نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
Gis چیست؟ - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

Gis چیست؟


لزوم استفاده از GIS

  GIS ابزاری قدرتمند برای کار با داده های مکانی می باشد. در GIS داده ها بصورت رقومی نگهداری می شوند لذا از نظر فیزیکی حجم کمتری را نسبت به روش های سنتی (مانند نقشه های کاغذی) اشغال می کنند.در یک GIS با استفاده از توانایی های کامپیوتر مقادیر بسیار عظیمی از داده ها را می توان با سرعت زیاد و هزینه نسبتاً کم نگهداری و بازیابی نمود. قابلیت کار کردن با داده های مکانی و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها و ترکیب انواع مختلف داده ها در یک آنالیز و با سرعت زیاد، با روش های دستی سازگار نمی باشد.توانایی اجرای آنالیزهای مکانی پیچیده، مزیت های کمی و کیفی را برای GIS فراهم می کند. انجام پردازش های تکراری با در نظر گرفتن شرایط مختلف برای دستیابی به نتیجه بهینه،تنها توسط کامپیوتر امکان پذیر می باشد که می تواند اینگونه عملیات را با سرعت زیاد و هزینه نسبتا کم انجام دهد. این توانایی تجزیه و تحلیل داده های مکانی است که GIS را از دیگر سیستم های گرافیکی کامپیوتری (computer aided design) مجزا می سازد.امکان انجام آنالیزهای پیچیده با مجموعه داده های مختلف مکانی(spatial) و غیرمکانی (non-spatial) بصورت توأم، مهمترین قابلیت GIS می باشد که نمی توان آن را با روش های دیگر مثل روش های آنالوگ انجام داد.توانایی تجزیه و تحلیل توأم داده های مختلف، امکان ایجاد و استفاده از اطلاعات زمین مرجع را به شکلی کاملاً متفاوت با گذشته را فراهم می سازد. نه تنها امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف وجود دارد بلکه روش های مختلف را نیز می توان با یکدیگر ترکیب نمود مثلاً روش های جمع آوری، رسیدگی و ممیزی و به روز رسانی داده ها را می توان با یکدیگر ترکیب نمود. مثلاً وقتی که تغییری در کاربری یا مالکیت یک قطعه زمین وارد سیستم GIS می شود، این سیستم می تواند دقت تغییرات را کنترل نموده و سپس نقشه و جداول مربوطه را به روز در آورد. بدین ترتیب کاربران GIS می توانند اطلاعات جدیدتر را در اختیار داشته و با توجه به نیازهایشان آن را بکار گیرند.

مدلهاى داده هاى مکانى:

 

تمام مدلهاى داده هاى مکانى از عوارض مکانى جداگانه نظیر نقاط، خطوط، نواحى، حجم ها و سطوح تشکیل مى شوند، این عوارض مکانى توسط خصوصیاتى که هم مکانى وهم غیر مکانى هستند، مشخص میگردند. ( توصیف رقومى عوارض و خصوصیات آنها مجموعه هاى داده هاى مکانى راشامل مى شود).  GISوکامپیوترها را نمى توان به طور مستقیم براى جهان واقعى به کار برد، زیرا کامپیوترها ى دیجیتالى براساس اعداد یا کاراکترهایى که در درون خود به صورت اعداد دو رقمى نگهدارى مى کنند، عمل مى نمایند. بنابراین پدیده هاى مورد نظردر جهان واقعى در یک سیستم کامپیوترى، باید به شکل نمادین عرضه شوند. پس ابتدا باید مرحله جمع آورى داده ها انجام گیرد و سپس فرایند فشرده سازى گستره زمین شناسى، ساختار، خواص ژئو فیزیکى یا هر ویژگى دیگرى از سطح زمین که اطلاعات آن گردآورى شده بود، به شکل قابل دستیابى در کامپیوتر با استفاده از مدلهاى نمادین صورت گیرد.

براى اینکه یک   GIS مفید واقع گردد، باید قادر به دریافت و تولید اطلاعات به صورت موثر باشد. توابع ورودى و خروجى داده ها، مفاهیمى هستند که توسط آنها یک GIS با جهان خارج ارتباط برقرار مى کند.

  -ورودى داده ها عبارتند از روند کد گذارى داده ها به یک شکل خوانا توسط کامپیوتر و قرار دادن داده ها در پایگاه اطلاعاتى GIS.

    داده هایى که در GISمى توانند وارد شوند دو نوع هستند:

    1)داده هاى مکانى که موقعیت جغرافیایى عوارض را نشان مى دهند ( مانند نقاط یا خطوطى که عوارض جغرافیایى مانند خیابان، دریاچه و غیره را نشان مى دهند). 

   2)داده هاى توصیفى غیر مکانى که به توصیف خصوصیات عوارض مى پردازند،مثل شورى آب یک دریاچه و یا اطلاعاتى مانند اسم یک خیابان.

   ورود داده ها به یک GIS مى تواند به اشکال، ثبت توسط صفحه کلید، هندسه مختصات، رقومى کردن دستى، اسکن کردن و وارد کردن فایل هاى رقومى موجود، صورت گیرد.

خروجى داده ها روندى است که توسط آن اطلاعات حاصل از GIS به یک شکل مناسب جهت استفاده کاربر ارائه مى شود.

خروجی داده های GIS به یکى از سه فرمت زیر می باشد:

        1) Hard copy

   (نمایش دائمى، مثل اطلاعات روى کاغذ، فیلم عکاسى و موارد مشابه)

   2) Soft copy

   (نمایش روى صفحه نمایش کامپیوترى )

   3) Electronic

   (خروجى در فرمت الکترونیکى شامل فایل هاى کامپیوترى مى باشد)

   

  مراحل ایجاد و برپایىGIS درقالب پروژه:

   ایجاد و برپایىGIS درقالب یک پروژه شامل مراحل ورودى داده ها، مدیریت داده ها، تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها ودرنهایت خروجى داده ها مى باشد.

 1) ورودى داده ها (Data Input)

مؤلفه ورودى داده ها، آنها را از شکل موجودشان به شکلى یا صورتى قابل استفاده در GIS تبدیل مى کند. در این مرحله داده هاى زمین مرجع که به صورت نقشه هاى کاغذى، جداولى از اطلاعات توصیفى، فایل هاى الکترونیک و اطلاعات توصیفى مروبط به آنها، عکس هاى هوایى ویا تصاویر ماهواره اى مى باشند، طبق استانداردهاى مورد نظر، براى دقت خروجى هایى که قرار است تهیه گردند، مورد ارزیابى قرار مى گیرند.

 2) مدیریت داده ها(Data Management)

 3)تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها(Data Manipulation & Analysis)

   این مرحله شامل توابعى براى ذخیره، نگهدارى و بازیابى اطلاعات موجود در پایگاه داده ها مى باشد. شامل مجموعه فعالیتهایى مى شود که توسط نرم افزارها، سخت افزارها وکاربر، برروى داده ها به منظور آماده سازى و پردازش آنها براى مراحل بعد صورت مى گیرد.

   4) خروجى داده ها(Data Output)

   توابع خروجى مورد استفاده بر اساس نیازهاى کاربران تعیین مى شود، لذا داده هاى خروجى به اشکال مختلف از قبیل نقشه، جداول، یا به صورت نوشتارهاى کاغذى (hard copy) ویا به صورت رقومى (soft copy) ارائه مى گردند.

کاربرد های  GIS   

کمتر بانک اطلاعاتی را می‌توان نام برد که حد اقل بخشی از اطلاعات آن به گونه‌ای به مکان وابسته نباشد. فهرست زیر شامل تعدادی از شناخته شده ترین کاربرد‌های جی آی اس در دیگر زمینه‌های صنعت است.

نقشه برداری

کاربرد پایه این استاندارد‌ها و ابزار‌ها در تهیه نقشه‌های شهری و برون شهری بوده‌است.

سنجش از دور

 

شهرسازی

 علوم زمین

یکی از مهم‌ترین مسائل کاربردی GISدر علوم زمین، انجام هم‌پوشانی‌ها در راستای تعیین پهنه‌بندی‌ها می‌باشد . که به اختصار به یکی از این نوع پهنه‌بندی‌ها پرداخته می‌شود:

هدف در این پهنه‌بندی، تعیین مناطق با خطر رانش زمین می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید عوامل موثر در رانش را شناسایی کرد، از جمله این عوامل می‌توان به تراکم پوشش گیاهی، جنس زمین، شیب توپوگرافی ،شیب لایه‌های زمین و شدت بارندگی اشاره کرد.پس از شناسایی عوامل، باید نقشه‌های مورد نیاز تهیه گرددو سپس با همپوشانی این لایه‌ها در نرم‌افزارهای GIS می‌توان به نقشه‌ای رسید که در آن منطقه مورد مطالعه خود به پهنه‌های ریز تقسیم شده و از طرفی در بانک اطلاعاتی مشخصات هر پهنه یعنی اجداد سازنده آن پهنه از نظر عوامل مختلف مشخص می‌باشد. حال باید در بانک اطلاعاتی به هر عامل وزن مربوطه راداده و سپس در بانک اطلاعاتی با جمع و ضرب کردن عوامل به اعدد نهایی رسید. در مرحله بعد باید تعیین نمود که چه عددی نشان دهنده پهنه‌های پرخطر می‌باشد. پس از کلاسه‌بندی نقشه، اینک وظیفه تیم زمین‌شناس است که با بازدید میدانی به بررسی مناطق پرداخته و در صورت لزوم با اصلاح وزن‌ها وضرایب به نقشه نهایی دست یابند.

جغرافیا

مهندسی معدن

مسائل اکتشاف معادن، تهیه نقشه و مدل از ذخایر معدنی و محاسبات آن و ...

 منابع طبیعی

هواشناسی

 

محیط زیست

مخابرات

کشاورزی دقیق

جغرافیای سلامتجهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)