نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندانپزشکی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندانپزشکی

 دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندانپزشکی 


ماده 1 : با عنایت به اهمیت کنترل عفونت در دندانپزشکی و لزوم رعایت دقیق آن توسط کادر درمانی با هدف پیشگیری وکاهش انتقال عفونت متقاطع به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مفاد آئین نامه اجرایی آن و بند الف از ماده 11 و ماده 16 از قانون تشکیلات و وظایف وزارت این دستورالعمل به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

ماده ۲ : رعایت این دستورالعمل برای کلیه کادر درمانی اعم از دندانپزشک، پرستار (دندانپزشکی) بهداشت کاران دهان و دندان و تکنسین های لابراتورهای دندانپزشکی الزامی می باشد.
تبصره : مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده دندانپزشک مسئول در درمانگاه ها یا دندانپزشک دارای پروانه مطب می باشد

ماده ۳ : مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با دانشکده/ دانشگاه های علوم پزشکی می باشد

ماده ۴ : هیئت عالی انتظامی و هیئت های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی به استناد تبصره ذیل ماده 24 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی آن موظف به برخورد با متخلفین می باشد .

 فصل دوم- محافظت شخصی


ماده5 : به منظور جلوگیری از ایجاد عفونت، کادر درمانی موظف به ایمن سازی میزبان خود و استفاده از تجهیزات محافظت شخصی به شرح مواد ذکر شده ذیل می باشند .

ماده ۶ : آموزش و اطلاع دقیق مفاد این دستورالعمل برای هر یک از افراد ذکر شده در ماده 2

ماده ۷ : به منظور ایمن سازی افراد ذکر شده در ماده 2 واکسیناسیون هپاتیت B برای آنان الزامی می باشد. سوابق مربوط به انجام واکسیناسیون و تیتر آنتی بادی آنان جهت کنترل ناظرین اجرای این دستورالعمل می بایست در دسترس باشد .

ماده ۸ : کلیه ترشحات ، خون و مایعات آلوده به خون بیمار، عفونی تلقی می گردد و تابع ضوابط کنترل عفونت در این دستورالعمل می باشد.

ماده ۹ : کلیه سرنگ ها، سرسوزن ها، تیغ های جراحی و دیگر وسایل تیز و برنده استفاده شده می بایست در مخزن های مقاوم safty box به سوراخ شدگی - مورد تأیید وزارت بهداشت موضوع تبصره2 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – قرار گیرد .
تبصره : کلیه مواد و تجهیزات دندانپزشکی به استناد ماده 9 دستوالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی و تبصره های ذیل آن، واجد شناسه (هلوگرام) اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد .

ماده ۱۰ : کلیه افراد ذکر شده در ماده2 در هنگام کار موظف به استفاده از روپوش، دستکش، ماسک و عینک می باشند.
تبصره 1 : قد روپوش می بایست تا روی زانو، یقه گرد و قابل بسته شدن، با رنگ روشن بوده و آستین آن بلند و تا روی ساعد را بپوشاند.
تبصره 2 : جنس دستکش بر اساس نوع فعالیت به شرح ذیل تعیین می گردد:
10-2-1- در هنگام معاینه، دستکش معاینه
10-2-2- در هنگام درمان، دستکش لاتکس یا وینیل
10-2-3- در هنگام جراحی، دستکش لاتکس استریل
10-2-4- در هنگام شستشوی وسایل،دستکش لاستیکی(دستکش کار)
تبصره 3 : میزان فیلتراسیون ماسک های مورد استفاده می بایست بالای 95 درصد و تطابق پذیر باشد(نظیر ماسکهایی که در قسمت بالای آن فلز تعبیه شده است)
تبصره 4: عینک بهتر است حالت تطابق پذیر و جهت کارایی بیشتر قابلیت ضد بخار داشته باشد. عینک الزاماً می بایست اجازه ورود میکرو ارگانیسم ها را از هیچ طرف ندهد.

ماده ۱۱ : دندانپزشک می بایست برای ورود به محیط معاینه و درمان بیمار روپوش بپوشد و تا زمان ترک محل کار آن را درنیاورد.

ماده ۱۲ :در حین تکمیل پرونده و گرفتن تاریخچه نیازی به استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی نیست.

ماده ۱۳ : برای معاینه بیمار توسط دندانپزشک الزاماً می بایست دستکش معاینه و ماسک استفاده شود.
تبصره: در صورتیکه در حین معاینه تولید آئروسلی گردد(نظیر پوارهوا) استفاده از عینک الزامی می باشد

ماده ۱۴ :جهت تکمیل پرونده و نوشتن طرح درمان می بایست دستکش درآورده شود.

ماده ۱۵ : برای شروع درمان می بایستی دستکش جدید، ماسک و عینک – در صورتیکه قبلاً استفاده نشده باشد – استفاده گردد.

ماده ۱۶: در حین درمان در صورتیکه به هر دلیلی )نظیر پارگی دستکش، آلودگی بیش از اندازه با خون یا قطع درمان به نحوی که احتمال انتقال آلودگی به محیط و یا از محیط اطراف به دستکش وجود داشته باشد( دستکش نیاز به تعویض داشته و می بایست درآورد شده، دستها شسته و دستکش جدید پوشیده شود.

ماده ۱۷ : در پایان درمان، دستکش، ماسک و درنهایت عینک به ترتیب درآورده می شود.
تبصره : درصورت یکبار مصرف نبودن عینک، ضدعفونی آن پس از هربیمار الزامی می باشد.به منظور جلوگیری از قرارگیری در معرض عوامل بیماری زا ) اکسپوژر ( و درمان بعد از آن

ماده ۱۸ : -الف- روش های محافظت شخصی هنگام تماس با خون و یا دیگر عوامل عفونی که افراد شاغل در دندانپزشکی را در خطر عفونت مولد قرار می دهد توسط دندانپزشک برای کادر درمان تشریح گردد.
18- ب- تعیین روندهای مشخص جهت گزارش و ارزیابی اکسپوژها توسط دندانپزشک
18- ج- معاونت های درمان دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با هماهنگی نزدیک ترین دانشکده های دندانپزشکی منطقه نسبت به تعیین و معرفی مرکزی جهت درمانهای لازم بعد از اکسپوژر و پیگیریهای بعدی اقدام می نمایند و مراتب تعیین درمانگاه به اطلاع کلیه دندانپزشکان حوزه فعالیت رسانده شود.

ماده ۱۹ :درهنگام جراحی، بیوپسی، جراحی های پریو دنتال، رزکسیون آپیکال، جراحی ایمپلنت و خارج کردن دندان به روش جراحی و مواردی نظیر آن برای شستشو محل جراحی یا خنک کردن فرزهای مربوطه استفاده از آب استریل یا سرم استریل الزامی می باشد.

ماده ۲۰ :استفاده از دهان شویه کلرهگزیدین گلوکنات 12/0 درصد قبل از هرگونه ملاحظات درمانی جراحی دهان و دندان و کشیدن دندان الزامی می باشد.سایت بهداشت محیط ایران