نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
شناساگرها - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

شناساگرها

آبی تیمول

رنگ اسیدی: قرمز

دامنه PH برای تغییر رنگ: 1.2 - 2.8

رنگ قلیایی: زرد

متیل اورانژ

رنگ اسیدی: قرمز

دامنه PH برای تغییر رنگ: 3.1 - 4.5

رنگ قلیایی: زرد

سبز برموکروزول

رنگ اسیدی: زرد

رنگ قلیایی:

دامنه PH برای تغییر رنگ:

سرخ متیل

رنگ اسیدی: قرمز

رنگ قلیایی: زرد

دامنه PH برای تغییر رنگ: 4.2 - 6.3

لیتموس

رنگ اسیدی: قرمز

رنگ قلیایی: آبی

دامنه PH برای تغییر رنگ: 5 - 8

آبی برم‌تیمول

رنگ اسیدی: زرد

رنگ قلیایی: آبی

دامنه PH برای تغییر رنگ: 6 - 7.6

آبی تیمول

رنگ اسیدی: زرد

دامنه PH برای تغییر رنگ: 8 9.6

رنگ قلیایی: آبی

فنل فتالین

رنگ اسیدی: بی‌رنگ

دامنه PH برای تغییر رنگ: 8.3 - 10

رنگ قلیایی: قرمز

زرد آلیزارین

رنگ اسیدی: زرد

دامنه PH برای تغییر رنگ: 10 - 12.1

رنگ قلیایی: ارغوانی کم رنگ

تیمول فتالئین

رنگ اسیدی: بی‌رنگ

دامنه PH برای تغییر رنگ: 9.3 - 10.5

رنگ قلیایی: آبی

ایندوفنول

رنگ اسیدی: قرمز

دامنه PH برای تغییر رنگ: 7.1 - 9.1

رنگ قلیایی: آبی

برموفنول آبی

رنگ اسیدی: زرد

دامنه PH برای تغییر رنگ: 3 - 4.6

رنگ قلیایی: ارغوانی

مالاشیت سبز

رنگ اسیدی: زرد
آبی

دامنه PH برای تغییر رنگ: 0 - 2
11.5 - 14

رنگ قلیایی: سبز
بی‌رنگ

آزو بنفش

رنگ اسیدی: زرد

دامنه PH برای تغییر رنگ: 13 - 11

رنگ قلیایی: بنفش

متیل بنفش

رنگ اسیدی: زرد

دامنه PH برای تغییر رنگ: 0.15 - 3.2

رنگ قلیایی: بنفش


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)