نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
کلریناسیون‌ (با استفاده‌ ازکلرمادر) - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

کلریناسیون‌ (با استفاده‌ ازکلرمادر)کلریناسیون‌ (با استفاده‌ ازکلرمادر):
غلظت‌ 1 درصد کلر را کلر مادرگویند (به‌ عبارت‌ دیگر حل‌ کردن‌ 15گرم‌ پرکلرین‌ ] هیپوکلریت‌ کلسیم‌ 70درصد [ در یک‌ لیتر آب‌ یا 300 گرم‌پرکلرین‌ در 20 لیتر آب‌ جهت‌ تهیه‌کلرمادر نیاز می‌باشد).
با افزودن‌ پرکلرین‌ (کلرمادر) به‌آب‌، به‌ نحوی‌ که‌ پس‌ از نیم‌ ساعت‌ کلرباقیمانده‌ در آن‌ بین‌ 0/5 تا 0/8 میلی‌گرم‌ در لیتر (P.P.M) باشد می‌توان‌گفت‌ که‌ آب‌ از نظر باکتریها و ویروسهاسالم‌سازی‌ شده‌ است‌ اما آلودگیهای‌انگلی‌ آن‌ بدون‌ هیچ‌ تغییری‌ در آب‌باقی‌ خواهد ماند. بنابراین‌ آب‌ کلرینه‌ شده‌ عاری‌ ازتخم‌ انگل‌ و پروتوزئرها نیست‌. با این‌وجود چون‌ به‌ واسطه‌ کلرزنی‌ عامل‌ سه‌بیماری‌ خطرناک‌ و کشنده‌ تیفوئید، وباو اسهال‌ از بین‌ می‌رود، بنابراین‌ توصیه‌می‌شود که‌ در مورد آب‌ آشامیدنی‌ عمل‌کلرزنی‌ صورت‌ گیرد.
- حداقل‌ مقدار مجاز کلر آزادباقیمانده‌ با توجه‌ به‌ PH آب‌ 0/2 میلی‌گرم‌ در لیتر است‌، ولی‌ در مخازن‌ذخیره‌ میزان‌ توصیه‌ شده‌ کلر برای‌ضدعفونی‌ کردن‌ آب‌ 3 تا 5 گرم‌ پودرپرکلرین‌ (هیپوکلریت‌ کلسیم‌ 70درصد) به‌ ازای‌ هر متر مکعب‌ آب‌است‌ (پودر پرکلرین‌ می‌بایست‌ درظروف‌ در دار و دور از نور خورشید،حرارت‌ و رطوبت‌ نگهداری‌ شود).

دلایل‌ ضروری‌ بودن‌حفظ کلر باقیمانده‌ پس‌ ازتصفیه‌ آب‌ آشامیدنی‌:
1 - ممکن‌ است‌ در ضمن‌ عمل‌تصفیه‌ کلیه‌ میکروارگانیسمها و تخم‌انگلها از آب‌ جدا نشده‌ باشند، بنابراین‌ضروری‌ است‌ مقدار کلر باقیمانده‌ درآب‌ آشامیدنی‌ بعد از تصفیه‌ به‌ میزان‌0/5P.P.M تا P.P.M 0/8 درشرایط عادی‌ و P.P.M 1 در شرایطاضطراری‌ باشد تا میکروارگانیسم‌هادر فاصله‌ رسیدن‌ آب‌ به‌ دست‌ مصرف‌کننده‌ نه‌ تنها فرصت‌ تکثیر نداشته‌باشند بلکه‌ بر اثر وجود کلر باقیمانده‌در آب‌ از بین‌ بروند.
2 - چون‌ امکان‌ ورود فاضلاب‌ یاآب‌ آلوده‌ در شبکه‌ لوله‌ کشی‌ در مواقع‌پایین‌ آمدن‌ فشار آب‌ و از طریق‌ارتباط نامناسب‌ سیستم‌ لوله‌ کشی‌وجود دارد، برای‌ تقلیل‌ آلودگی‌ آب‌،کلرزنی‌ و حفظ کلر باقیمانده‌ در آب‌ضروری‌ است‌.
3- بر اساس‌ تعریف‌ سازمان‌ جهانی‌بهداشت‌ اگر یک‌ خانوار بتواند 5 تا 10لیتر آب‌ آشامیدنی‌ ....


جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)