نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
معرفهای معروف PH - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

معرفهای معروف PH


نمونه‌ای از معرفهای PH ، پر کاربرد
شناساگررنگ اسیدی        

دامنه PH برای تغییر رنگ     

رنگ قلیایی
آبی تیمولقرمز1.2 - 2.8زرد
متیل اورانژقرمز3.1 - 4.5زرد
سبز برموکروزولزرد3.8 - 5.5آبی
سرخ متیلقرمز4.2 - 6.3زرد
لیتموسقرمز5 - 8آبی
آبی برم‌تیمولزرد6 - 7.6آبی
آبی تیمولزرد8 9.6آبی
فنل فتالینی‌رنگ8.3 - 10قرمز
زرد آلیزارینزرد10 - 12.1ارغوانی کم رنگ
تیمول فتالئینبی‌رنگ9.3 - 10.5آبی
ایندوفنولقرمز7.1 - 9.1آبی
برموفنول آبیزرد3 - 4.6ارغوانی
مالاشیت سبززرد
آبی
0 - 2
11.5 - 14
سبز
بی‌رنگ
آزو بنفشزرد13 - 11بنفش
متیل بنفشزرد0.15 - 3.2بنفش