نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط


منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط


دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

 

آب و فاضلاب

Environmental pollution control  microbiology (Civil & environmental engineering)

Water and wastewater technology fifth edition (2004)

 

Wastewater engineering

Fluid mechanics 

Chemistry for Environmental Engineering

Water quality & treatment

Industrial water pollution control

Mckinney

 

 

Hammer

 

 

Metcalf & eddy

Streeter & Wylie

Sawyer & Mccarty

by: AWWA

Eckenfelder

آلودگی هوا

Air pollution,  an introduction 2002

Jeremy colls.

مواد زائد جامد

Integrated solid waste management 2003

Tchobanoglous

کلیات بهداشت محیط

” Enrironmental engineering’’ fifth edition 2003

Salvato J.A.

آزمون درس  زبان بصورت عمومی ، شامل درک متون  و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی  Upper intermediate (متوسط به بالا) برگزار می‏شود. لذا جهت آماده ‏شدن برای آزمون فوق مطالعه کتابهای زیر می‏تواند مفید باشد:

 

جلدهای 1 ,2 و3    1-Reading and thinking in English

جلدهای2 و3 2-Reading  through Interaction    

3- Expanding Reading skills 

4- Developing Reading skills

5- Mosaic 1 Reading  ( intermediate – high intermediate )