نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
منابع کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

منابع کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط

نام ماده امتحانی

کتابها و منابع مرجع (متن و تست)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهداشت آب

 

 

 

 

اصول تصفیه

 

1_تصفیه آب ،تالیف دکتر خانی دکتر یغمائیان ، ناشر دیباگران تهران

 

2_اصول تصفیه و بهداشت آ ب ، تالیف مهندس حسن امیر بیگی ، انتشارات اندیشه رفیع

 

3_بهداشت آب ،تالیف دکتر خانی و همکاران ، انتشارات خانیران

 

کاربرد موتور تلمبه

1- پمپ پمپاژ ،تالیف دکتر احمد نوربخش ، ناشر دانشگاه تهران

۲- هیدرولیک -پمپ و پمپاژ  انتشارات خاننیران

 

 

 

 

 

بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب

1_راهنمای بهره برداری و نگهدار ی تصفیه خانه آب نشریه شماره 177، سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامه ریزی

 

2_راهنمای بهره برداری و نگهدار ی تصفیه خانه فاضلاب نشریه شماره 237، سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامه ریزی

 

3_راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب نشریه شماره 241، سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامه ریزی

 

  

 

 

 

دفع فاضلاب

 

 

 

و

 

 

مواد زائد جامد

 

 

 

 

 

دفع فاضلاب

 

1 _چگونه فاضلاب تصفیه می شود ، مهندسین مشاور طرح وتحقیقات آب و فاضلاب

 

2_دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک

تالیف مهندس میر مختار حسینی ، انتشارات علوم پزشکی ارومیه

 

3 _ مهندسی فاضلاب ، تالیف دکتر یغمائیان و خانی ، دیباگران تهران

 

4_ دفع فاضلاب ، انتشارات خانیران

 

 

 

مواد زائد جامد

1_مواد زائد جامد ، جلد اول ، دکتر عمرانی ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

2_ مواد زائد جامد ، انتشارات خانیران( ویژه کاردانی به کارشناسی )

 

 

 

بهداشت هوا

 

بهداشت هوا

1- مبانی       هواشناسی و آلودگی هوا

دکتر  دهقانی         ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

۲- بهداشت هوا و تهیه صنعتی - مهندس امیر بیگی - انتشارات اندیشه رفیع

۳- بهداشت هوا - انتشارات خانیران تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی ، میکربیولوژی

 

 

و

 

 

آب و فاضلاب

 

 

و

 

 

هیدرولیک

 

 

 

 

شیمی آّب و فاضلاب

 

1_شیمی محیط زیست ، مترجم دکتر نوری و سعید فردوسی ، ناشر دانشگاه آزاد

 

2_شیمی محیط زیست دکتر صادقی ، انتشارات دانشگاه تهران

 

شیمی آب و فاضلاب ، انتشارات خانیران

 

 

 

 

 

میکربیولوژی آب و فاضلاب

1_میکروبیولوژی آب و فاضلاب ، تالیف دکتر غلامی و مهندس محمدی

 

2_میکروبیولوژی آب و فاضلاب ، دکتر بدلیانس ، انتشارت دانشکده آب شهید عباسپو ر

 

3_میکروبیولوژی آب و فاضلاب ، انتشارات خانیران

 

 

هیدرولیک

1_مکانیک سیلات ، تالیف مهندس علیرضا دهقانی  (کاردانی پیوسته ) ، دیباگران تهران

2_هیدرولیک پمپ پمپاژ ، انتشارات خانیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیات خدمات بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حشره شناسی و سموم

حشره پزشکی و مبارزه با ناقلین  تالیف دکتر بلقیس زاده ، دیباگران تهران

 

 

بهداشت پرتو ها

پرتو های یونساز و بهداشت آنها تالیف دکتر مصباح ، انتشارات دانشگاه تهران

 

 

بهداشت حرفه ای

کلیات بهداشت حرفه ای ، دکتر چوبینه ، انتشارات دانشگاه شیراز

 

 

گندزداها

گندزداها و پاک کننده ها ، دکتر ایماندل

 

بهداشت مسکن

بهسازی شهر و روستا ، دکتر رازقی

 

 

 

بهداشت مواد غذایی

1- بهداشت مواد غذایی ، دکتر نوردهرزکنی ،انتشارات دانشگاه تهران

 

2- بهداشت مواد غذایی ، تالیف داوود فرج زاده، منتشر نور دانش

 

 

تمام دروس فوق

1- کلیات خدمات بهداشتی ، جلد 1 ، انتشارات خانیران

 

2- کلیات خدمات بهداشتی ، جلد2 ، انتشارات خانیران

 

کلیات خدمات بهداشت - دکتر موسوی - برای همه ی دروس خوبست

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از منابع مصوب بورد بهداشت محیط می توانید به این آدرس مراجعه نمایید.

http://health.arums.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=56

 

 

موفق باشید