نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دانلود ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب Metcalf and Eddy - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دانلود ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب Metcalf and Eddy


 ترجمه فارسی کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی


 

 Ø¯Ø§Ù†Ù„ود ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب Metcalf and Eddy

 

 

 

 ترجمه فارسی کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه مترجم

فصل 1 اصول کلی تصفیه بیولوژیکی:

1-1 مروری بر تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

اهداف تصفیه بیولوژیکی

تعدادی از تعاریف مفید

نقش میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب

انواع فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب

1-2 ترکیب وطبقه بندی میکروارگانیسم ها

اجزاء سلول

ترکیب سلول

عوامل محیطی

تشخیص و طبقه بندی میکروارگانیسم

استفاده از ابزارهای مولکولی

1-3 مقدمه ای بر متابولیسم میکروبی

منبع کربن و انرژی برای رشد میکروبی

نیازمندیهای عوامل رشد و مواد مغذی

1-4 سوخت و ساز و رشد باکتریایی

تکثیر باکتریایی

الگوی رشد باکتریایی در یک راکتور منقطع

بازده جرم سلولی و رشد باکتریایی

اندازه گیری رشد جرم سلولی

تخمین بازده جرم سلولی و نیازمندیهای اکسیژن از طریق روابط استوکیومتری

تخمین بازده جرم سلولی از طریق سوخت وساز بیولوژیکی

روابط استوکیومتری واکنشهای بیولوژیکی

بازده سنتز جرم سلولی برای شرایط مختلف رشد

بازده سنتزی در مقایسه با بازده مشاهده شده

1-5 سینتیکهای رشد میکروبی

اصطلاحات سینتیکهای رشد میکروبی

سرعت مصرف سوبسترای محلول

سایر روابط سرعت برای مصرف سوبسترای محلول

سرعت تولید سوبسترای محلول از مواد آلی ذره ای قابل تجزیه بیولوژیکی

سرعت رشد جرم سلولی با سوبسترای محلول

ضرایب سینتیکی برای مصرف سوبسترا و رشد جرم سلولی

سرعت جذب اکسیژن

اثرات دما

کل جامدات معلق فرار و جرم سلولی فرار

بازده جرم سلولی خالص و بازده قابل مشاهده

1-6 مدل سازی فرآیندهای تصفیه رشد معلق

توصیف فرآیندهای رشد معلق

موازنه جرمی بیومس

موازنه جرمی سوبسترا

تولید جامدات و غلظت جامدات مایع مخلوط

بازده قابل مشاهده

نیازمندیهای اکسیژن

پارامترهای بهره برداری و طراحی

ثبات و کارایی فرآیند

مدل سازی راکتورهای با جریان پیستونی

1-7 حذف سوبسترا در فرآیندهای تصفیه رشد ثابت

فلاکس سوبسترا در بیوفیلم

موازنه جرمی سوبسترا برای بیوفیلم

محدودیت های فلاکس سوبسترا

1-8 اکسیداسیون بیولوژیکی هوازی

توصیف فرآیند

میکروبیولوژی

روابط استوکیومتری اکسیداسیون بیولوژیکی هوازی

سینتیکهای رشد

عوامل محیطی

1-9 نیتریفیکاسیون بیولوژیکی

توصیف فرآیند

میکروبیولوژی

روابط استوکیومتری نیتریفیکاسیون بیولوژیکی

سینتیکهای رشد

عوامل محیطی

1-10 دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی

توصیف فرآیند

میکروبیولوژی

روابط استوکیومتری دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی

سینتیکهای رشد

عوامل محیطی

1-11 حذف بیولوژیکی فسفر

توصیف فرآیند

میکروبیولوژی

روابط استوکیومتری حذف بیولوژیکی فسفر

سینتیکهای رشد

عوامل محیطی

1-12 اکسیداسیون و تخمیر بی هوازی

توصیف فرآیند

میکروبیولوژی

روابط استوکیومتری اکسیداسیون و تخمیر بی هوازی

سینتیکهای رشد

عوامل محیطی

1-13 حذف بیولوژیکی مواد مقاوم و سمی

ترکیبات آلی

توسعه روشهای تصفیه بیولوژیکی

تجزیه بی هوازی

تجزیه بیولوژیکی هوازی

حذف ترکیبات ناشی از عوامل غیر بیولوژیک

مدل سازی حذف ترکیبات بصورت بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی

1-14 حذف بیولوژیکی فلزات سنگین

مسائل و پرسشهای تشریحی

منابع


فایل مذکور پی دی اف و حاوی 548 صفحه فارسی می باشد

نتیجه تصویری برای دانلود


جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)