نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط

مجله پژوهشی ((پژوهش در بهداشت محیط))

 فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط که توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود مقالاتی را که در زمینه های مرتبط با اثرات عوامل محیطی بر بهداشت و سلامت انسان تألیف شده است منتشر می کند که مهمترین زمینه های آن به شرح ذیل است:

شناسایی و کنترل آلاینده های محیط، محیط زیست طبیعی و انسانی و سلامت، اپیدمیولوژی محیط ، سم شناسی محیط، موادسرطان زا و جهش زای محیط، ارزیابی و مدیریت مخاطرات بهداشتی و اکولوژیکی ، سیستم ها و فناوری های کنترل آلودگی های محیط، مدیریت مواد زائد خطرناک و سمی، مدیریت محیط زیست بمنظور کنترل ناقلین، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط در حوادث و بلایا، جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی بهداشت محیط، حقوق و اخلاق محیط زیست.

مخاطبین نشریه: متخصصین و کارشناسان بهداشت محیط کشور و سایر رشته‌های مرتبط


لینک سایت فصلنامه


مجله پژوهش در بهداشت محیط


دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-68  XML

1

بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

صفحه 1-9
پگاه نخجیرگان؛ محمد هادی دهقانی

2

بررسی کارایی نانولوله کربن چند جداره و خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما در حذف رنگ از فاضلاب نساجی

صفحه 10-19
حسین علیدادی؛ حسن کریمیان؛ ادریس بذرافشان؛ علی اصغر نجف پور؛ شهربانو رافع

3

بررسی تصفیه پذیری فاضلاب گیت های گندزدایی گمرگ توسط فرایند ازن زنی کاتالیستی با استفاده از کربن فعال تولیدی به عنوان کاتالیزور

صفحه 21-28
غلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی؛ یحیی جلیلی دربندی

4

بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر تهران

صفحه 29-35
محمد هادی دهقانی؛ کمال اعظم؛ اعظم محمدی

5

بررسی حذف مواد آلی طبیعی از محلول آبی توسط نانولوله های کربنی تک دیواره: سینتیک و تعادل فرآیند جذب

صفحه 36-42
علی نقی زاده

6

استفاده از خاک رس در پیش تصفیه فاضلاب صنعت مقواسازی

صفحه 43-48
محمد پذیرا

7

بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای

صفحه 49-59
علیرضا رعنایی؛ مهدی مختاری؛ حسین علیدادی؛ محمد حسن احرام پوش

8

ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

صفحه 60-68
محمدرضا علیپور؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ رؤیا پیروی؛ هادی رحمتی یاردوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1394  XML


1

کارایی فرایند ازن زنی و انعقاد شیمیایی به وسیله کلرورفریک و سولفات آلومینیوم در کاهش COD فاضلاب صنعت لاستیک سازی

صفحه 79-84
محسن مهدی پور؛ محمدهادی دهقانی؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی؛ امیرحسین محوی

2

مدل سازی اثر خشک سالی بر سختی کل و جامدات محلول آب زیرزمینی دشت مشهد

صفحه 85-94
رؤیا پیروی؛ حسین علیدادی؛ الله بخش جاوید؛ علی اصغر نجف پور؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه جولائی

3

ارزیابی عملکرد سیستم‌های اسمز معکوس تصفیه آب مورد نیاز دستگاه‌های همودیالیز بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد، 1392

صفحه 95-103
محمدصالح علی طالشی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدتقی قانعیان؛ سیده مهدیه نماینده

4

بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد

صفحه 104-111
نسرین عبداللهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کاظم ندافی؛ فضل اله چنگانی؛ امیرحسین محوی؛ نیاز مهدی اصفهانی

5

بررسی آگاهی بازرسان بهداشت محیط نسبت به مرحله های اجرایی ماده 13

صفحه 112-118
رؤیا پیروی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حسین علیدادی؛ ملیحه نوری سیستانی

6

بررسی عوامل خطر شغلی مرتبط با ایجاد اختلالات عضلانی –اسکلتی اندام فوقانی در کارکنان مراکز آموزشی

صفحه 119-124
سیده نگار اسعدی

7

بررسی کمی و کیفی پسماندهای آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی (تهران 1393 )

صفحه 125-133
نگار اردوئی؛ محمدهادی دهقانی؛ آیدا بیاتی؛ کامبیز لاریجانی؛ نیازمهدی اصفهانی

8

بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی استخرهای شنای شهر کرج و تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان آلودگی

صفحه 134-144
مونس اسدی شوکی؛ الهه محمودی؛ نگین والاییدوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1394  XML


1

زیست افزایی خاک های آلوده به کروزن، به‌وسیله سودوموناس پوتیدا و سراشیا مارسسنس جداشده از لجن فعال و بررسی میزان رشد آنها

صفحه 145-153
فرشید کفیل زاده؛ زینب خالدی

2

ارزیابی روش های درون یابی جهت تعیین تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت گناباد)

صفحه 154-162
جواد مومنی دمنه؛ فاطمه جولایی؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی

3

بررسی اثر زه‌آب‌های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه زرین گل استان گلستان توسط شاخص کیفی آب

صفحه 163-170
مهدی صادقی؛ ابوطالب بای؛ ناصر بای؛ نفیسه سفلایی؛ محمد هادی مهدی نژاد؛ مرتضی ملاح

4

بررسی حذف رنگزای بازیک بنفش 16 از محلول های آبی توسط کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگو

صفحه 171-179
امین احمدی تبار؛ محمد هادی دهقانی؛ فائزه ایزد پناه

5

تطبیق ضوابط و ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی محل دفن پسماند قائم‌شهر با استفاده از ماتریس Leopold و RIAM

صفحه 180-191
گلنار اسدی شیرین؛ مهدی غلامعلی فرد

6

مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب کروم شش ظرفیتی به‌وسیله علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) اصلاح‌ شده از محیط‌ های آبی

صفحه 192-203
داود بلارک؛ ادریس بذرافشان؛ یوسف مهدوی

7

بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با استفاده از ابزار ارزیابی سریع منحصربه‌فرد (I-RAT).

صفحه 204-214
نجمه بیات؛ محمود علی محمدی؛ رامین نبی زاده نودهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کامیار یغماییان؛ مسعود بینش برهمند؛ محمود شمس

8

بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط بر شیوع بیماری لشمانیوز جلدی در مناطق هیپرآندمیک سالک در مشهد

صفحه 215-224
لیدا جراحی؛ افسانه طیرانی بطحائی؛ مجید رضا عرفانیان تقوایی


مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)