نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی
دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی روی تصویر زیر کلیک کنید 


دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی
این دستورالعمل در راستای اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 1379 به منظور کنترل وپیشگیری از انتقال عوامل بیماری به مواد خوردنی آشامیدنی و سایر اشخاص وهمچنین تبیین  شرایط و نحوه صدور کارت معاینه پزشکی برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل و توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی تهیه گردیده است.

بخش اول: کلیات

ماده1)  تعاریف :

-        مراکز: به کلیه مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی گفته می شود.

-        اماکن: منظور کلیه اماکن عمومی مشمول بند ج  ماده 1 آیین نامه بهداشت محیط  می باشد .

-        وسائط حمل و نقل : به وسائط نقلیه حامل موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی گفته می شود.

-        چک لیست: به فرم گواهی معاینات و آزمایشات بالینی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع، عرضه ، فروش و وسائط حمل و نقل  موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن  عمومی چک لیست گفته می شود.

-        کارت : منظور کارت معاینه پزشکی است که برای افراد مشمول قانون، مطابق  همین دستورالعمل  صادر می شود .

ماده 2 ) افراد مشمول اخذ کارت معاینه پزشکی:

کلیه متصدیان، مدیران و کارکنان مراکز ، وسائط حمل ونقل و اماکن ملزم به اخذ کارت معاینه پزشکی می باشند. تبصره:اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در مراکز و اماکن شاغل بوده لیکن با مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی تماس مستقیم ندارند مستثنی از لزوم اخذ کارت معاینه پزشکی می باشند.

ماده 3)  مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی:

    مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی برای اشخاصی که در تهیه، فراوری ، آماده سازی و پخت موادغذایی مانند آش، حلیم، پلو، چلو، خورش، ساندویچ، بستنی، آبمیوه، شیرینی، نان، نقش دارند به مدت شش ماه و سایر اشخاص یک سال است.

تبصره 1: در صورت مشاهده علایم بیماری در افرادی که دارای کارت معاینه پزشکی با مدت اعتبار قانونی هستند، آن افراد باید بنا به تشخیص بازرس بهداشت محیط و پزشک، نسبت به تمدید اعتبار کارت اقدام نمایند.

تبصره 2: متصدی و مدیران اماکن و مراکز موظفند در صورت مشاهده علایم بیماری قابل انتقال ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت افراد مشکوک به بیماری آنها را به مراکز بهداشتی درمانی محل هدایت نمایند .

ماده 4) مرجع صدور کارت:

مرجع صدور کارت معاینه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان/ مراکز بهداشتی درمانی، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ماده 5) آزمایشگاه بالینی:

     مرجع قانونی انجام آزمایشات بالینی موضوع این دستورالعمل، آزمایشگاههای تشخیص طبی مراکز بهداشت شهرستان/ مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و آزمایشگاههای تشخیص طبی خصوصی دارای مجوز از وزارت بهداشت می باشد. تصمیم گیری در مورد اولویت در انتخاب آزمایشگاه (بخش دولتی یا بخش خصوصی ویا هردو) به عهده هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی منطقه می باشد .

ماده 6)  وجود کارت در محل کار:

  کلیه متصدیان و مدیران موظفند کارت معاینه پزشکی خود و سایر کارکنان را در محل مناسب در معرض دید عموم نگهداری نمایند و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت به آنها ارائه نمایند. عدم ارائه کارت به بازرسین بهداشت محیط به منزله نداشتن کارت می باشد.

ماده 7) اتباع خارجی :

صدور کارت معاینه پزشکی برای اتباع خارجی در صورتیکه مجوز اقامت و مجوز فعالیت در داخل کشور را از مراجع ذیربط داشته باشند با اخذ کپی مجوز های مذکور بلامانع است.

تبصره: معاینات بالینی و آزمایشات لازم در صورت نیاز مشابه اشخاص ایرانی است.

 

 

 

ماده 8) فرمت کارت معاینه پزشکی :

کارت معاینه پزشکی باید مطابق فرمت  تعیین شده  صادر شود. رنگ کارت معاینه پزشکی که مدت اعتبار آن شش ماهه است سبز و کارت معاینه پزشکی که مدت اعتبار آن یک سال است به رنگ آبی چاپ و صادر شود.

بخش دوم: معاینه و آزمایشات

ماده 9) چک لیست:

 معاینات پزشکی باید مطابق چک لیست گواهی معاینات و آزمایشات بالینی پیشه وران مراکز و اماکن انجام شود.

تبصره1: پزشک شخصاً مکلف به انجام معاینه و تکمیل چک لیست مذکور می باشد.

تبصره 2: نصب عکس جدید از متصدی و کارکنان در محل الصاق عکس چک لیست الزامی است.

ماده 10)  کشت مدفوع:

 کشت مدفوع برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و آشامیدنی و افرادی که تماس مستقیم با ماده غذایی دارند از نظر سالمونلا و شیگلا الزامی است.

ماده 11) آزمایش مستقیم  مدفوع:

  آزمایش مستقیم  مدفوع  برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و آشامیدنی باید در سه نوبت انجام شود.

ماده 12) در صورت نیاز ،آزمایشات مربوط به سل براساس معاینه بالینی و نظر پزشک برای متصدیان مراکز و اماکن انجام شود.

ماده 13)  در صورت وجود علائم بیماری ایدز و هپاتیت در افراد شاغل در آرایشگاه و مراکز مشابه پزشک مکلف است نسبت به معرفی افراد جهت انجام آزمایشات مربوطه اقدام نماید .در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش ، مداخله فقط در حد ارائه آموزش مداوم می باشد .

 

 

شماره سریال                                  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

          دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

کد واحد صنفی :                                                       معاونت بهداشتی

 کد کارت معاینه پزشکی :                            مرکز بهداشت شهرستان

کارت معاینه پزشکی

 

 

محل الصاق عکس

 


 ........................................... با شماره کد ملی............................................ به استناد معاینات و آزمایشات شماره ............................ مورخ ..................... فعلاً از نظر بیماریهای واگیردار سالم و اشتغال نامبرده در مراکز تهیه و توزیع و فروش موادغذایی/ اماکن عمومی   بلامانع است.

 

مسئول بهداشت محیط ................................                       رئیس مرکز ......................................

 

این کارت تا تاریخ ............................  اعتبار دارد

 

  نکات بهداشتی

·         اخذ کارت معاینه پزشکی قبل از شروع به کارالزامی است .

·         اخذ گواهینامه آموزش بهداشت عمومی قبل از شروع به کارالزامی است .

·         رعایت مستمر بهداشت فردی (کوتاه نمودن ناخن دست ، شستن مرتب دست با آب و صابون مایع واستحمام) الزامی است .

·         پوشیدن لباس کار مناسب و به رنگ روشن در حین کار الزامی است .

·         استفاده از کلاه و لباس کار مناسب در حین تهیه و پخت مواد غذایی الزامی است .

·         استعمال دخانیات در حین کار ممنوع است

  تذکرات:

1-     این کارت صرفاً جهت نگهداری در محل کار و ارائه به بازرس بهداشت محیط بوده و ارزش دیگری ندارد.

2-   دارنده این کارت موظف است به محض ابتلاء به بیماری واگیردار سریعاً به نزدیکترین مرکز بهداشت مراجعه کند.

3-     در صورت عدم تمدید کارت معاینه پزشکی پس از انقضای تاریخ اعتبار برخورد قانونی صورت می پذیرد

 

 

·         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهی معاینات و آزمایشات بالینی پیشه وران مراکز تهیه، تولید و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی

جهت صدور کارت معاینه پزشکی

 

کد واحد صنفی: .......................................

تاریخ معاینه : ........................................

نام: ................ نام خانوادگی: ............................کد ملی ............................  نام پدر: ........................                            تاریخ تولد: .................. شغل: ..................... آدرس محل کار: ...........................................................................................

تلفن محل کار: ...........................................

1-   سوابق بیماری

حصبه  o           سل o         آمیبیاز  o        دفع کرم o        کچلی o         بثورات جلدی o

ژیاردیاز o

2-   شکایات بیمار:

الف. تنفسی:

سرفه o

خلط  o

تنگی نفس o

ترشحات بینی o

ب . پوستی:

خارش o

بثورات جلدی  o

ضایعات ناخن o

کچلی o

ج . گوارشی

بی اشتهایی o

تهوع o

اسهال o

سوزش سر دل o

دل درد o

دل پیچه o

خارش مقعد o

 

3-   یافته های بالینی

الف. تنفسی:

حلق: .................       ریه : ............................

ب . پوست:

مو و ناخن : ..........................................

ج . گوارشی:

شکم: ................      مقعد: ...........................

4-   آزمایشات مورد نیاز با تشخیص پزشک:

آزمایشات خلط باتوجه به تاریخچه بالینی o

عکس ریه o

بررسی پوست از نظر شپش o

بررسی پوست از نظر گال o

آزمایش مدفوع* o

کشت مدفوع* o

5-   اظهار نظر پزشک:

نام و نام خانوادگی پزشک: ............................... تاریخ : ........................ امضاء و مهر نظام پزشکی:..........................

 

* برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و آشامیدنی اجباری است

ماده 14) بنا به تشخیص پزشک انجام آزمایشات دیگر علاوه بر آزمایشات مذکور برای پیشگیری از انتقال بیماریهای  واگیر الزامی است.

ماده 15) دریافت نمونه مجدد برای افرادی که تحت درمان بیماریهای  انگلی و روده ای هستند باید یک هفته بعد از قطع درمان صورت گیرد .

بخش سوم: هزینه و وظایف

ماده 16)  هزینه معاینه بالینی و انجام آزمایش:

   دریافت هزینه های مربوط به معاینه بالینی و انجام آزمایش برابر دستورالعمل و تعرفه های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است . مبالغ مذکور جزو درآمد های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوده و هر گونه تصمیم گیری در مورد نحوه ی  اخذ و هزینه آن به عهده هیئت امنای دانشگاه می باشد .

ماده 17)  هزینه صدور کارت معاینه پزشکی:

   دریافت هزینه صدور کارت معاینه پزشکی و شماره حساب واریزی برابر بخشنامه های وزارت بهداشت و مطابق قانون بودجه در هرسال خواهد بود و جزو درآمد های اختصاصی وزارت متبوع    می باشد.

ماده 18) وظایف:

1-    وظیفه معرفی افراد مشمول به پزشک و صدور کارت معاینه پزشکی به عهده بازرس بهداشت محیط و  وظیفه انجام معاینات بالینی به عهده پزشک می باشد.

2-     مسئول صدور و امضاءکنندگان کارت موظفند قبل از صدور و امضاء آن، چک لیست معاینه و نتایج آزمایش را رؤیت نمایند .

3-     بازرس بهداشت محیط مکلف است تا زمان انقضای اعتبار کارت معاینه پزشکی مستندات مربوطه(چک لیست معاینه و نتایج آزمایشات)را در پرونده امکنه نگهداری نماید.

4-     نظارت عالیه بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است.

دکتر علیرضا مصداقی نیا

معاونت بهداشت(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir