نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
سموم در مواد غذایی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

سموم در مواد غذایی

مقدمه

ترکیبات نامطلوب در مواد غذایی ممکن است به منزله جزئی طبیعی همراه ماده غذایی باشند و یا به صور مختلف به ماده غذایی راه یابند. موادی که از وسیله یا ماده بسته بندی و سیستمهای فرایند کننده به ماده غذایی رخنه میکنند، آبهای آلوده، سوختهای فسیلی، اجزاء رادیواکتیو، متابولیتهای سمی میکروارگانیسمها، بقایای مواد شیمیایی به کار رفته در کشاورزی و ترکیبات دارویی اضافه شده به خوراک دامها و طیور، همگی موادی هستند که سبب آلوده شدن مواد غذایی میشوند. این گروه از مواد نامطلوب که به صورت طبیعی در ماده غذایی وجود ندارند، تحت عنوان مواد سمی راه یافته به ماده غذایی مشخص میگردند. در ذیل به بررسی مهمترین مواد سمی راهیافته به مواد غذایی و نیز سموم طبیعی مواد غذایی پرداخته خواهد شد.


نتیجه تصویری برای دانلود


جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)