نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دستگاه سختی‌گیر - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دستگاه سختی‌گیر

اجزاء دستگاه سختیگیر:

1.        مخزن اصلی :دستگاه فوق الذکر دارای مخزنی است که از جنس آهن ضد زنگ و یا آهن رنگ شده ساخته می‌شود.

2.        سیستم لوله‌کشی: این دستگاه دارای یک شیر چند کاره بوده که وظیفه آن هدایت آب در سه حالت زیر می‌باشد:

a.         حالت یک(شستوی معکوس):در این وضعیت آب از پایین وارد و از بالای دستگاه خارج می‌شود که سبب شسته شدن رزین می‌گردد.

b.        حالت دوم(احیاء بستر):در این حالت آب نمک از بالا وارد دستگاه شده و باعث احیاء رزین میگردد.

c.         حالت سوم(سرویس):در این حالت آب از بالا وارد دستگاه شده و از قسمت پایین تانکر وارد شیر چندکاره میشود و از طریق راه خروجی خارج میگردد.

3.        بستر دستگاه: مواد تشکیل بستر یک ماده شیمیایی به نام رزین می‌باتشد که بصورت تعویض یونی عمل می‌نماید یعنی کاتیونهایی مثل کلسیم، منیزیم و غیره آب را گرفته سدیم را جایگزین آنها می‌کند. پس از اتمام یون سدیم در بستر(به عبارت دیگر وقتی که بستر اشباع گردید.)باید آن را با آب نمک احیاء نموده و به حالت عادی برگرداند.

مخزن نمک: جهت تهیه آب نمک احیاء استفاده می‌گردد

نصب دستگاه:

جهت نصب دستگاه به شرح زیر عمل کنید:

1.        ابتدا زیرسازی محکمم و مناسبی برای دستگاه تهیه نمایید.

2.        دستگاه را در مکان مذکور بطور تراز قرار دهید.

3.        اتصالات دستگاه را طبق توضیحات زیر به شبکه آب وصل کنید:

a.         ورودی آب خام(IN  یا INLET ): ابتدا لوله آب خام را به این مکان وصل کنید که در مرکز شیر قرار دارد.

b.        خروجی آب تصفیه شده(OUT): محلی که آب تصفیه شده را از شیر چندکاره خارج می‌کند و به ورودی شبکه وصل میگردد..

c.         خروجی فاضلاب(DRAIN): که آب حاصل از شستشو را به فاضلاب می‌برد و به لوله فاضلاب و یا کفشور فاضلاب وصل نمایید.

d.        ورودی نمک(BRINE): یک لوله موجک در کنار لوله ورودی می‌باشد و باید به تانک نمک متصل گردد.

4.        رزین را با احتیاط در دستگاه ریخته و دریچه ورودی رزین را محکم ببندید.

طریقه راه اندازی:

بعداز نصب دستگاه جهت را اندازی آن، به شرح زیر عمل کنید:

1.        ابتدا دسته شیر جند کاره را در موقیت 1 (شستشوی معکوس) قرار دهید و شیر هواگیری را باز نمایید تا هوای داخل رزین و تانکر تخلیه گردد.

2.        شیر هواگیری را بسته و سپس دسته را در حالت 3 (سرویس) قرار دهید تا شروع بکار کند.

توجه:به فشارسنج روی دستگاه توجه نمایید تا فشار بین محدود 7/1 الی 4 اتمسفر باشد اگر فشار کمتر از 7/1 اتمسفر گردد کار کرد شیر چندکاره مختل خواهد شد و در صورتی که از 4 اتمسفر بیشتر گردد نیاز به تنظیم فشار تانکر به کمک شیر فشارشکن و یا وسایل دیگر می‌باشد.

طریقه احیاء و شستشوی دستگاه:

در صورتی که بازده دستگاه کاهش پیدا کند می‌توانی به کمک محلول 10% نمک آن را به حالت اول برگرداند(احیاء نمو).جهت احیاء محلول نمک 10% را در داخل تانکر نمک پر کنید وسپس دسته شیر چندکاره را در حالت 2 (احیاء بستر) قرار دهید و شیر مخزن نمک را باز نمایید تا آب نمک به کمک شیر چندکاره به داخل تانکر اصلی کشیده شود تا عملیات احیاء صورت بگیرد. سپس جهت تمیز کردن بستر از نمک اضافی (در حالی که دسته شیر چندکاره در حالت 2 قرارداد.) شیر منبع نمک را بندید. و وقتی که مزه نمک در خروجی فاضلاب وجود نداشته باشد دسته را در حالت 3 (سرویس) قرار دهید تا کار دستگاه شروع شود.

نگهداری دستگاه:

1.        حداقل دمای محل نصب و نگهداری دستگاه باید بیشتر از 4 درجه سانتیگراد باشد.

2.        به شستشو و احیاء بستر دستگاه توجه لازم گردد.

3.        در طی حمل و نقل دستگاه احتیاط کامل و لازم صورت بگیرد.

4.        به اطلاعات فنی دستگاه مثل فشار و دبی کار توجه شود.

5.        بستن سریع شیر فلکه بعد از خروجی دستگاه می‌تواند باعث صدمه زدن به دستگاه گردد. لذا از این کار جلوگیری به عمل آوردید.

6.        از سفت نمودن بیش از حد لوله و اتصالات دستگاه خودداری نمایید.

7.        بطور مستمر شیر چندکاره را کنترل و سرویس نمایید.

8.        هنگام نصب دستگاه توجه داشته باشید که محل قرار گرفتن پایه‌ها بر روی زمین محکم باشد. تا از فرو رفتن آنها در زمین و در نتیجه فشار بر روی لوله‌های ورودی و خروجی جلوگیری به عمل آید.

9.        حبس هوا در بستر دستگاه سبب لتلاف ذرات بستر می‌گردد. لذا به تخلیه هوا در هنگام راه‌اندازی دستگاه توجه خاصی نمایید.

10.     دستگاه را مکانی سرپوشیده نصب و نگهداری نمایید.

11.     از ورو اشیاء خاجی و مواد معلق به داخل دستگاه جلوگیری نمایید.

v       پیشنهاد میگردد قبل از دستگاه فوق، فیلترشنی نصب گردد.