نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نحوه نگهداری صحیح مواد غذایی یخچال - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نحوه نگهداری صحیح مواد غذایی یخچال

نحوه نگهداری صحیح مواد غذایی یخچال

درجه سرمای یخچال راهر از گاه کنترل کنید تا همواره بین صفر تا 4 درجه باشد.

· از قرار دادن موادغذایی گرم و بیش از حد ظرفیتدر داخلیخچال خودداری نمایید.

· قبل از گذاشتنسبزی در یخچال آن را تمیز بشویید.

· میوه جات و موادغذایی کپک زدهموجب آلودگی یخچال می شودلذا در صورت مشاهده آنهارا خارج نموده ویخچال آلوده را ضد عفونی نمایید.

· روی غذای خام و نیمپختهرابپوشانیدیا آنها را بسته بندی و در قسمتپایین مواد غذاییپخته شده نگهداری نمایید.

· یخچال و فریزر رانزدیک اجاغ گاز یا منبع حرارتیدیگر قرارندهید.

· باز ماندن دربیخچالبرای مدت طولانیو خرابلاستیک دور درب یخچال در افزایش دما موثر است.

· تمیز کردن مرتب کف وسطوح داخلی یخچال با دستمال تمیز و محلول رقیق جوش شیرینتوصیه میشود.

· مفدار دفعات خرید رازیادتر کنید.غذاهای سرد راپس از خرید درکنار هم نگهدارینمایید و در کوتاهترینزمان ممکن به به یخچال منتقل نمایید.

توصیه های بهداشتی در مورد شیر و فرآوردههای لبنی :

· شیر پاستوریزه راحتمادر داخل یخچال بین صفر تا چهار درجه به مدت حداکثر 48 ساعت نگهداری نمایید.

· از نگهداری و خریدشیر پاستوریزه در خارج از یخچال خودداری نمایید.

· چنانچه شیرپاستوریزهبیش از 48 ساعت دریخچال باقی بماند و علائم فساد و بریدگی در آنمشاهده نشود. قبل از مصرف آن را حد اقل بهمدت 10 دقیقه بجوشانید.

· از مصرف خامه و کرهغیر پاستوریزهخودداری نمایید.

· از مصرف پنیر محلیبپرهیزید.

· بسنتی رنگی باید ازمیوه و یا شربت آن و کاکائو و رنگ طبیعی تهیه شود.

· از خرید و مصرف دوغفله ای خودداری نمایید.

· از مصرف کشک مایع کهدارای علائم کیک زده گی و بوی نامطبوع می باشد خودداری نمایید.

· کشک مایع پاستوریزهرا قیل از مصرف10 تا20 دقیقه بجوشانید.

· توصیه می شود ازپنیر بستهیا برچسب دارای مجوز بهداشتیاستفاده نمایید.

· کسانیکه با مصرف شیردچار اختلال گوارشی میشوندباید شیر را سرد .به مقدار کمو به دفعات بنوشند ویا بجای شیر از ماستوپنیراستفاده نمایند.

· هیچ سفره ایبدون فراورده های لبنی کامل نیست.

· 45 گرم پنیر معادل یک لیوالشیر است.

توصیه های بهداشتی در مورد فرآورده های گوشتی :

· از خریدکالباس هایی که تغییر رنگ داده خودداری نمایید.

· از خرید همبرگر و کباب لقمه غیر منجمد خودداری به عمل آورید.

· از خریدسوسیس هایی که تاریخ تولید و انقضائ ندارد خودداری نمایید.

· از نگهداریسوسیس و کالباسبه مدت بیش از 36 ساعت دریخچال خودداری نمایید.

· سوسیس را میتوانجهت نگهداریبیشتردر داخل فریزر منجمد کنید.

· از خریدسوسیس و کالباسهایی که پوشش آنها پارگی دارد خودداری به عمل آورید.

· از خوردنسوسیس و کالباس بصورت مداوم خودداری نمایید.

توصیه های بهداشتی لازم در مورد گوشت مرغ و ماهی :

· گوشت موردمصرفپس از خرید باید بخوبی شسته شود.

· حتی المقدوراز خرید گوشت چرخ کرده و آماده خودداری نمایید.

· جهت نگهداریگوشت مورد مصرفبرای 2تا3 روز از بالاترینقسمت یخچال استفادهنمایید.

· از خرید گوشتذبح شده در خارج از گشتارگاههای مجاز خودداری نمایید.

· ماهی تازهمیبایست دارای فلس درخشنده و محکم به بدن چسپیده .چشم برجسته و شفاف .آبشش هایی بهرنگ قرمزبوده و بوی نامطبوعی نداشته باشد.

· گوشتمرغفاسد –تیره – پرخون یا کبود است.

· از مصرفمرغهایی که دچار لاغریشدید هستند جدداخودداری نمایید .

روش صحیح نگهداری نان

- چیدن نان های داغ بر روی هم، کپک زدگی را تسریع، فساد زدگی را تسهیل و ضایعات نان را تشدید می کند؛

2- قبل از سرد شدن کامل نان ها، آنها را دسته نکنید. نان سرد شده را نیز در پلاستیک دربسته بگذارید.

3- حرارت نان باعث کپک زدگی زودرس آن می گردد. از دسته کردن نان داغ جداً بپرهیزید؛

4- نان خوب مستلزم داشتن آرد با کیفیت، نانوای خوب و نگهداری صحیح است؛

5- همان گونه که بعضی از برنج ها پخت خوبی ندارند، آرد نامرغوب نیز پخت خوبی نخواهد داشت؛

6- دادن نان کپک زده به گاوها مضر و سرطان زا است. در ضمن موجب آلوده شدن شیر آنها می شود؛

7- در ایجاد ضایعات نان، مردم 20 درصد، نانوایان 30 درصد و آرد مصرفی 50 درصد تأثیر گذارند؛

8- خرید نان مازاد بر نیاز روزانه، یکی از علل افزایش ضایعات نان است. از خرید نان اضافی خودداری کنید؛

چیدن نان های داغ بر روی هم، باعث کپک زدگی زودرس آن می گردد. از دسته کردننان داغ جداً بپرهیزید.

9- از خوردن نان سبوس دار در وعده های غذای خود غافل نشوید؛ مصرف نان سبوس دار در هر وعده ی غذایی 30 تا 40 درصد خطر ابتلا به بیماری های قلبی و گوارشی را کاهش می دهد؛

10- خوردن نان سبوس دار مانع از جذب سریع قند و چربی در خون می گردد؛

11- نان های تیره (حاوی سبوس بیشتر) ارزش غذایی بالاتری نسبت به نان های سفید و روشن دارند؛

12- قرار دادن نان در یخچال، بیات شدن نان را تسریع می نماید؛

13- انباشته شدن نان داغ قبل از سرد شدن، باعث تغییر حالت ظاهری، بیات شدگن زودرس، تسریع در کپک زدگی، تشدید ضایعات و ایجاد بیماری گوارشی می گردد؛

14- قبل از سرد شدن کامل، نان را دسته نکنید. نان سرد شده را نیز در سفره در بسته نگهداری نمایید؛

مصرف نان سبوس دار در هر وعده ی غذایی 30 تا 40 درصد خطر ابتلا به بیماری هایقلبی و گوارشی را کاهش می دهد.

15- هنگام خرید نان حتماً یک سفره ی پارچه ای یا پلاستیکی به همراه داشته باشید؛

16- نانی که پس از سرد شدن با سفره حمل و نگهداری شود، مطبوع تر و ماندگارتر خواهد بود؛

17- هر چه سبوس آرد بیشتر، ارزش غذایی آن نیز افزون تر و هرچه سبوس آرد کمتر، ارزش غذایی آن نیز کمتر و کیفیت نان نیز پایین تر خواهد بود؛

18- بین حرارت، رطوبت و کپک زدگی رابطه ی مستقیم وجود دارد؛ در نتیجه نان هایی که به صورت داغ بر روی هم دسته شوند، محیط مناسبی را برای فساد میکروبی و کپک زدگی فراهم می سازند؛

19- آرد حاصل از گندم تازه و نارس، باعث تولید نان های سفت و بدهضم خواهد شد؛

20- نان خوب نانی است که آرد آن خوب، خمیر آن تخمیر شده، نانوایش ماهر و مصرف کننده ی آن واقف به اصول نگهداری صحیح باشد


مطالب مرتبط با موضوع بالا سایت بهداشت محیط ایران :

بهداشت مواد غذایی ومجوز های بهداشتی مواد غذاییسایت بهداشت محیط ایران