نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی

اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

   کلیفرم ها

گروهی از باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری ، گرم منفی ، میله ای شکل و بدون اسپور هستند که قادرند در شرایط هوازی در محیط های کشت انتخابی لاکتوزدار در دمای 5/0 ± 35 درجه سلسیوس در مدت 24 تا  48 ساعت تولید اسید و گاز کنند .

     اساس روش

این روش  براساس تلقیح حجم معینی از نمونه آب به محیط انتخابی لاکتوز دار و گرمخانه گذاری در دمای 5/0 ± 35 درجه سلسیوس انجام می پذیرد . سپس با استفاده از محیط های کشت انتخابی و تائیدی ، وجود کلیفرم ها تائید می شود . 

  نمونه برداری

دست کم 500 میلی لیتر آب را ( طبق استاندارد ملی 4208 ) سال 1376 آئین کار نمونه برداری از آب جهت آزمونهای باکتریولوژی نمونه برداری کنید .

     مواد لازم

    محیط های کشت

 آبگوشت P-A 1

 

ترکیبات           مقدار (غلضت معمولی )          مقدار (غلضت سه برابر )

عصاره گوشت گوساله         3 گرم                               9 گرم

پپتون                                  5 گرم                       15 گرم

لاکتوز                             46/7 گرم                      38/22 گرم

تریپتوز                             8/9 گرم                   49/ 29 گرم

دی پتاسیم هیدروژن فسفات35/1 گرم                           05/4 گرم

منوپتاسیم هیدرژن فسفات   35/1 گرم                          05/4 گرم

کلرید سدیم                    46/2 گرم                         38/7 گرم

لوریل سولفات سدیم             05/0 گرم                         15/0 گرم

بروموکروزول ارغوانی           0085/0 گرم                      0255/0 گرم

آب مقطر                     1000 میلی لیتر                   1000 میلی لیتر

طرز تهیه :

ترکیبات فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل نمائید . سپس به حجم های 50 میلی لیتر در ظروف شیشه ای با گنجایش 250 میلی لیتری ریخته ، و در اتوکلاو با دمای 1 ± 121 درجه سلسیوس به مدت 12 دقیقه سترون کنید . pH  نهایی محیط باید 2/0± 8/6 باشد.

 

3

7-1-2                   آبگوشت لاکتور – صفرا – سبز درخشان 1 (  BGLB)

ترکیبات                        مقدار

پپتون                              10 گرم

لاکتوز                              10 گرم

پودر صفرای گاوی                    20 گرم

سبز درخشان                         13 میلی لیتر

آب مقطر                        1000 میلی لیتر

طرز تهیه  :

پپتون را در 500 میلی لیتر آب مقطر حل کنید . سپس 20 گرم صفرای گاوی را که در 200 میلی لیتر آب مقطر جداگانه حل نموده اید ، به آن اضافه کنید . pH این محلول باید برابر 5/0± 7 باشد.حجم محلول فوق را با آب مقطر به 975 میلی لیتر رسانده و پس از افزودن لاکتوز به آن ، pH را برابر 4/7 تنظیم کنید .  محلول سبز درخشان را به آن افزوده و با آب مقطر به حجم 1000 میلی لیتر برسانید . سپس در لوله های حاوی دورهام به حجم های 5 میلی لیتری ریخته و در اتوکلاو با دمای 115 درجه سلسیوس به مدت 10 دقیقه سترون کنید .

یادآوری : چنانچه محیط های کشت به صورت تجارتی دردسترس باشد ، طبق دستورالعمل سازنده انجام دهید .

 

                  آبگوشت لوریل تریپتوز1 ( باغلظت مضاعف )

تریپتوز                        40  گرم

لاکتوز                          10  گرم

کلرید سدیم                      10  گرم

دی پتاسیم هیدروژن فسفات                            5/5 گرم 

پتاسیم دی هیدروژن فسفات            5/5 گرم

لوریل سولفات سدیم                                        2/0 گرم

آب مقطر                                                 1000 میلی لیتر

طرز تهیه :

تریپتوز ، لاکتور ، کلرید سدیم و دی پتاسیم هیدروژن فسفات را به آب مقطر اضافه کرده و حرارت دهید تا حل شوند . سپس لوریل سولفات سدیم را به آن افزوده و به آرامی تکان دهید به گونه ای که کف نکند . pH را برابر 2/0 ± 8/6 تنظیم نمائید و در حجم های 10 و 50 میلی لیتری در لوله های حاوی دورهام تقسیم نموده و در اتوکلاو با دمای 3 ± 115 درجه سلسیوس به مدت 10 دقیقه سترون کنید.

     وسایل لازم

از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروب شناسی (طبق استاندارد ملی 2747 ) سال 1380 آئین کار در آزمایشگاه میکروب شناسی استفاده کنید .

 


     روش اجرای آزمون

     تلقیح نمونه

نمونه مورد آزمــون را به مــدت 5 ثانــیه بشدت تکان دهید. سپس 100 میلی لیتر از آن را به 50 میلی لیتر محیط کشت آبگوشت P-A بند 7-1-1 با غلظت سه برابر تلقیح نموده و پس از یکنواخت شدن ، در دمای 5/0 ± 35 درجه سلسیوس به مدت 24 تا 48 ساعت گرمخانه گذاری نمائید  .

    بررسی نمونه

نمونه تلقیح شده بند 9-1 را پس از پایان زمان گرمخانه گذاری بررسی کنید . مشاهده رنگ زرد در  محیط کشت آبگوشت P-A  نشانگر تخمیر لاکتوز و تولید اسید و گاز همچنین حباب گاز

است. که با تکان دادن ظرف به آرامی حباب گاز و کف را می توانید در سطح آن مشاهده کنید. تولید اسید و گاز نشانگر وجود احتمالی کلیفرم ها در نمونه مورد آزمون می باشد که برای تائید آن باید آزمون تائیدی انجام پذیرد .

9-3  آزمون تائیدی

برای تائید وجود کلیفرم ها ، با استفاده از حلقه کشت سترون ، از کشت بند 9-2 که تولید اسید و گاز نموده اند ، برداشت نموده و به محیط کشت آبگوشت لاکتوز - صفرا - سبز درخشان بند

-انتــقال داده و در دمای 5/0± 35 درجه سلسیوس به مدت 24 تا 48 ساعت گرمخانه گذاری نمائید. مشاهده گاز و کف در محیط فوق ، نشانگر وجود باکتری های کلیفرم در نمونه مورد آزمون می باشد .

     بیان نتایج

نتایج را بصورت "" کلیفرم ها در 100 میلی لیتر نمونه آب وجود دارد "" و یا "" کلیفرم ها در 100 میلی لیتر نمونه آب وجود ندارد "" بیان کنید .

 

     گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای آگاهی های زیر باشد :

1 مشخصات کامل نمونه مانند ( نوع نمونه ، تاریخ و محل نمونه برداری ، تاریخ ارسال نمونه به آزمایشگاه )

۲ -روش آزمون طبق استاندارد ملی .................... .

-3 بیان نتایج طبق بند 10 این استاندارد

-4 سایر اطلاعات که مرتبط با روش آزمون(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)