نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
منابع ارشد بهداشت محیط از نفرات برتر - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

منابع ارشد بهداشت محیط از نفرات برتر


 
منابع توصیه شده رتبه 1 مهندسی بهداشت محیط 90-89 : خانم مریم سرخوش

منابع تصفیه آب:

1) کتاب اصول طراحی تصفیه خانه آب       کاوامورا                  ترجمه دکتر ترابیان

2) مهندسی آب         قسیم            ترجمه دکتر موسوی

3) کتابAwwA

4) کتاب آب Hamer فصل 2 و 7

5) کتاب درسنامه جامع محیط زیست 1             دکتر ززولی

منابع مواد زائد:

1) کتاب مدیریت جامع مواد زائد 2جلدی                      ترجمه منضدی حسینی

2) کتاب راهنمای کاربردی مواد زائد 2 جلدی                ترجمه خانی

3) کتاب درسنامه جامع محیط زیست  جلد 3                دکتر ززولی

منابع آلودگی هوا:

1) کتاب آلودگی هوا              جرمی کولز                  ترجمه صولت و سرخوش

2) کتاب آلودگی هوا              وارک                           ترجمه مهندس نقی زاده و حسنوند

3) جزوه آلودگی هوا   کرمانی

4) کتاب درسنامه جامع محیط زیست جلد 3                  دکتر ززولی

منابع کلیات بهداشت محیط:

رفرنس اصلی:  ترجمه سالواتو                       فصل غذا و پرتو و صدا و حتی المقدور دو فصل مسکن

رفرنس فرعی: کتاب کلیات دکتر ززولی

کتاب کلیات دکتر دهقانی

منابع انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب:

جزوه دکتر محولی و کتاب مهندسی فاضلاب دکتر موسوی

حل مسئله و تمرین زیاد

منابع مکانیک سیالات:

مکانیک سیالات محولی و کتاب هیدرولیک و مکانیک سیالات دکتر موسوی

منابع شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب:

1) Hamer

2) درسنامه جامع محیط زیست جلد 2 دکتر ززولی

3) جزوه دکتر یزدان بخش

4) میکروبیولوژی بیتون دکتر منصازیک آزین


منابع توصیه شده رتبه 9 مهندسی بهداشت محیط: خانم سمیرا یوسف زاده
درس کلیات بهداشت محیط
1: جزوه دکتر ززولی
درس تصفیه فاضلاب
1: جزوه دکتر مصداقی نیا
2: جمع آوری و تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک
درس هیدرولیک
1: جزوه هیدرولیک دکتر محوی
درس انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب
1: انتقال و توزیع دکتر میرسپاسی و..
2:جمع آوری فاضلاب دکتر محوی
درس تصفیه آب
1: فصل هفتم کتاب همر
2: AWWA
3: جزوه دکتر محوی و دکتر ندافی
درس شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
1: جزوات دکتر یزدان بخش
درس آلودگی هوا
1: فصل 1 و 2 کتاب کولز
2: جزوه دکتر کرمانی
درس مدیریت مواد زاید جامد
1: جزوه و کتاب دکتر ززولی

 جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)