناسان مرکز و دانشگاه از موضوعات واطلاعات علمی روز و نا کارآمدی تعدادی از آنها

 

2

نبود ارتباط بین آموزش و اجرا

 

3

ناکافی بودن رسانه های آموزشی، و عدم تخصیص اعتبارات کافی به دانشگاهها جهت تولیدآنها

 

4

نبود یا ناکافی بودن بسته های آموزشی مرتبط با موضوعات متنوع بهداشت حرفه ای

 

5

ضعف در بدنه کارشناسی برخی ادارات  مرکز سلامت محیط وکار

 

ج

ساختارو تشکیلات

1

وجود اشکال در ساختار کنونی مرکز سلامت

 

2

نبود ساختار تحقیق و توسعه بخصوص در بخش سلامت محیط

 

3

ناکارآمدی نظام سلامت در جذب نخبگان متعدد در سلامت محیط و کار

 

4

نبود سیستم تنبیه و تشویق کارآمد

 

5

عدم ابلاغ عنوان مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

 

6

عدم چارت تشکیلاتی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

7

نبود آزمایشگاه رفرانس منطقه ای و استانی

 

8

کوچک شدن بهداشت محیط ادغام آن با بهداشت حرفه ای و ایجاد گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای

 

9

کمبود پست بهداشت محیط و حرفه ای

 

چ

منابع مالی و اعتبارات

1

حذف ردیف اعتباری 30306

 

2

ناکافی بودن حقوق و مزایای بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای

 

3

عدم ایجاد انگیزه کاری بدلیل پائین بودن سقف اضافه کاری

 

4

عدم ابلاغ موافقت نامه در خصوص پرداخت حق الزحمه های ارسالی در برنامه های سلامت محیط و کار

 

5

شفاف نبودن نحوه هزینه کرد موافقت نامه های طرح های ابلاغی

 

6

عدم برخورداری کارشناسان بهداشت حرفه ای از مزایای برنامه پرتوها

 

7

عدم پرداخت اعتبارات بخصوص حق الزحمه های ارسالی ازمرکز سلامت محیط و کار توسط معاونت بهداشتی

 

8

عدم کفایت اعتبارات و عدم تخصیص به موقع آن

 

9

نامشخص بودن محل  پرداخت اضافه کاری طرح تشدید بهداشت محیط

 

10

کمبود اعتبارات بهسازی محیط روستاها

 

11

نبود و کمبود آزمایشگاه آب و ناتوانی در انجام آزمایشها به ویژه آزمایشهای شیمیائی

 

12

فقدان و یا به روز نبودن تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای

 

13

کمبود اعتبار جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی

 

14

ناتوانی در جذب در آمد های محیط و حرفه ای

 

15

کمبود انبار و نبود انباراصولی و مناسب

 

16

نبود دستورالعمل یکسان و مناسب درخصوص هزینه کرد اعتبارات 140120 در دانشگاهها جهت پرسنل

 

17

کافی نبودن اعتباران ابلاغی یا اختصاص اعتبار بدون در نظر گرفتن شرایط موجود منطقه

 

ح

منابع انسانی

1

عدم اختصاص پستهای کاردانی و کارشناسی مراکز بهداشتی درمانی روستایی به واحد بهداشت حرفه ای

 

2

کمبود نیروی انسانی

 

3

انتخاب مدیران گروههای تخصصی در دانشگاهها از رشته های غیر مرتبط

 

4

بکار گیری نیروهای بهداشت محیط و حرفه ای در سایر واحد ها

 

5

نبود کارشناس  برنامه بهداشت بیمارستانها (با توجه به اهمیت موضوع) در دانشگاههای علوم پزشکی علیرغم ارسال بخشنامه مقام محترم وزارت

 

خ

قوانین  ، دستورالعملها

1

نبود قانون جامع مرکزسلامت محیط وکار

 

2

به روز نبودن قوانین کار خصوصاً فصل چهام قانون کار که مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد.

 

3

شفاف نبودن فعالیتهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی

 

4

ناکافی بودن جرائم برای بعضی از مواد قانونی در ارتباط با واحد بهداشت حرفه ای

 

5

نبود  ساز و کارهای قوی اجرایی و  نظارتی در اجرای قوانین و مقررات

 

6

ناتوانی در واگذاری نظارت ها به بخش خصوصی

 

7

عدم قانونمند شدن خانه های  بهداشت کارگری

 

8

بلاتکلیف بودن وضعیت آئین نامه شرکتهای سلامت کار و طب کار

 

9

عدم ابلاغ دستورالعمل آئین نامه ارائه خدمات طب کار توسط شرکتهای خصوصی

 

10

عدم ابلاغ دستورالعمل آئین نامه نحوه خدمات بهداشت حرفه ای در کارخانجات

 

11

نامشخص بودن نحوه و ضرورت برگزاری دوه های طب کار

 

12

به روز نبودن دستورالعمل های کشوری مرتبط با بهداشت محیط

 

13

تعدد  مواد قانونی در آئین نامه اجرائی  ماده 13 بهداشت محیط

 

14

نبود آیین تامه اجرایی حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی

 

د

مواد و تجهیزات

 

1

نبود وسائل جدید و قابل حمل جهت  اندازه گیری کیفی آب و فاضلاب

 

2

کمبود وسائل و تجهیزات نمونه برداری از مواد غذائی

 

3

کمبوددستگاه های سنجش آلاینده ها در بهداشت حرفه ای

 

4

کمبود ونبود وسایل اندازه گیری و سنجش پرتو ها 

 

5

خرید تجهیزات مورد نیاز و اقلام  ضروری  بهداشت محیط (سموم و مواد گندزدا کیت های کلرسنجی ، ابزار نمونه برداری)

 

6

نبود وسائل جدید اندازه گیری و سنجش آلاینده ها ی هوا

 

7

نبود تجهیزات چگالی سنج برای نظارت بر محل نصب آنتن های bts

 

8

عدم امکانات کافی برای نظارت و پایش ریسک فاکتورهای تأثیرگذار بر سلامت به اندازه و با کیفیت مناسب در حوزه های نظارتی و معاونت های بهداشتی

 

9

نبود ابزارهای سنجش و کیت های فوری جهت بررسی نقاط کنترل بحرانی مثل تست پراکسید روغن های مصرفی، ترمومتر کنترل دما، کنترل برودت یخچال و ....

 

ذ

هماهنگی بین بخشی

1

تداخل قوانین و وظایف بهداشت محیط با سایر دستگاهها مانند شهرداری ها ، محیط زیست ، دامپزشکی ،

 

2

نبود امنیت کافی برای بازرسین بهداشتی  و عدم حمایت لازم  در مواقع برخورد و تهدید  بازرسین

 

3

نبود ضمانت لازم در اجرای قوانین بهداشت حرفه ای

 

4

بلاتکلیفی برنامه طب کار و نحوه انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان عمومی و شرکتهای طب کار به علت ابلاغ دستورالعمل و آئین نامه

 

5

ابلاغ اجرایی برنامه HSE در مدارس علیرغم وجود برنامه بهداشت محیط مدارس

 

6

عدم دسترسی راحت  به کارشناسان برنامه ها در مرکز سلامت محیط وکار

 

7

دخالت غیر مسئولانه وزارت کار در مسائل بهداشت حرفه ای (صدور  مجوز اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار)

 

8

صدور مجوز فعالیت کارخانجات مشمول قانون مواد خوردنی آشامیدنی توسط معاونت های غذا و دارو بدون توجه به مسایل بهداشت محیطی

 

9

پشتیبانی بسیار ضعیف ستاد فوریت های سلامت محیط

 

10

عدم استعلام بهداشتی اتحادیه ها و سازمان صنایع و معادن از مراکز بهداشت در بدو تأسیس

 

11

عدم کنترل مواد غذائی درمبادی تولید و ورود به کشور و ایجاد مشکل در سطح عرضه

 

12

موازی کاری در بخش کنترل مواد غذائی توسط مدیریت غذا و دارو و بهداشت محیط دانشگاههای علوم پزشکی

 

13

نبود تعامل لازم  با مراکز علمی و پژو هشی

 

14

عدم پیگیری طرح های بهداشت حرفه ای از سوی مرکز سلامت محیط کار

 

15

وجود اقدامات و تشکیلات موازی(سازمان تأمین اجتماعی – وزارت کار و امور اجتماعی – بهداشت کار – کارگر – محیط کار)اقداماتی انجام می دهند که گاهاً این تعارضات سبب سردرگمی و نابسامانی می گردد.

 

16

توجیه نبودن برخی از  معاونین محترم  بهداشتی با برنامه ، شاخصها و اهمیت بهداشت حرفه ای در سطح کلان

 

17

مکاتبات نامنظم و درخواست های با بازده زمانی بسیار کم از مرکز سلامت محیط و کار که عملاً اجرای آن امکان پذیر نبوده و با کیفیت پائین حاصل می گردد

 

18

مشکل در اجرای نظارت بر وضعیت پسماند مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه

 

19

نبود و کمبود آزمایشگاه های مواد غذائی ونقصان در کمیت و کیفیت  

 

20

حذف حق بازرسی کارشناسان بهداشت حرفه ای براساس مواد 6 و 7 آئین نامه شرایط استخدام کارشناسان بهداشت حرفه ای

 

21

عدم پوشش شرکت آبفار

 

22

عدم وجود تصفیه خانه و دفع غیر بهداشتی فاضلاب

 

23

عدم رعایت حریم منابع آبی مثل چشمه  ، رودخانه و ... و در نتیجه آلودگی آنها

 

24

فرسودگی و شکستگی خطوط انتقال آب

 

25

عدم کارآیی مناسب تصفیه خانه ها و عدم تطابق خروجی فاضلاب با استانداردهای محیط زیست

 

26

عدم ساماندهی لجن کش ها

 

27

صعب العبور بودن و عدم دسترسی برخی روستاها جهت انجام نظارت

 

28

نابسامانی مراکز پرورش ماهی و آلودگی منابع تامین آب آشامیدنی

 

29

وجود توالتهای غیر بهداشتی و کمبود توالت های بهداشتی روستایی

 

30

باتوجه به تولید و به کارگیری پوشش های جدید دیوار و سقف، تناسبی با ماده 13 ندارند.

 

31

عدم پیگیری برنامه طرح شبنم(شورای بهداشت نمازگزاران مساجد)

 

32

عدم ثبات مدیریت در مرکز سلامت محیط و کار در 5 سال گذشته

 

33

وجود دامداری در بافت مسکونی

 

34

عدم همکاری شرکتهای مخابرات در مراحل نصب و راه اندازی آنتن تلفن همراه و ارائه مستندات

 

35

عدم اطلاعات کافی کارشناسان مرکز از روند پیشرفت برنامه های ادارات مختلف مرکز

 

36

استفاده بی رویه از سموم در کشاورزی و در گلخانه ها

 

37

عدم اجرای دستور العمل جدید اتلاف سگهای ولگرد

 

38

بکارگیری کارشناس بهداشت حرفه ای بصورت دائم یا مشاور توسط بعضی از کارفرمایان بدون معرفی از مرکز بهداشت

 

39

پذیرش تقریباً صد درصد دانشجوی خانم در رشته های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

 

40

عدم مجوز مشاوره کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای شاغل در سیستم در تمامی کشور

 

41

 نبود بیمه حوادث برای بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای (همانند نیروی انتظامی)

 

42

 اشکال درروند صدور کارتهای بازرسی بهداشت حرفه ای

 

43

مشکلات اجرایی موجود در آیین نامه دانش آموختگان

 منبع :سلامت و محیط کار
(دوستان عزیز میتونن مشکلاتی به غیر از مشکلات مطرح شده  رو جهت انعکاس به وزارت بنویسند)


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)