نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نرم افزار Orifice Flow Calculator - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
زولا
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نرم افزار Orifice Flow Calculator

نگاهی به نرم افزار Orifice Flow Calculator

نرم افزار Orifice Flow Calculator برنامه ای کاربردی برای محاسبات و سایزینگ اریفیس به کار برده می شود،معمول ترین نوع اریفیس یک صفحه فلزی صاف با یک سوراخ هم مرکز در صفحه می باشد که عمود بر جهت جریان نصب می شود. در فلومترهایی که برای محاسبه فلو از اریفیس استفاده می شود باید حتما از ترانسمیترهای فشار تفاضلی جهت اندازه گیری اختلاف فشار استفاده کرد.نرم افزار Orifice Flow Calculator به طور کلی جهت به کار گیری صحیح از اریفیس در فلومترها ساخته شده است.
وقتی سیال از اریفیس عبور می کند، به دلیل کاهش سطح مقطع، سرعت آن افزایش می یابد و فشار آن کاهش می یابد. وقتی سیال از اریفیس خارج می شود، سرعت آن دوباره کاهش یافته و فشار آن افزایش می یابد.در عمل به دلیل وجود مقداری افت فشار که به خاطر وجود اصطکاک و اختلاط جریان می باشد، جریان خروجی کم فشارتر از ورودی خواهد بود. این افت فشار دائمی تابعی از دبی سیال و نسبت قطر سوراخ اریفیس به قطر لوله می باشد. نسبت قطر سوراخ اریفیس به قطر لوله، بتا نامیده می شود. با اندازه گیری افت فشار و مشخص بودن نسبت بتا، دبی سیال محاسبه می شود.

کار با نرم افزار Orifice Flow Calculator

  • دمای سیالی که قرار است اندازه گیری شود
  • فشار سیالی که قرار است اندازه گیری شد
  • غلظت سیال
  • سایز و قطر لوله
  • میزان دبی
  • اختلاف فشار ۲ طرف اریفیس

تمام موارد بالا پارامترهای مفید و مورد نیاز برای به کارگیری در نرم افزار Orifice Flow Calculator می باشد که پس از وارد کردن آنها داخل نرم افزار مشخصات اریفیس را برای شما محاسبه میکند.لینک دانلود


Orifice-flow-calculator


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir