نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه خانه بزرگ آب گیلان - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه خانه بزرگ آب گیلان

تصفیه خانه بزرگ آب گیلان که از تصفیه خانه های بزرگ آب ایران به شمار می رود در کیلومتر 20 جاده رشت- تهران و در چهارراه شهر صنعتی به طرف سد سنگر واقع شده است.

1-1- ظرفیت و محدوده کاری
احداث تصفیه خانه بزرگ آب گیلان در سال 1372 توسط شرکت چولاب به عنوان پیمانکار ساختمانی و شرکت های آلمانی و اتریشی مانند KSB و ABUS به عنوان پیمانکار تأسیساتی آغاز و بعد از گذشت حدود 6 سال در سال 1378 به بهره برداری آزمایشی رسیده و در سال 1380 افتتاح رسمی شده است. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه 3 متر مکعب بر ثانیه و حداکثر ظرفیت عملیاتی آن 85/2 متر مکعب بر ثانیه می باشد. آب خام ورودی این تصفیه خانه از رودخانه های سپیدرود و شهر بیجار تأمین شده و توسط کانال اختصاصی روباز و سرپوشیده جدیدالاحداث به تصفیه خانه انتقال می یابد. همچنین آب صاف خروجی تصفیه خانه پس از طی مراحل تصفیه در سه مخزن مجزا واقع در محل تصفیه خانه آب تازه آباد و سراوان ذخیره و توسط خط لوله فولادی به شبکه آبرسانی انتقال می یابد.

1-2- وضعیت مالکیت تصفیه خانه 
مساحت کل اراضی این تصفیه خانه معادل 14 هکتار بوده و نحوه دسترسی به تصفیه خانه از کیلومتر 20 جاده تهران و در چهاراه شهر صنعتی به طرف سد سنگر می باشد. مالکیت زمین تصفیه خانه در اختیار "شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان" می باشد.

1-3- مشخصات فنی تصفیه خانه
به طور کلی ابنیه، تأسیسات و تجهیزات ایجاد شده در این تصفیه خانه را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود.

1-3-1- کانال آب خام 
آب خام تصفیه خانه بزرگ آب گیلان به کانال آب خام  واقع در تصفیه خانه تزریق شده که اندازه گیری دبی آب ورودی نیز در این کانال انجام می شود.

1-3-2- آشغالگیر 
این تصفیه خانه نیز همانند بسیاری از تصفیه خانه های کشور دارای توری های آشغالگیر در ورودی به تصفیه خانه می باشد.


1-3-3- صافی های شنی
فرآیند فیلتراسیون آب در این تصفیه خانه توسط صافی های شنی از نوع تند ثقلی انجام می شود. 

1-3-4- استخر ته نشینی اولیه 
این تصفیه خانه دارای سه استخر ته نشینی اولیه به ظرفیت هرکدام 5060 مترمکعب می باشد.
  
1-3-5- استخر ته نشینی ثانویه
این تصفیه خانه دارای سه استخر ته نشینی ثانویه به ظرفیت هرکدام 8422 مترمکعب می باشد.

1-3-6- حوضچه انعقاد
این تصفیه خانه برای انجام فرآیند انعقاد و تشکیل لخته‌ها از سه سری حوضچه انعقاد استفاده می کند که هر سری شامل پنج حوضچه با ظرفیت های 19، 78، 231، 231 و 75 متر مکعب می باشد.

1-3-7- حوضچه مرکزی فلکولاسیون 
تصفیه خانه بزرگ آب گیلان برای بالا بردن کیفیت آب شرب مصرفی منطقه از سه حوضچه مرکزی فولکولاسیون به ظرفیت هر کدام 241 متر مکعب استفاده می کند.

1-3-8- حوضچه های تهیه مواد شیمیایی
این تصفیه خانه در طی مراحل اضافه نمودن مواد شیمیایی به آب شامل حوضچه های مختلفی برای آماده سازی مواد شیمیایی و سپس تزریق به آب بوده که شرح آن مطابق ذیل می باشد.
1)حوضچه تهیه محلول سولفات آلومینیوم به تعداد سه عدد به ظرفیت هرکدام 55 متر مکعب
2)حوضچه تهیه محلول پلی الکترولیت به تعداد سه عدد به ظرفیت هرکدام 90 متر مکعب
3)حوضچه تهیه محلول آهک به تعداد سه عدد به ظرفیت هرکدام 55 متر مکعب

1-3-9- حوضچه ریکاوری بکواش
لازم به ذکر است که تصفیه خانه بزرگ آب گیلان دارای یک حوضچه ریکاوری بکواش به ظرفیت 470 متر مکعب می باشد

1-3-10- فرآیند تصفیه آب
در تصفیه خانه بزرگ گیلان فرآیند تصفیه آب از نوع شیمیایی، فیزیکی و میکروبی می باشد که طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام تا میزان مطلوب استاندارد کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی نیز انجام می گیرد. فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه شامل مراحل زیر است:

•آشغالگیری
•ته نشینی اولیه
•تهیه و تزریق مواد شیمیایی
•انعقاد
•ته نشینی ثانویه
•صاف سازی
•کلر زنی نهایی
•ذخیره سازی

1-3-10-1- مرحله آشغالگیری 
در این مرحله اجسام درشت معلق در آب خام از آن جدا می شوند تا از ورود آنها به تأسیسات تصفیه خانه جلوگیری به عمل آمده و آسیبی به تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه وارد نشود. 

1-3-10-2- مرحله ته نشینی اولیه 
اگر کدورت آب ورودی به تصفیه خانه از حد مشخصی بالاتر رود جهت کاهش کدورت آب تا میزان مورد نظر استخر ته نشینی اولیه وارد مدار تصفیه می گردد. توجه به حداکثر کدورت ورودی و خروجی در این مرحله بسیار مهم است. حداکثر کدورت ثبت شده آب ورودی از زمان بهره برداری تا کنون معادل NTU 2456 و حداکثر کدورت آب خروجی در همین مدت معادل NTU 13/1 می باشد.

1-3-10-3-تهیه و تزریق مواد شیمیایی
در این مرحله از تصفیه آب تصفیه خانه بزرگ گیلان سولفات آلومینیوم به عنوان ماده منعقد کننده پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به کانال آب خام تزریق می گردد. همچنین در صورت نیاز از پلی الکترولیت نیز به عنوان کمک منعقد کننده جهت بهبود فرآیند انعقاد استفاده می شود. آهک نیز جهت تنظیم PH و بهبود فرآیند انعقاد، به صورت شیر آهک آماده و به کانال آب خام تزریق می گردد. مقدار تزریق مواد شیمیایی توسط آزمایشگاه به وسیله آزمایشی به نام جارتست تعیین و به واحد بهره برداری اعلام می گردد.

1-3-10-4- مرحله انعقاد
مرحله انعقاد در این تصفیه خانه طی سه مرحله انجام پذیرفته و همانطور که در بخش 1-3-6 این گزارش ارائه شد در هر مرحله پنج حوضچه با ظرفیت های متفاوت وجود دارد. اختلاط آرام آب در این مرحله باعث انعقاد ذرات معلق در آب و ایجاد لخته های بزرگ تر لجن می شود.

1-3-10-5- مرحله ته نشینی ثانویه
این مرحله پس از مراحل تزریق مواد شیمیایی و انعقاد انجام می گیرد و در نهایت لجن ته‌نشین شده به وسیله پاروهایی که توسط پل متحرک همواره در حال چرخش هستند جمع آوری و در دوره های معین تخلیه می شود.


1-3-10-6- مرحله صاف سازی
حذف نهایی مواد معلق (کلوئیدی) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند در صافی ها انجام می شود. پس از گذشت چند ساعت از کارکرد صافی به دلیل گرفتگی فضای میان دانه های ماسه توسط ذرات همراه آب افت فشاری به وجود می آید که باعث کاهش راندمان صافی می شود. برای برطرف کردن این مسأله صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو می شوند.

1-3-10-7-  مرحله کلرزنی نهایی
کلرزنی نهایی به منظور گندزدایی و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی انجام می شود. کلرزنی نهایی در حدی انجام می شود که مقدار کلر آزاد باقیمانده در خروجی تصفیه خانه طبق دستور معاونت نظارت بر بهره برداری و تأیید مدیریت امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها باشد.

1-3-10-8-ذخیره سازی
سه مخزن ذخیره 10 هزار متر مکعبی در محل تصفیه خانه، 30 هزار متر مکعبی در محل تازه آباد (به سمت شرق) و 50 هزار مترمکعبی در محل سراوان (به سمت مرکز) به منظور ذخیره سازی آب تصفیه شده و انتقال به مخازن شهری موجود می باشد. 

1-3-11- ساختمان ها
مشخصات ساختمان های موجود در این تصفیه خانه به شرح جزئیات ذیل می باشد.
1)ساختمان آب خام به مساحت 557 متر مربع
2)ساختمان مقسم به مساحت 194 متر مربع
3)ساختمان انعقاد به مساحت 607 متر مربع
4)ساختمان فیلتراسیون (صافی ها) به مساحت 6643 متر مربع
5)ساختمان کلرزنی  به مساحت 555 متر مربع
6)ساختمان آب صاف به مساحت 958 متر مربع
7)ساختمان نیروگاه به مساحت 416 متر مربع
8)ساختمان اداری به مساحت 930 متر مربع
9)سالن کنفرانس و غذاخوری به مساحت 246 متر مربع
10) انبار مواد شیمیایی به مساحت 420 متر مربع
11) انبار اسقاط به مساحت 460 متر مربع
12) انبار وسایل مساحت 205 متر مربع
13) کارگاه مکانیک به مساحت 270 متر مربع
       
1-3-12- ایستگاه های پمپاژ
تصفیه خانه بزرگ آب گیلان دارای چندین ایستگاه پمپاژ است که در مراحل مختلف فرآیند تصفیه آب وارد مدار می شوند. ایستگاه پمپاژ آب خام ورودی تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده به سمت مخازن ( و از آنجا به سمت محل مصرف) و ایستگاه پمپاژ بکواش که هر کدام از ایستگاه ها دارای 5 دستگاه الکتروپمپ می باشند و ایستگاه پمپاژ ریکاوری که مشتمل بر 3 دستگاه الکتروپمپ می باشد.
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

"معاونت نظارت بر بهره برداری"(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)