نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دانلود رایگان کتابهای لاتین مرتبط با بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دانلود رایگان کتابهای لاتین مرتبط با بهداشت محیط


دانلود رایگان کتابهای لاتین مرتبط با بهداشت محیط 

دانلود رایگان کتاب 

Water and Wastewater

Calculations Manual

 

نویسنده

Shun dar lin

 


 

دانلود رایگان کتاب 

HANDBOOK OF

AIR POLLUTION PREVENTION

AND CONTROL

 

 

 

نویسنده

 

Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D.

N&P Limited

 

 

 


 

دانلود رایگان کتاب 


WATER TREATMENT

 PLANT DESIGN vol 1WATER TREATMENT

 PLANT DESIGN vol 2

 

 

 

 

نویسنده

 

Edward E, Baruthدانلود رایگان کتاب 

ENVIRONMENTAL

ENGINEERING

 

 

 

نویسنده

JOSEPH A. SALVATO

 دانلود رایگان کتاب 

WATER QUALITY

AND TREATMENT

A Handbook of Community

Water Supplies


 

 

نویسنده

 

Raymond D. Letterman

 

دانلود رایگان کتاب 

Handbook of  ENVIRONMENTAL

  HEALTH

Volume

1

 

 


Handbook of  ENVIRONMENTAL

  HEALTH

Volume

2

 

 

Pollutant Interactions in

Air, Water, and Soil

 

نویسنده

 

Herman Koren • Michael Bisesiدانلود رایگان کتاب 

HANDBOOK OF

SOLID WASTE MANAGEMENT AND

WASTE MINIMIZATION

TECHNOLOGIES

 

 

 

نویسنده

Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D.

N&P LimitedU

 

 دانلود رایگان کتاب

Persistent Organic

Pollutants

 

 

 

 

نویسنده

 

STUART HARRAD

School of Geography, Earth and Environmental Sciences,

University of Birmingham, UKدانلود رایگان کتاب


Water Treatment Handbook Degremont

 


 


دانلود رایگان کتاب

WATER QUALITY CONTROL

 

 

 

نویسنده

T, H. Y, TEBBUTT

PhD, SM, BSc, CEng, FICE, FCIWEM

Professor of Water Management, School of Construction,

Sheffield Hallam University

Past President, Chartered Institution of Water and

Environmental Management

 

 

 
دوستان عزیزدرخواست کتابهای لاتین خود را به آدرس ایمیل بنده ارسال کنید تا درصورت امکان بصورت رایگان در اختیار شما قرار بدهیم.


jafarpour2006@gmail.com


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)