نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نرم افزار فارسی محاسبه کانال هیدرولیکی تحت اندروید - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نرم افزار فارسی محاسبه کانال هیدرولیکی تحت اندرویدنرم افزار فارسی محاسبه کانال هیدرولیکی تحت اندروید  در این پست نرم افزار محاسبه کانال هیدرولیکی محصول کمپانی FenLabs تحت اندروید رو که توسط آقای مجتبی رزمجو به فارسی ترجمه شده است را می توانید دانلود بفرمایید. این نرم افزار با استفاده از فرمول برنولی با وارد کردن شاخص های دبی و شیب، ابعاد مقطع کانال را محاسبه می کند.

دانلود 

 مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)