نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس

مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس

بر اساس اطلاعات فنی فوق و مزایای اقتصادی , استفاده از الکترودیالیز ترجیح داده می شود.

 راههای ارائه شده توسط سازندگان دستگاههای اسمز معکوس برای رفع مشکلهای فوق در مقاله ای دیگر ارائه خواهد شد        .   

چگونگی جریان آب در سیستم غشایی الکترودیالیز در شکل شماره 1 نشان داده شده است.

مهاجرت آنیونها و کاتیونها از میان غشاءها با توجه به جنس غشاء صورت می گیرد و جریان اصلی آب موازی با غشاء است (عمود بر جریان مهاجرات یونها).در مورد واحدهای اسمز معکوس شکل دیگری کاربرد دارد

جریان آب تحت تاثیر فشار از میان غشاء عبور می کند. از نقطه نظر کلی آنچه مشخص است این است که مورد دوم نیاز به پیش تصفیه بیشتری دارد.در مورد سیستم های بزرگ تصفیه آب به روش اسمز معکوس نقطه نظرهایی وجود دارد که مطابق آن سرمایه گذاری برای پیش تصفیه که ممکن است تا هشت مرحله صورت پذیرد تقریباٌ 50% از سرمایه گذاری کل خواهد بود.


 در جدول زیر طرح پیش تصفیه آب در مورد دستگاههای الکترودیالیز و اسمز معکوس نمایش داده شده است.

 

مرحله

اسمز معکوس

الکترودیالیز

1

مدیا فیلتراسیون

مدیا فیلتراسیون

2

منعقدسازی

-

3

فیلتراسیون

-

4

گندزدایی

-

5

فیلترکربنی

-

6

فیلتر کارتریجی

-


با وجود اینکه در جدول فوق همه احتمالات در نظر گرفته نشده , ولی می توان گفت که سیستم های الکترودیالیز به پیش تصفیه ساده تری نیاز دارند.

ب) دوره های تعویض غشاءها

1- اسمز معکوس

غشاهای اسمز معکوس نازک و نسبت به خشک شدن بسیار حساس هستند.این غشاءها خصوصیات خود را بین نیم تا یک سال کاملاً حفظ می کنند و طول عمری در حدود 5 تا 7 سال دارند و تقریباً 50% از هزینه های واحد اسمز معکوس را در بر می.گیرند.

2- الکترودیالیز

·               غشاءهای الکترودیالیز ذمخت و بسیار مقاومند.

·               نسبت به خشک شدن بسیار مقاوند و این امر بسیار مهمی , خصوصاٌ در کشورهایی با آب و هوای خشک می باشد

·               این غشاءها به آسانی با محلولهای اسیدی احیاء میشوند.

·               طول عمر عملیاتی غشاءها تا 8 سال بوده و در برخی موارد تا 20 سال نیز گزارش شده است.

از این نقطه نظر نیز برتری با الکترودیالیز می باشد.

ج) مصرف برق (انرژی)

1- اسمز معکوس

این امر بعنوان یک قانون کلی کاربردی  درمورد واحدهای تصفیه آب که با آب اقیانوسها  با درصد جرمی نمک 3.5 تا 4 % کار میکنند , وجود دارد که فشار عملیاتی بایستی حداقل 7 تا 8 مگا پاسکال در مرحله اول باشد.برای شیرین سازی 1 متر مکعب از آب اقیانوس در حدود 25 کیلو وات ساعت بر متر مکعب انرژی نیاز است.

2- الکترودیالیز

بر اساس تجارب موجود برای تصفیه آبهای شور ,دو قاعده فرموله شده است

·   الف ) مصرف انرژی برای عملیات تصفیه آب در دامنه 1.2 تا 2.5 کیلو وات ساعت در هر متر مکعب متغیر است

·   ب ) در حدود 1 کیلو وات ساعت  انرژی برای حذف 1 کیلو گرم نمک مورد نیاز می باشد.

بنابر این ملاحظات اقتصادی بیشتر نشانگر این خواهد بود که تصفیه آب با غلظت نمکی بالاتر از 12 گرم بر لیتر در سیستم های اسمز معکوس مزیتی محسوب خواهد شد

نتیجه:

 الف ) واحدهای الکترودیالیز به سطوح پایین تری از عملیات پیش تصفیه نسبت به دستگاههای اسمز معکوس نیاز دارند

ب ) مقاومت غشاءهای الکترودیالیز نسبت به غشاءهای اسمز معکوس بسیار بالاتر است.

ج ) برای آبهای شور با مقدار نمک بالاتر از 1/2 % جرمی , بسیار اقتصادی تر خواهد بود از دستگاههای اسمز معکوس به جای الکترودیالیز استفاده نمود.


تصفیه آب به روش الکترودیالیز
(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir