نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نحوة گندزدایی لوله‌های آبرسانی، مخازن، چاهها - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نحوة گندزدایی لوله‌های آبرسانی، مخازن، چاهها

نحوة گندزدایی لوله‌های آبرسانی، مخازن، چاهها

نحوه گندزدایی لوله‌های آب در اصلاح شبکه و یا توسعه شبکه
نحوه گندزدایی مخازن تعمیر شده و یا جدیدالاحداث
نحوه گندزدایی چاههای تعمیر شده و یا جدیدالاحداث


نحوه گندزدائی لوله های آب در اصلاح شبکه و یا توسعه شبکه
با توجه به جدول زیر به ازای هر شاخه لوله مقدار کلر مورد نیاز در نظر گرفته شود.

جدول گند زدائی لوله های آب

قطر لوله به میلی متر

درصد خلوص کلر

کلر مورد نیاز یک شاخه 5 متری به گرم

ساعت ماند کلر

100

70

72/1

12

150

70

8/3

12

200

70

75/6

12

250

70

6/10

12

300

70

2/15

12

350

70

77/20

12

400

70

9/26

12

500

70

42

12

600

70

60

12

700

70

83

12

مثال: اگر 100 شاخه لوله 200 میلیمتر در توسعه شبکه باشد کلر موردنیاز 675 گرم خواهد بود (675=100*78/6) که آنرا به صورت محلول درآورده و در حین آب اندازی خط وارد جریان آب می نمائیم. جهت به جریان انداختن آب لوله لازم است شیر انتهایی خط باندازه نیم دور باز گردد و پس از پر شدن کل لوله ها شیر فلکه کاملاً بسته گردد و بعد از 12 ساعت آب تخلیه ( این آب غیر قابل شرب است) و سپس آبگیری و به مصرف برسد.

نحوه گندزدایی مخازن تعمیر شده و یا جدیدالاحداث
طبق جدول زیر مقدار کلر مورد لزوم محاسبه گردد.

حجم مخزن به متر مکعب

درصد خلوص کلر

کلر مورد مصرف به کیلو گرم

ساعت ماند کار

100

70

3/4

12

200

70

6/8

12

500

70

5/21

12

1000

70

43

12

1500

70

5/64

12

2000

70

86

12

5000

70

215

12

10000

70

430

12

20000

70

860

12


قبل از گند زدائی، جدار داخلی مخازن با برس سیمی تمیز و شست وشو گردد و با توجه به حجم مخزن به ازای هر متر مکعب 43 گرم پرکلرین 70 درصد به صورت محلول آماده نمود.

نحوه گندزدائی چاه‌های تعمیر شده یا جدید الاحداث
قبل از اینکه چاهی مورد استفاده قرار گیرد(چه پس از تعمیرات- چه چاه جدیدالاحداث ) باید گندزدائی گردد تا آلودگی (توسط باکتریها) که از طریق کار کردن وسایل و یا آبهای سطحی به وجود آمده خنثی گردد. ابتدا باید لوله جدار چاه و دیوار آن با محلول کلر قوی شست و شو گردد. برای این منظور حجم آب چاه باید محاسبه شود و بازاء هر متر مکعب 3/4 گرم کلر 70 درصد اضافه گردد
آب کلرزده چاه باید 12 ساعت بماند و بعد آنرا با تلمبه خارج نمایند.
چنین آبی قابلیت شرب را ندارد و نباید به مصرف برسد.
جهت سهولت کار میزان کلر مورد مصرف هر متر حفاری در داخل آب در سایزهای مختلف در جدول زیر اعلام می گردد.

جدول گندزدائی چاه با کلر قوی

قطر لوله جدار به اینچ

قطر حفاری به اینچ

درجه خلوص(کلر) هیپوکلریت کلسیم

کلر مورد نیاز در یک متر داخل آب گرم

ساعت ماند

10

12

70

2/3

12

12

14

70

3/4

12

14

16

70

6/5

12

16

18

70

7

12


جهت گندزدائی چاهی که دارای جدار 12 اینچ است و 50 متر داخل آب است مقدار 215 گرم هیپوکلریت کلسیم 70 درصد (215=50×3/4) داخل سطل به صورت محلول درآورده و سپس به داخل چاه ریخته شود و پس از 12 ساعت به بیرون تخلیه و بعداً بهره برداری گردد.