نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط


دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط

دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

01

یکی از دروس مبانی نظری اسلام

2

34

-

34

 

02

یکی از دروس انقلاب اسلامی

2

34

-

34

 

03

یکی از دروس تاریخ و تمدن اسلامی

2

34

-

34

 

04

یکی از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

34

-

34

 

05

تربیت بدنی (2)

1

-

34

34

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده *

2

34

-

34

 

 

جمع

 

 

 

 

 

* . درصورتی که دانشجو در دوره کاردانی درس جمعیت و تنظیم خانواده را نگذرانده باشد ملزم به اخذ 2 واحد این درس در دوره کارشناسی ناپیوسته اضافه بر سقف واحدهای دوره می باشد.

 

گرایش

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1- مبانی نظری اسلام

011

012

013

014

اندیشه اسلامی 1 (مبداء ومعاد)

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

2

2

23

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

 

3- انقلاب اسلامی

031

032

 

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

 

2

2

34

 

34

34

-

 

-

-

34

 

34

34

 

4- تاریخ و تمدن اسلامی

041

042

043

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

 

5- آشنایی با منابع اسلامی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

2

2

34

34

-

-

34

34

 

دروس اختصاصی اجباری (Core) دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط

 کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

01

ریاضیات

3

51

-

51

 

02

کاربرد کامپیوتر

1

9

17

26

 

03

کاربرد روشهای آماری در بهداشت محیط

1

-

51

51

02

04

زبان تخصصی

2

34

-

34

 

05

اصول هیدرولوژی و هیدروژئولوژی

2

34

-

34

 

06

آزمایشگاه هیدرولیک

1

-

34

34

08

07

مکانیک خاک

2

34

-

34

 

08

مکانیک سیالات

2

34

-

34

01

09

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1

17

-

17

 

10

شیمی محیط

2

17

34

51

 

11

میکروبیولوژی محیط

2

17

34

51

 

12

فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

2

34

-

34

10 و11

13

مدیریت کیفیت آب

2

34

-

34

 

14

تصفیه آب

2

34

-

34

10, 11 و 12

15

طرح تاسیسات انتقال و توزیع آب

2

17

51

68

08

16

شبکه جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

2

17

51

68

08

17

تصفیه فاضلاب شهری

2

34

-

34

11 و 12

18

بهداشت پرتوها و حفاظت

2

26

17

43

 

19

آلودگی هوا

3

34

34

68

 

20

جمع آوری و دفع مواد زائد جامد

3

34

34

68

 

21

روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین

2

34

-

34

 

22

بازرسی و کنترل بهداشتی مواد غذایی

2

17

34

51

 

23

پروژه

2

-

102

102

 

 

جمع

45

 

 

 

 

 دروس اختیاری (Non Core) دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط

 کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

24

تصفیه فاضلاب صنعتی

1

17

-

17

10 و 17

25

ایمنی مواد شیمیایی

1

17

-

17

 

26

انرژی و محیط زیست

1

17

-

17

 

27

کاربرد بیوتکنولوژی بهداشت محیط

2

34

-

34

10 و11

28

انرژی های نو

1

17

-

17

 

29

آموزش بهداشت ومهارتهای ارتباطی

2

26

17

43

 

30

زباله های صنعتی و خطرناک

1

17

-17

20

 

 

جمع

 

 

 

 

 

  * . دانشجو موظف است 3 واحد از دروس اختیاری جدول فوق را با نظر گروه بهداشت محیط انتخاب و بگذراند.

  دروس عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

01

یکی از دروس مبانی نظری اسلام

2

34

-

34

 

02

یکی از دروس انقلاب اسلامی

2

34

-

34

 

03

یکی از دروس تاریخ و تمدن اسلامی

2

34

-

34

 

04

یکی از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

34

-

34

 

05

تربیت بدنی (2)

1

-

34

34

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده *

2

34

-

34

 

 

جمع

11

 

 

 

 

 

* . درصورتی که دانشجو در دوره کاردانی درس جمعیت و تنظیم خانواده را نگذرانده باشد ملزم به اخذ 2 واحد این درس در دوره کارشناسی ناپیوسته اضافه بر سقف واحدهای دوره می باشد.

 گرایش

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1- مبانی نظری اسلام

011

012

013

014

اندیشه اسلامی 1 (مبداء ومعاد)

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

2

2

23

34

34

34

-

-

-

-

34

34

34

34

011

3- انقلاب اسلامی

031

032

 

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

 

2

2

34

 

34

34

-

 

-

-

34

 

34

34

 

4- تاریخ و تمدن اسلامی

041

042

043

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

-

-

-

34

34

34

 

5- آشنایی با منابع اسلامی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

2

2

34

34

-

-

34

34

 

 

جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)