نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه خانه آب بندرعباس - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه خانه آب بندرعباس


تصفیه خانه آب بندرعباس
 

تصفیه خانه بندرعباس جهت تأمین بخش اعظمی از آب شرب شهر بندرعباس طراحی و راه اندازی شده است. این تصفیه خانه دارای دو قسمت اصلی می باشد که به دلیل فاصله زمانی بین بهره برداری از این دو بخش به نام های فاز 1 و 2 تصفیه خانه نام گذاری گردیده است.

6-1- ظرفیت و محدوده کاری
احداث فاز 1 تصفیه خانه بندرعباس توسط شرکت های تابلیه و دگرمونت فرانسه به عنوان پیمانکار ساختمانی و تأسیساتی و با مشاوره شرکت همکار آغاز و در سال 1364 به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه 1 متر مکعب بر ثانیه می باشد که به صورت عملی حداکثر تا ظرفیت 9/0 متر مکعب بر ثانیه از این فاز بهره برداری می شود. فاز دوم تصفیه خانه نیز توسط شرکت تیاب بنا به عنوان پیمانکار ساختمانی و شرکت های توسعه منابع آب خاورمیانه ، ساپتا و ماشین سازی ویژه به عنوان پیمانکارهای تأسیساتی و با مشاوره شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس احداث و در سال 1379 به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این فاز معادل 2 متر مکعب بر ثانیه و در شرایط خاص تا 4/2 متر مکعب بر ثانیه آب را نیز تصفیه می نماید. که در حال حاضر به دلیل عدم نیاز شبکه حداکثر به میزان 2/1 متر مکعب بر ثانیه از این تصفیه خانه بهره برداری می گردد. آب خام ورودی این تصفیه خانه از سد استقلال میناب تأمین می شود که توسط دو خط انتقال فولادی به طول 90 کیلومتر و قطرهای 1600 و 1400 میلی متر از ضلع شرقی با روش ثقلی وارد تصفیه خانه می شود. آب صاف تصفیه خانه نیز در مخازن 1600 متر مکعبی فاز یک و 7500 متر مکعبی فاز 2 ذخیره و از آن جا توسط ایستگاه پمپاژ موجود در تصفیه خانه به مخازن سطح شهر انتقال می یابد.

6-2- وضعیت مالکیت تصفیه خانه
تصفیه خانه بندرعباس در فاصله 7 کیلومتری جاده بندرعباس- میناب در شرق شهر بندرعباس واقع شده است. مالکیت زمین تصفیه خانه به مساحت حدود 5/11 هکتار و به ابعاد 250*460 متر در اختیار "شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان" می باشد

6-3- مشخصات فنی تصفیه خانه
به طور کلی ابنیه، تأسیسات و تجهیزات ایجاد شده در این تصفیه خانه را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود.

6-3-1- حوضچه اختلاط سریع
فاز 1 تصفیه خانه بندرعباس دارای یک عدد حوضچه اختلاط سریع به حجم 55 متر مکعب با یک عدد همزن 5/5 کیلوواتی و فاز 2 نیز دارای یک عدد حوضچه اختلاط سریع به حجم 135 متر مکعب با دو عدد همزن 30 کیلوواتی می باشد.

6-3-2- صافی های شنی
فرآیند فیلتراسیون آب در فاز 1 تصفیه خانه بندرعباس توسط شش صافی از نوع ماسه ای تند ثقلی با مساحت 91 متر مربع انجام می گیرد. این فرآیند در فاز 2 تصفیه خانه توسط چهارده صافی از نوع ماسه ای تند ثقلی با مساحت 91 متر مربع انجام می گیرد. دانه بندی ماسه های مورد استفاده در این صافی ها بین 2/1 و 6/1 میلی متر تغییر می کند. ضخامت کل لایه های ماسه در حدود 105 سانتی متر بوده و کنترل سرعت آب صافی ها از نوع سیفون و شناور می باشد.

6-3-3- مخازن ذخیره آب صاف
فاز 1 تصفیه خانه بندرعباس دارای یک مخزن با ظرفیت 1600 متر مکعب و فاز 2 نیز دارای یک مخزن 7500 متر مکعبی می باشند که در ضلع جنوبی تصفیه خانه و در پایین صافی ها واقع شده اند.

6-3-4- فرآیند تصفیه آب
آب ورودی تصفیه خانه بندرعباس در محل تصفیه خانه آب میناب به صورت ابتدایی تصفیه می شود و فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه از نوع فیزیکی و میکروبی می باشد که طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام تا میزان مطلوب استاندارد کاهش یافته و همچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی نیز انجام می گیرد. فرآیند تصفیه آب در این تصفیه خانه شامل مراحل ذیل است:
•    تهیه و تزریق مواد شیمیایی
•    اختلاط سریع
•    صاف سازی
•    کلر زنی نهایی
•    ذخیره سازی
همچنین علاوه بر موارد فوق فرآیند ازن زنی نیز برای این تصفیه خانه طراحی و نصب شده است که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این فرآیند علاوه بر گندزدایی باعث حذف آهن، منگنز و از بین بردن کامل بو، طعم و رنگ نامطلوب و از همه مهم تر تخریب ترکیبات آلی مضر و سرطان زای آب می شود.

 

6-3-4-1- فرآیند تهیه و تزریق مواد شیمیایی
در تصفیه خانه آب بندرعباس سولفات آلومینیوم به عنوان ماده منعقد کننده پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سیستم تزریق و خطوط انتقال به کانال آب خام تزریق می گردد. همچنین در صورت نیاز از پلی الکترولیت نیز به عنوان کمک منعقد کننده جهت بهبود فرآیند انعقاد استفاده می شود. از آنجائیکه این فرآیند به طور عمده در محل تصفیه خانه آب میناب از قبل بر روی آب انجام گرفته میزان و موارد استفاده از این مواد بسیار به ندرت بوده و هزینه آن ها قابل صرف نظر است. مقدار تزریق مواد شیمیایی توسط آزمایشگاه به وسیله آزمایشی به نام جارتست تعیین و به واحد بهره برداری اعلام می گردد.


6-3-4-2- مرحله اختلاط سریع
در این مرحله به منظور سرعت بخشیدن به عمل انعقاد لخته ها مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه در زمانی بسیار کوتاه و با سرعت زیاد توسط همزن مکانیکی با آب مخلوط می شوند.

6-3-4-3- مرحله صاف سازی
حذف نهایی مواد معلق (کلوئیدی) از آب و فلوک های ریز که در مرحله زلال سازی ته نشین نشده اند در صافی ها انجام می گیرد. پس از گذشت چند ساعت از کارکرد صافی به دلیل گرفتگی فضای میان دانه های ماسه توسط ذرات همراه آب افت فشاری به وجود می آید که باعث کاهش راندمان صافی می شود. برای برطرف کردن این مساله صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو شده و پساب حاصل از شستشو به استخر جمع آوری آب شستشوی صافی ها انتقال می یابد.

6-3-4-4- مرحله کلرزنی نهایی
کلرزنی نهایی به منظور گندزدایی و تأمین کلر آزاد باقیمانده در آب خروجی انجام می شود. کلرزنی نهایی در حدی انجام می شود که مقدار کلر آزاد باقیمانده در خروجی تصفیه خانه طبق دستور معاونت نظارت بر بهره برداری و تأیید مدیریت امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها باشد.

6-3-4-5- ذخیره سازی
آب صاف هر دو تصفیه خانه در مخازن موجود در تصفیه خانه جمع آوری گردیده و از آنجا به مخازن ذخیره سطح شهر انتقال می یابد.

6-3-5- ساختمان مواد شیمیایی
هر یک از فاز های 1 و 2 تصفیه خانه بندرعباس دارای ساختمان مواد شیمیایی به طور مجزا هستند که به تجهیزات کلرزنی، تهیه و تزریق سولفات آلومینیوم و پلی الکترولیت مجهز می باشد. ساختمان مواد شیمیایی فاز 1 به مساحت 300 متر مربع و به ابعاد 5/12*24 در جنوب ساختمان صافی های این فاز قرار دارد. ساختمان مواد شیمیایی فاز 2 نیز به مساحت 521 متر مربع وبه ابعاد 5/16*6/31 متر در جنوب ساختمان صافی های فاز 2 قرار دارد. از این ساختمان به عنوان انبار مواد شیمیایی نیز استفاده می شود. تجهیزات مربوط به آماده سازی و تزریق سولفات آلومینیوم و پلی الکترولیت در فاز 1 تصفیه خانه شامل چهار مخزن تزریق 4 متر مکعبی، چهار پمپ تزریق 55/0 کیلوواتی با دبی 246/0 متر مکعب بر ساعت و چهار همزن 1/1 کیلوواتی می باشد. در فاز 2 نیز دو مخزن تزریق 6 متر مکعبی، دو پمپ تزریق 35/0 کیلوواتی و دو همزن 1/1 کیلوواتی برای آماده سازی و تزریق سولفات آلومینیوم در نظر گرفته شده است. فاز 1 تصفیه خانه بندرعباس دارای پنج دستگاه کلریناتور برای کلرزنی نهایی سه دستگاه با ظرفیت تزریق 12 کیلوگرم بر ساعت و دو دستگاه با ظرفیت تزریق 10 کیلو گرم بر ساعت می باشد. فاز 2 تصفیه خانه نیز دارای چهار دستگاه کلریناتور با ظرفیت 20 کیلوگرم بر ساعت برای کلر زنی نهایی است.

6-3-6- سالن صافی ها
سالن صافی ها که در برگیرنده صافی ها و تجهیزات کنترلی شستشو و بهره برداری آنها می باشد به صورت طولی در راستای عرض صافی ها قرار گرفته است. سالن صافی ها در فاز 1 به مساحت 2600 متر مربع و به ابعاد 65*40 متر و در ضلع شمالی این فاز واقع شده است. در فاز 2 نیز سالن صافی ها به مساحت 1390 متر در ضلع شمالی فاز 2 واقع شده است. این سالن دارای دو طبقه بوده که در طبقه بالایی تجهیزات کنترلی صافی ها و در طبقه پایین شیرآلات خروجی و شستشوی صافی ها و نیز تجهیزات تنظیم کننده سرعت قرار دارند.

6-3-7- ساختمان اداری
این تصفیه خانه دارای یک ساختمان اداری با مساحت 648 متر مربع واقع در ضلع غربی تصفیه خانه می باشد که شامل دفاتر اداری، مدیریتی، بهره برداری و نیز آزمایشگاه تصفیه خانه می باشد.

6-3-8- پست برق اضطراری
در مواقع اضطراری دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت نامی تولید برق 2200 کیلووات جهت تأمین برق تصفیه خانه بندرعباس پیش بینی گردیده است. همچنین دستگاه دیزل ژنراتور دیگری با ظرفیت نامی تولید برق 6/17 کیلووات جهت تأمین برق راه اندازی دستگاه دیزل ژنراتور 2200 کیلوواتی در نظر گرفته شده که این تجهیزات در پست برق اضطراری مشترکی در ضلع شمال غربی تصفیه خانه قرار دارند.

6-3-9- کارگاه فنی و انبار تجهیزات
کارگاه فنی این تصفیه خانه در شمال ساختمان صافی ها و در مجاورت منبع هوایی آب قرار گرفته است که شامل تجهیزات جوشکاری، تراشکاری، آهنگری, تأسیسات و لوله کشی, تعمیر شیرآلات و پمپ ها و کمپرسورها، نگهداری و تعمیرات تابلوهای صنعتی و تعمیرات تأسیسات و روشنایی تصفیه خانه می باشد. انبار تجهیزات این تصفیه خانه در مجاورت کارگاه فنی تصفیه خانه قرار دارد که دارای مساحت 287 متر مربع و به ابعاد 1/10*3/28 متر می باشد. همچنین انبار دیگری در ضلع غربی تصفیه خانه قرار دارد که در حال حاضر در اختیار شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان بوده و برای نگهداری بعضی از تجهیزات از آن استفاده می شود.
 
6-3-10- ایستگاه پمپاژ
ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه بندرعباس در مجاورت مخزن آب صاف فاز 1 و ساختمان اداری واقع شده است. در مجموع شش عدد پمپ سانتریفوژ با قدرت 320 کیلووات، دبی 850 متر مکعب بر ساعت، هد 90 متر و سرعت دورانی 1470 دور بر دقیقه برای فاز 1 در نظر گرفته شده است. فاز 2 نیز دارای چهار عدد پمپ سانتریفوژ شامل دو عدد پمپ با مشخصات ذکر شده برای پمپ های فاز 1 و دو عدد پمپ دیگر با قدرت 850 کیلووات، دبی 3060 متر مکعب بر ساعت، هد 5/66 متر و سرعت دورانی 1470 دور بر دقیقه می باشد.

6-3-11- ساختمان های ازن زنی
این ساختمان ها که شامل ساختمان ژنراتور، اتاق کنترل و اتاق تانک های تماس می باشند در ضلع جنوبی فاز 2 قرار گرفته اند و در حال حاضر در اختیار شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان می باشند.


6-3-12- آزمایشگاه
آزمایشگاه این تصفیه خانه با مساحت 6/146 مترمربع در ساختمان اداری واقع بوده و دارای تجهیزاتی به شرح جدول 6-1 می باشد.
جدول 6-1- فهرست تجهیزات آزمایشگاهی تصفیه خانه بندرعباس

آب مقطرگیری3
اون2
اسپکتروفتومتر2
پی.اچ متر2
ترازوی دیجیتالی3
بن ماری2
دماسنج جیوه ای2
راکتور COD2
فلیم فتومتر1
کدورت سنج2
هدایت سنج2
هود آزمایشگاهی2
یخچال3
میکروسکوپ2
فور(آون)2
انکوباتور3
همزن مغناطیسی2
دستگاه کلر سنج آنلاین1

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

"معاونت نظارت بر بهره برداری"
جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)