نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D) - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D)


اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D)  :

 روش  A   :

آزمایش پرمنگنات یک طریقه برای تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز مواد آلی و معدنی موجود در آب یا فاضلاب می باشد که مخففاً C .O .D نامیده می شود.

مواد مورد نیاز :

1- اسید سولفوریک 25 % :

cc 25 اسید سولفوریک غلیظ را به حجم cc100 برسانید.

2- پرمنگنات 01/0 نرمال :

cc 100 پرمنگنات پتاسیم تیترازول 1/0 نرمال را به حجم یک لیتر برسانید.

3- اسید اگزالیک 01/0 نرمال :

cc 100 اسید اگزالیک تیترازول 1/0 نرمال را به حجم یک لیتر برسانید.

روش آزمایش :

1-cc 100 از آب مورد آزمایش برداشته چند دانه پرل (سنگ جوش) داخل آن بیاندازید.

2- سپس cc 5 اسید سولفوریک 25 % به آن افزوده و روی چراغ گرم کنید .

3- بعد از اینکه آب جوش آمد cc 15 پرمنگنات 01/0 نرمال بیافزایید و 10 دقیقه حرارت دهید.

4-  cc 15 اسید اگزالیک 01/0 نرمال بیافزایید تا محلول بیرنگ شود.

5- بوسیله پرمنگنات 01/0 نرمال تیتر کنید تا رنگ صورتی کم رنگ پایدار ظاهر شود.

 

                حجم مصرفی پرمنگنات 01/0 نرمال  * 316/0 * 10 = C .O .D  mg/

 

*اگر میزان کلر آب زیاد باشد ابتدا   cc 5 /0 سود 32 % و سپس cc 15/0 پرمنگنات بیافزایید بعداز جوشیدن آب cc 15 اسید اگزالیک و cc 5 اسید سولفوریک اضافه کرده و با پرمنگنات تیتر کنید.

 

 روش  B  :

مواد مورد نیاز :

1- دی کرومات پتاسیم استاندارد 25/0 نرمال :

دی کرومات پتاسیم را به مدت 2 ساعت در حرارت 103 درجه سانتیگراد خشک کرده سپس مقدار 259/12 گرم آنرا وزن نموده در آب مقطر حل کنیدو حجم را به یک لیتر برسانید.

2- اسید سولفوریک مخصوص C .O . D :

15 گرم پودر سولفات نقره را در cc 300 اسید سولفوریک غلیظ حل کرده و حجم آن را با همین اسید به یک لیتر برسانید.

3- فروئین (Ferroin) :

48/1 گرم پودر1 و10 فنانترولین منو هیدراته و 7/0 گرم FeSO4 , 7H2O را در cc100 آب مقطر حل کنید.

4- سولفات مضاعف آهن و آمونیوم 1/0 نرمال :

39 گرم Fe(NH4) 2 (SO4) 2 , 6H2O را در آب مقطر حل کرده و cc 20 اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه کنید بعد از خنک شدن با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید.

تعیین فاکتور محلول فوق قبل از شروع آزمایش برای یکبار ضرورت دارد.

* میتوان بجای تهیة محلول اسید سولفوریک مخصوص در مرحله دوم آزمایش 125/0 گرم سولفات نقره به محلول افزود و و در مرحله پنجم به جای استفاده از اسید سولفوریک مخصوص از اسید سولفوریک استفاده شود

جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)