نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری یون سدیم - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری یون سدیم

اندازه گیری یون سدیم:

نمک های سدیم در آب های آشامیدنی یافت می شوند.معمولا غلظت سدیم در آب کمتر از 20 میلی گرم در لیتر است.غلظت آستانه طعم سدیم در آب بستگی به آنیون مربوطه و درجه حرارت محلول دارد.چون نمی توان نتیجه گیری قطعی در خصوص اثرات بهداشتی سدیم نمود،هیچ مقدار رهنمودی مبتنی بر بهداشت برای آن نیامده است.

بهترین روش برای اندازه گیری فلزات قلیایی در آب روش نشر شعله ای توسط دستگاه فلیم فتو متر است.طیف بینی نشری یک روش طیفی است که در آن تحریک یا برانگیخته شدن اتم عناصر تحت حرارت باعث تغییر لایه الکترونی آنها می گردد.الکترون ها از لایه کم انرژی با لایه پر انرژی یا بالاتر می روند و در موقع بازگشت به حالت پایه طیف های نشری تولید می کنند شدت تابش نشر شده به وسیله اتم های تحریک شده متناسب با غلظت می باشد.

البته با استفاده از دستگاه طیف سنج جذب اتمی نیز می وان میزان سدیم در آب را اندازه گرفت.این طیف بر مبنای اندازه گیری جذب اتم های تولید شده بوده و حساسیت و دقت زیاد از ویژگی های این روش میباشد.در طیف سنج اتمی میزان نور جذب شده توسط اتم های به وجود آمده در اتم ساز اندازه گیری می شود که با غلظت نمونه متناسب است.

اندازه گیری سدیم به روش فلیم فتومتر:

محلول ها ی مورد نیاز:

استاندارد سدیم

استوک سدیم

نمونه

محلول سازی:  

استاندارد سدیم:

200 میلی لیتر استوک سدیم را برداشته و با آب مقطر به حجم 1 لیتر می رسانیم.

استوک سدیم:

542/2 گرم NaCl که در دمای 140 به مدت 1 ساعت خشک شده را به حجم 1 لیتر می رسانیم.

شرح آزمون:

ابتدا نمونه هایی را که با توجه به سابقه شان احتیاج به رقت دار ند رقیق می کنیم.سپس کلید را روی قسمت Na ( فیلتر سدیم ) گذاشته و سوزن دستگاه را در آب مقطر قرار داده و صفر را تنظیم می کنیم .سپس با استاندارد سدیم 100 دستگاه را تنظیم می کنیم.در این مرحله سوزن دستگاه را با آب مقطر شسته و در نمونه ها می گذاریم و سدیم را اندازه می گیریم.

محاسبه:

بعد از قرائت سدیم به جدول مخصوص رجوع می کنیم و از روی منحنی آن میزان سدیم را گزارش می کنیم.اگر میزان سدیم بیش از 80 باشد در بالن ژوژه نمونه را رقیق می کنیم.

اندازه گیری سدیم با استفاده از دستگاه طیف سنج اتمی:

آماده سازی نمونه:

یکی از محدودیت های روش جذب اتمی با شعله اندازه گیری نمونه تنها به صورت مایع صورت می گیرد.بدین جهت لازم است که عمل حل کردن مواد جامد صورت بگیرد.

روش کار:

قبل از شروع به کار به خاطر داشته باشید:

1.     شیر اصلی گاز استیلن را باز کرده و فشار خروجی آن را به میزان مورد نظر تنظیم کنید.

2.     پمپ فشار هوا را روشن کنید.

3.     بخش اصلی دستگاه را روشن کرده،پارامترهای لازم (طول موج و نوع روش و ...) را تنظیم کنید.

4.     پس از آماده شدن دستگاه شعله را روشن کرده و با فشار کلید start آزمایش را شروع کنید.

5.     پس از انجام آزمایش کلید stop را فشار دهید و سپس شعله را خاموش کرده نتایج را روی کاغذ ثبات بگیرید.

6.     جهت خاموش کردن دستگاه ابتدا پمپ فشار را خاموش کرده و سپس شیر اصلی سیلندر گاز استیلن را ببندید و در پایان بخش اصلی دستگاه را خاموش کنید.

پارامتر های مورد نیاز:

لامپ کاتدی سدیم

طول موج:589 نانومتر

جریان لامپ:5 میلی آمپر

عرض شکاف:5 نانومتر

گاز سوخت : استیلن

اکسید کننده:هوا

نوع شعله:اکسید کننده

محدودیت اندازه گیری: 2/0 تا 1 میلی گرم در لیتر

محلول سازی:

محلول سزیم کلراید- آلومینیوم نیترات:

50گرم کلراید سزیم و 250 گرم آلومینیوم نیترات را در مقداری آب مقطر حل کرده به آن 10 میلی لیتر اسید کلریدریک اضافه کرده در بالن ژوژه  به حجم 1 لیتر برسانید، 2 میلی لیتر از این محلول به ازای 50 میلی لیتر نمونه کافی می باشد.در صورتی که غلظت یون سدیم در نمونه پایین باشد بایستی مقدار بیشتری از نمونه را تبخیر کنید.


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)