نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
فایل پاورپو ینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

فایل پاورپو ینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست


 فایل  پاورپو ینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 فایل  پاورپو ینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 

تعداد اسلاید ۱۲۳ عدد

 

حجم ۱ مگابایت

 

هدف کلی:
 آشنا نمودن دانشجویان با اثرات توسعه بر هوا، اکولوژی ، مناظر زیبا ومناطق ساحلی ، بر شرایط اقتصادی –اجتماعی فرهنگی

اهداف رفتاری

دانشجویان در پایان این دوره باید:

  • ارزیابی ، توسعه و انواع آن را شرح دهد
  • توسعه و اثرات آن را در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را شرح دهد
  • توسعه و اثرات آن را در هوا را شرح دهد
  • توسعه و اثرات آن را در اکولوژی  ومناظر زیبا  را شرح دهد
  • توسعه و اثرات آن را در مناطق ساحلی و دریاها شرح دهد
  • موارد توسعه با عوارض ناگوار را در محیط زیست توضیح دهد
  • پیامدهای زیست محیطی سدها را شرح دهد.
  • آثار مخرب فعالیت های انسانی را بر منابع طبیعی فهرست نماید

منابع درسی:

1-کریمی طاهره . 1386اثرات جغرافیایی و زیست محیطی گردشگری ساحلی و توسعه پایدار آن.ابهر- اداره آموزش و پرورش - گروههای آموزشی جغرافیا، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS.

2- ادینگتون، جی، ام؛ بهار 1374، اکوتوریسم، اکولوژی، فعالیتهای تفریحی و صنعت جهانگردی؛ ترجمه اسماعیل -کهرم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، صفحه 1 و 90 .

3-عرفان منش  مجید ، افیونی  مجید؛ آلودگی  محیط زیست آب،خاک و هوا ؛انتشارات ارکان  چاپ اول 1379.

4-ادینگتون جان م ،ادینگتون م آن؛کاربرد علم اکولوژی درکاهش اثرات توسعه (پیش بینی اثرات توسعه و تاسیسات عمرانی بر محیط زیست )، ترجمه اسماعیل -کهرم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،1376.

5-آذرنگ  عبدالحسین ؛ تکنولوژی و بحران محیط زیست ؛ مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران 1364

نتیجه تصویری برای دانلود
جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)