نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
پایش و ارز یابی کیفی فرایند های استریلیزاسیون - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

پایش و ارز یابی کیفی فرایند های استریلیزاسیون

پایش و ارز یابی کیفی فرایند های استریلیزاسیون

فریبا مهدوی

کارشناس بهداشت محیط بیمارستان فارابی مشهد

تعریف استریل شدن طبق استاندارد:

استریلیتی عبارت از عدم وجود میکرو ارگانیسم زنده در بسته استرلیزه و میزان آن را می توان به طور مقداری نشان داد.

از آنجایی که در قالب فرایندهای استریلیزاسیون از پارامتر های فیزیکی مانند حرارت استفاده می شود،می توان با کنترل نمودن این پارامتر ها به کمک سیستم اندیکاتور های بیولوژیکی و شیمیمایی سطح تضمین استریلیتی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرایندهای استریلیزاسیون:

• اشباع بخار˚C ١٢١تا˚C ١٣٤

• اتیلن اکساید در دماهای مختلف

• حرارت خشک ˚C ١٦٠تا ˚C ١٨٠

• فرمالدئید در دماهای مختلف

• پراکسید هیدروژن (پلاسما)

• اشعه گاما حاصل از رادیوایزوتوپ کبالت

اندیکاتور های بیولوژیکی:

برای تست عمل کرد فرایند های استریلیزاسیون از اندیکاتور های بیولوژیکی حاوی اسپور باکتری های استاندارد نظیر باسیلوس استئارو ترمو فیلوس در فرایند استریلیزاسیون بخار،فرمالدئید و پروکسید هیدروژن،باسیلوس سوبتیلیس در استریلیزاسیون با اتیلن اکساید و حرارت خشک و باسیلوس پومیلوس با اشعه گاما استفاده می شود

انواع اندیکاتور های بیولوژیکی :

• اندیکاتور های بیولوژیکی به صورت ویال

• اندیکاتور های بیولوژیکی به صورت نوار

• اندیکاتور های بیولوژیکی به صورت سوسپانسیون

- در اندیکاتور های بیولوژیکی به صورت ویال می توان آنها را بدون ارسال به آزمایشگاه بیولوژیکی در دمای ˚C ۵۵ انکوبه نمود و نتایج مورد نظر را بدست آورد.

- نحوه استفاده از نوار اندیکاتور اسپور باسیلوس سوبتلیس در انکوبه ˚C ٣۵ و مایع مغزی آزماشیگاهی دکستروزتریپتون براث می باشد.

- لوله ها از نظر رشد روزانه مورد بررسی قرار گرفته و تا ٧ روز مورد چک می شود

اندیکاتور های شیمیایی :

به علت زمان پاسخ دهی طولانی اندیکاتورهای بیولوژیکی (حد اقل٢روز) در کنترل روزانه ی فرایند ها از اندیکاتور های شیمیایی استفاده می شود،بنا بر این بعد از اتمام فرایند می توان بلافاصله از صحت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل کرد.

تست خروج هوا و نفوذ بخار تنها در فرایند هایی صورت می گیرند که قبل از شروع فرایند هواگیری صورت گرفته باشد،در روش قدیمی از یک اندیکاتور شیمیایی داخل یک بسته ی kg ٧ استفاده می شد ولی امروزه از یک لوله ی تفلونی به طول ۵/٤ متر که به قسمت فلزی متصل است استفاده می شود.

اندیکاتور های شیمیایی کلاس ٦:

تست های کلاس ٦ شامل اندیکاتور های شیمیایی حساس به دمای استریلیزایسیون ، اشباع بخار ،زمان استریلیزایسیون می باشد.

مزایای آن برخورداری از شاهد رنگی برای کنترل جواب و قابلیت چسباندن آن به مدارک بایگانی (پرونده بیمار) می باشد.با قرار دادن آن در قسمت مرکزی بسته یعنی محلی که بخار در آن به سختی نفوذ می کند می توان از میزان دما ، اشباع بخار ، زمان مورد نیاز داخل بسته اطمینان حاصل کرد.

اندیکاتور های شیمیایی کلاس A : ( چسب OK)

این اندیکاتور ها به صورت نوار یا برچسب بر روی بسته ها یا ظروف قرار می گیرد و به علت حساسیت نسبت به بخار اشباع تغییر رنگ در واقع تنها برای تشخیص بسته هایی که تحت فرایند قرار گرفته اند از آن دسته از بسته هایی که تحت فرایند قرار نگرفته اند به کار می رود،واضح است این گونه اندیکاتور ها هیچ نوع اطلاعاتی در مورد صحت فرایند استریلیزاسیون نمی دهند.


منبع : سایت بهداشت محیط بیمارستان
جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)