نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
کنوانسیون، ضوابط و دستورالعمل ها مرتبط با پسماند - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

کنوانسیون، ضوابط و دستورالعمل ها مرتبط با پسماند


کنوانسیون، ضوابط و دستورالعمل ها


کنوانسیونمطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین الملل


موافقت نامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل و نقل برون مرزی مواد زائد خطرناک...


کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها


        لیست پسماندهای بازل - الحاقیه A8


پروتکل مربوط به کنفرانس بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها


مارپل کنوانسیون بین المللی درباره جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها

دستورالعمل ها دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری
شیوه نامه نحوه اقدام مامورین اجرایی موضوع قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی به عنوان ضابطین خاص قضایی
قبض اعلام و وصول هزینه های خدمات مدیریت پسماندهای عادی روستایی و شیوه نامه نحوه کاربرد آن
دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها
دستور العمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و در مانی و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی
دستورالعمل بهای مدیریت پسماند
دستورالعمل تهیه طرح جامع مدیریت پسماندمنبع :