نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور

آشنایی با سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور


جهت دستیابی به اهداف مد نظرِ بهداشت محیط در سراسر کشور، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور را با آدرس الکترونیک enhealth.tums.ac.ir طراحی و به مرحله اجرا رساندند. این سامانه در جلسه مورخ 16/01/1391 به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. در این سامانه با کمک فضای مجازی اینترنت، اطلاعات به روز در چندین حوزه ی مرتبط با سلامتی اعم از کیفیت هوا، کیفیت آب، مدیریت فاضلاب، مدیریت پسماند، بهداشت پرتوها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، کنترل دخانیات، بهداشت حرفه ای، بهداشت کشاورزی، آلودگی صوتی، اثرات تغییرات اقلیم بر سلامت، کنترل ناقلین، اطلاعات بیماری‌ها و فوریت های سلامت محیط، بارگذاری و در سطوح مختلف و به صورت برخط به اطلاع مدیران، محققین و عموم مردم رسانیده می شود.

• اهداف اصلی سامانه
 1) جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کیفیت هوا، آب، مواد غذایی، پرتوها، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، نحوه‌ی مدیریت پسماند، فاضلاب، کنترل ناقلین، اثرات تغییرات اقلیم بر سلامت، بهداشت حرفه‌ای و اطلاعات بیماری‌ها از مراکز تولید اطلاعات در سراسر کشور و ایجاد یک بانک اطلاعاتی به‌روز، جامع و متمرکز. 
2) پردازش اطلاعات و محاسبه شاخص‌های مربوط به هر بخش برای هر ایستگاه تولید اطلاعات در سطح کشور. 
 3) نمایش عددی و گرافیکی شاخص‌ها بر روی نقشه در سراسر کشور (با مقیاس ایستگاه‌های تولید اطلاعات) به زبان ساده و قابل فهم برای همه افراد. 4) ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی برای هر شاخص جهت تصمیم‌گیری افراد.
 • جنبه‌های نوآوری سامانه
 1. اولین درگاه در کشور که تمامی اطلاعات بهداشتی مربوط به محیط را برای عموم مردم، پژوهشگران و مدیران حوزه ی سلامت به صورت یکپارچه در سراسر کشور ارائه می دهد.
 2. به روز بودن اطلاعات موجود در سامانه.
 3. توانایی پیش بینی وضعیت عوامل محیطی در آینده.
 4. توانایی تجزیه و تحلیل داده های موجود و ارائه ی عددی و گرافیکی شاخص ها و عوامل محیطی بر روی نقشه جهت مقایسه.
 5. توانایی ذخیره ی اطلاعات روزهای گذشته و ارائه گزارش آن به کارشناسان مربوطه به صورت یکپارچه بر روی نقشه.
 6. ارائه ی اقدامات احتیاطی و بهداشتی مرتبط با عوامل محیطی جهت کاهش اثرات بهداشتی منتسب به آنها.
 7. توانایی ارائه اطلاعات و گزارشات تمامی عوامل محیطی در سراسر کشور به صورت خام و پردازش شده، به پژوهشگران، مدیران و عموم مردم.
 • بخش های فعال سامانه
 با توجه به اینکه در حال حاضر برخی از قسمت های سامانه در حال توسعه می باشد، بخش های اطلاعات کیفیت هوا، بهداشت پرتوها و مدیریت پسماند و فاضلاب بیمارستانی تکمیل شده است و سایر قسمت ها پس از تکمیل و توسعه به تدریج به این سامانه افزوده خواهند شد.
 • سطوح دسترسی به سامانه 
در سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور بطور کلی سه سطح دسترسی تعریف شده است: 
 سطح دسترسی برای مدیران سامانه 
سطح دسترسی برای پژوهشگران 
سطح دسترسی برای عموم مردم 
• مدیران که به بخش مدیریت اطلاعات سامانه دسترسی دارند، می توانند در صورت نیاز اطلاعات وارد شده را اصلاح و همینطور سطح دسترسی سایر کاربران را مدیریت نمایند.
 • پژوهشگران با مراجعه به این سامانه و پس از تأیید درخواست آنها توسط مدیران سامانه، می توانند اطلاعات خام را در اختیار داشته باشند. 
• عموم مردم از طریق مراجعه به این سامانه، بدون نیاز به ثبت نام می‌توانند به صورت روزانه از وضعیت کیفیت هوا، آب، مواد غذایی، پرتوها )فرابنفش و گاما)، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، نحوه‌ی مدیریت پسماند، فاضلاب، کنترل ناقلین، اثرات تغییرات اقلیم بر سلامت، بهداشت حرفه‌ای و اطلاعات بیماری‌ها در سراسر کشور مطلع شوند و دستورالعمل‌های احتیاطی مربوط به هر قسمت را مشاهده کنند. 
به این ترتیب با مراجعه به آدرس این سامانه به نشانی enhealth.tums.ac.ir از اطلاعات به روز کیفیت هوا، آب، مواد غذایی، پرتوها، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، مدیریت پسماند، فاضلاب، کنترل ناقلین، اثرات تغییرات اقلیم بر سلامت، بهداشت حرفه‌ای و اطلاعات بیماری‌ها در سراسر کشور مطلع شوید و جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر فرم عضویت در سامانه را تکمیل نمائید. 
• حامیان سامانه
 1- سازمان های حامی مالی و فنی سامانه به شرح ذیل می باشند: 
• پژوهشکده ی محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 2- سازمان های همکار سازمان های ذیل در زمینه ارائه برخی از داده های خام عوامل محیطی با سامانه همکاری دارند:
 • سازمان انرژی اتمی
 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهرانلینک ورود به سایت  سامانه جامع اطلاعات بهداشت محیط کشور 
(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)