نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نکات مهم برای پیشگیری از مسمومیت های غذائی۲ - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نکات مهم برای پیشگیری از مسمومیت های غذائی۲

نکات مهم برای پیشگیری از مسمومیت های غذائی :

-1 مواد غذائی پخته شده را یا باید کاملاً سرد ( در یخچال و فریزر ) و یا کاملاً داغ ( در حرارت بالای 70

درجه روی شعله ملایم آتش ) نگهداشت در شرایط غیر از این دو مورد ، خطرات بروز مسمومیت های

غذائی بخصوص از انواعی که عامل پیدایش آنها اگزوتوکسین میکربی است وجود خواهد داشت.

-2 غذاهای پخته نگهداری شده در یخچال را قبل از مصرف باید حداقل به مدت 10 دقیقه جوشاند.

-3 از تماس مواد غذائی آماده مصرف با مواد غذائی خام و ظروف و وسائل مرتبط با آنها باید به طور

جدی اجتناب کرد.

-4 مواد غذ ائی کنسرو شده را پس از بازکردن قوطی به سرعت باید مصرف نمود ضمناً علاوه بر دقت در

سلامت کنسرو ، جوشاندن محتوای قوطی قبل از باز کردن آن و قبل از مصرف ، خطر مسمومیت ناشی

از بوتولیسم را برطرف خواهد ساخت.

-5 آلودگی جوش ها و زخم های پوستی و همچنین ترشحاتی که هنگام صحبت کردن ، عطسه و سرفه

ممکن است به اطراف ، پخش شود به داخل مواد غذائی وارد شده ، خطر مسمومیت های

استافیلوکوکی را افزایش می دهد لذا باید مراقبت های لازم را در این زمینه بعمل آورد و از نگهداری

غذای آماده در محیط معمولی (غیر از یخچال یا روی آتش ) خودداری نمود.

-6 چون در کشک مایع که در شیشه های دربسته عرضه می شود خطر حضور و فعالیت عامل بوتولیسم

وجود دارد لذا جوشاندنیدن کشک مورد اشاره قبل از مصرف برای اطمینان به از بین رفتن

اگزوتوکسین بوتولیسم ( در عرض 20 دقیقه ) لازم است.