نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
فرم آئین نامه بهداشت محیط مهدکودک - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

فرم آئین نامه بهداشت محیط مهدکودکفرم آئین نامه بهداشت محیط مهدکودکدانلود

فایل پاورپوینت بهداشت محیط مهد کودکهاچند فایل آموزشی بهداشت محیط در مهد کودکها 

فرم آئین نامه مقررات بهداشتی مهد کودک1- ماده 1- کلیه متصدیان و شاغلین و اشخاصی که در مهد کودک ها اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

2- تبصره 1- مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در مهد کودک بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

 

3- تبصره 2- استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در مهد کودک ها ممنوع است.

4- تبصره 3- اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان و نظایر آنها که در مهد کودک شاغل بوده لیکن با کودکان و مواد غذایی مهد کودک ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده و تبصره های 1 و 2 آن مستثنی می باشند.

5- ماده 2- کلیه متصدیان، مدیران، کارکنان و شاغلین مهد کودک که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند

6- تبصره 1- کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن، در محل مهد کودک نگهداری نمایند.

7- تبصره 2- کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مرکز بهداشت شهرستان و یا مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای شاغلین و کارکنان مهد کودک حداکثر 6 ماه می باشد.

8- ماده 3- مدیران و شاغلین مهد کودک ها موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتیکه از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

9- ماده 4- کلیه اشخاصی که در مهد کودک ها کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.

10- تبصره 1- کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان و اشخاصی که در مهد کودک با تهیه و توزیع مواد غذایی سر و کار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کلاه تمیز و سفید و استفاده از دستکش یکبار مصرف در حین کار می باشند.

11- تبصره 2- برای هر نوبت تعویض و شستشوی هر کودک باید از دستکش یکبار مصرف جداگانه استفاده شود.

12- تبصره 3- نظافتچی های مهد کودک موظفند حین کار از دستکش مخصوص و مناسب استفاده کنند.

13- ماده 5- متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل شخصی در محل تهیه نمایند.

14- ماده 6- متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی و هر گونه ارتباط با کودکان جلوگیری نمایند.

15- ماده 7- متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند به تناسب تعداد شاغلین مهد کودک، بازاء هر نفر حداقل دو و نیم متر مربع اطاق استراحت با موازین بهداشتی تهیه نمایند.

16- تبصره – در هر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از هفت و نیم متر مربع و ارتفاع آن نباید کمتر از دو و هشت دهم متر باشد.

17- ماده 8- هر فرد شاغل در مهد کودک موظف به داشتن وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی می باشد.

18- ماده 9- جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز، به تعداد کافی در محل های مناسب مهد کودک نصب گردد.

19- ماده 10- آشپزان و سایر اشخاصی که در مهد کودک با پخت و پز مواد غذایی سر و کار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.

20- ماده 11- استعمال دخانیات توسط شاغلین مهد کودک در محیط کار ممنوع است.

21- ماده 12- مصرف هر گونه محصولات دخانیاتی در محوطه عمومی مهد کودک ها ممنوع است.

22- تبصره 1- متصدیان و مدیران مهد کودک ها مسئول اجرای مفاد ماده 12 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات در مهد کودک جلوگیری کنند.

23- ماده 13- کلیه کودکان باید دارای پرونده پزشکی و گواهی صحت مزاج باشند.

24- ماده 14- کلیه کودکان باید دارای دمپائی و یا کفش اختصاصی برای استفاده در محیط مهد کودک باشند.

25- ماده 15- کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) از جنس مقاوم، صاف، بودن درز و شکاف و قابل شستشو باشد.

ب) حسب  مورد دارای کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن اجباریست.

ج) حسب مورد دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلاب باشد.

د)‌کلیه کف شورها باید مجهز به سیفون (شترگلو) باشند.

26- ماده 16- کف اطاق بخش نوپا دارای پوشش مناسب و قابل شستشو و نرم و تمیز (فوم) بوده و اندازه آن معادل نصف مساحت اطاق باشد.

27- ماده 17- کف اطاق بازی کودکان باید بطور کامل با پوشش نرم و تمیز و مناسب و قابل شستشو (فوم)‌ پوشش داده شود و استفاده از پوشش هائی مانند فرش و گلیم و موکت ممنوع است.

28- ماده 18- پوشش بخشی از محوطه عمومی مهد کودک که مورد نیاز استفاده اطفال قرار می گیرد باید از موادی مانند شن، ماسه، چمن و خورده های لاستیک که حالت ارتجاعی دارند باشد و از سطوح سخت مانند بتون، آسفالت، موزاییک فرش و امثال آن که حالت ارتجاعی ندارند نباید در زیر وسایل بازی استفاده شود.

29- ماده 19- پوشش سطوح بین لوازم بازی باید چمن باشد.

30- ماده 20 – پوشش سطوح اطراف و زیر لوازم بازی اگر ارتفاع سقوط از وسیله بازی بیشتر از 60 سانتی متر باشد، باید از مواد جاذب ضربه و غیر متراکم مانند ماسه و ... باشد.

31- ماده 21- ساختمان دیوار باید از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که ورود حشرات و جوندگان جلوگیری بعمل آورد.

32- تبصره – سطح دیوار باید صاف، بدون درز و شکاف و برنگ روشن باشد.

33- ماده 22- پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط بکار و بر حسب نوع فعالیت بشرح تبصره های ذیل باشد.

34- تبصره 1- پوشش بدنه دیوار آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذایی، حمام، مستراح، دستشوئی و رختشویخانه باید از کف تا زیر سقف، سنگ، کاشی یا سرامیک و همواره صاف و صیقلی و برنگ روشن باشد.

35- تبصره 2- سطح دیوار سالن غذاخوری تا ارتفاع 120 سانتی متر از کف با سنگهای صیقلی یا سرامیک و یا کاشی و از ارتفاع 120 سانتی متری تا زیر سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شود.

36- تبصره 3- پوشش سطح دیوار اطاقهای کودکان از بالای قرنیز تا ارتفاع یک متر باید بوسیله روکش های قابل ارتجاع و قابل شستشو و بهداشتی (روکش هائی از قبیل ابر و اسفنج با روکش چرم یا چرم مصنوعی مشابه پشتی مبل) باشد که مانع از آسیب دیدگی کودکان هنگام برخورد احتمالی سر آنها با دیوار گردد. بدیهی است از ارتفاع یک متری تا زیر سقف باید صاف و صیقلی و قابل شستشو و برنگ روشن باشد.

37- تبصره 4- پوشش سطح دیوار سایر اطاق و راهروها باید صاف، بدون درز و شکاف، برنگ روشن و همیشه تمیز باشد.

38- تبصره 5- پوشش دیوارها و ستونها نباید زبر باشد.

39- تبصره 6- در سطوح دیوارها و ستونها و سایر عناصر نباید قسمت های تیز و برنده وجود داشته باشد.

40- تبصره 7- گوشه ها و زوایای برآمده دیوارها و سایر عناصر باید به شعاع حداقل 10 سانتی متر گرد شود.

41- ماده 23- سقف باید صاف، حتی الامکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف بوده و همیشه تمیز باشد.

42- تبصره – پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و دوش حمام باید از جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد.

43- ماده 24- وضع درها و پنجره ها باید دارای شرایط زیر باشد.

الف) درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و رنگ زدگی و قابل شستشو بوده و همیشه تمیز باشد.

ب) پنجره های باز شونده باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات بداخل جلوگیری نماید.

ج) درهای مشرف به فضای باز باید مجهز به توری سالم و مناسب و همچنین فنر دار باشد به طوری که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.

د) پنجره های اطاق های کودکان باید از داخل دارای شبکه محافظ باشند.

44- ماده 25- اطاق مناسب با شرایط بهداشتی برای نگهداری کودکان بیمار و همچنین اطاق معاینه اطفال در مهد کودک پیش بینی شود.

45- ماده 26- اطاق محل تعویض کودکان شیرخوار باید دارای شرایط کاملاً بهداشتی و مجهز به دوش و انشعاب آب سرد و گرم و میز مخصوص تعویض پوشاک اطفال باشد.

46- ماده 27- برای گروه شیر خوار باید محل مناسبی برای جوشاندن شیر پیش بینی شود که دارای یخچال و ظروف بهداشتی برای جوشاندن شیر باشد.

47- ماده 29- کلیه پریزهای اطاق ها و راهروها باید دارای حفاظ و درپوش مناسب و ایمن باشند.

48- ماده 30- کلیه وسایل آموزشی برقی باید از ایمنی لازم برخوردار باشند.

49- ماده 31- کلیه وسایل بازی کودکان ضمن برخورداری از شرایط ایمنی باید تمیز و بهداشتی باشند.

50- ماده 32- نباید هیچگونه وسایل لبه دار و تیز و برنده در دسترس کودکان باشد.

51- ماده 33- چنانچه در مهد کودک از چرخ و فلک، سرسره و تاب استفاده می شود باید کاملاً سالم و ایمن بوده و شرایط آنها به ترتیب منطبق با استانداردهای شماره 4287، 4279، 4075 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

52- ماده 34- در سطوح تمام شده وسایل بازی نباید لبه های تیز فلزی یا تراشه های چوب وجود داشته باشد.

53- ماده 35- محل بازی با ماسه باید بالاتر از سطوح زمین واقع شده و در معرض تابش نور مستقیم خورشید باشد تا ماسه ها ضدعفونی شود. این محل در زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرد باید به نحوی پوشانیده شود تا از آلوده شدن توسط حیوانات محفوظ بماند.

54- ماده 36- محل بازی با ماسه نباید در معرض جریان باد واقع شده باشد.

55- ماده 37- چنانچه در محوطه مهد کودک استخر شنا وجود داشته باشد، رعایت ضوابط بهداشتی مندرج در آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوط به استخرهای شنا الزامی است. ضمن آنکه برای پوشش کف اطراف استخر مهد کودک باید از ورقه های پلاستیکی مشبک که مانع از لغزش اطفال گردد استفاده شود.

56- ماده 38- محلهای پرتگاه مانند کنار استخر و حوض و پله و لبه بالکن و ایوان باید با نرده ایمنی به ارتفاع حداقل 60 سانتی متر مجهز شوند.

57- ماده 39- سیم کشی ها و نصب وسایل الکتریکی و کلیه کلیدها و پریزها در محوطه باید با رعایت کامل مقررات ایمنی صورت پذیرد.

58- ماده 40- آب مصرفی مهد کودک باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

59- ماده 41- مهد کودک باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

60- تبصره – هدایت و تخلیه هر گونه فاضلاب و پساب تصفیه نشده مهد کودک به معابر و جوی و انهار عمومی اکیداً ممنوع است.

61- ماده 42- وضع و تعداد دستشوئی شاغلین بهداشتی و متناسب و برای شاغلین مرد و زن بصورت جدا و مستقل از هم باشد.

62- ماده 43- وضع و تعداد توالت و دستشوئی شاغلین بهداشتی و متناسب و برای شاغلین مرد به صورت جدا و مستقل از هم باشد.

63- تبصره – دستشوئی ها باید مجهز به صابون مایع و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در کنار دستشوئی الزامی است.

64- ماده 44- وضعیت توالت و دستشوئی های مورد استفاده اطفال باید بهداشتی و مناسب و تعداد آنها متناسب با تعداد اطفال بوده و ارتفاع لبه بالای کاسه دستشوئی حداکثر 50 سانتی متر باشد.

65- ماده 45- حمام مورد نیاز برای استحمام مذکور در ماده 10 این آئین نامه باید دارای شرایط مندرج در مواد 15 لغایت 20 و 22و 27و 37و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 12 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشابه توالت و دستشوئی برای شاغلین مرد و زن به صورت کاملاً جدا و مستقل از هم وجود داشته باشد.

66- ماده 46- مدیران و مسئولین مهد کودک ها موظفند زباله تولیدی را همواره به طریقه کاملاً بهداشتی جمع آوری، نگهداری موقت، حمل و نقل و دفع نمایند به طوری که اقدامات آنها مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

67- تبصره 1- در مهد کودک باید زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو، قابل حمل و نقل و با حجم مناسب و تعداد کافی وجود داشته باشد.

68- تبصره 2- زباله دان باید مجهز به کیسه زباله بوده و در محل مناسب قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد.

69- ماده 47- مگس، پشه و سایر حشرات، سگ و گربه و موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید در داخل مهد کودک دیده شوند.

70- ماده 48- برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی در مهد کودک باید پیش بینی های لازم با توجه به حجم کار و تعداد شاغلین و اطفال به عمل آید.

71- ماده 49- دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق به صورت کامل انجام گیرد.

72- ماده 50- نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواکش به قدرت مکش کافی بالای دستگاه پخت الزامی است.

73- ماده 51- محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد.

74- ماده 52- ظروف باید در ظرفشوئی سه مرحله ای (شستشو – آبکشی – ضدعفونی) یا توسط دستگاه اتوماتیک شسته شود.

75- تبصره 1- تعداد و ظرفیت هر ظرفشوئی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.

76- تبصره 2- هر لگن یا واحد ظرفشوئی باید مجهز به انشعاب آب گرم و سرد باشد.

77- تبصره 3- در صورت نداشتن ماشین ظرفشوئی، ظروف پس از شستشو و ضدعفونی، در محل مناسب (قفسه مجهز به آب چکان) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آن خشک و سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداری شود.

78- ماده 53- قفسه، ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حدود 20 سانتی متر باشد.

79- ماده 54- پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شستشو باشد.

80- تبصره – میز کاری که صرفاً برای تهیه مواد غذایی به کار می رود باید فاقد کشو و یا قفسه بوده و فضای زیر آن نیز نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

81- ماده 55- کلیه میزها و صندلی های مورد استفاده کودکان باید سالم و بهداشتی و ابعاد و ارتفاع پایه آنها متناسب با سن کودکان باشد.

82- تبصره 1- ارتفاع پایه میز برای استفاده اطفال در حالت ایستاده 53 سانتی متر و در حالت نشسته 42 سانتی متر و اندازه سطح آن حداقل 55 دسیمتر مربع باشد.

83- تبصره 2- ارتفاع نشیمنگاه صندلی اطفال باید 25، عمق آن 24 و پهنای آن 25 سانتی متر باشد.

84- تبصره 3- ارتفاع نشیمنگاه صندلی مخصوص غذا دادن به کودکان باید 55 سانتی متر باشد.

85- ماده 56- سبزیجات و صیفی جاتیکه در مهد کودک به صورت خام در اختیار کودکان و شاغلین گذارده می شود باید در محل مخصوص، تمیز و با آب سالم و مایع ظرفشوئی شستشو شده و پس از گندزدائی، آبکشی و مصرف شود.

86- ماده 57- انبار مواد غذائی باید قابل تمیز کردن بوده وضعیت داخلی آن مطابق با شرایط مندرج در مواد 16 لغایت 20 و 38 لغایت 40 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و حجم و فضای آن متناسب با نیاز و احتیاجات مهد کودک باشد.

87- تبصره 1- انبار مواد غذایی باید به نحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

88- تبصره 2- قفسه بندی و پالت گذاری در انبار به نحو مطلوب انجام شود.

89- ماده 58- کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداری و مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید.

90- تبصره - یخچال و سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد.

91- ماده 59- قرار دادن مواد غذائی پخته و خام و شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و عاری از هر گونه بوی نامطبوع باشد.

92- ماده 60- تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل مهد کودک سالم، تازه، کافی و عاری از بو باشد.

93- ماده 61- درجه حرارت داخل مهد کودک به تناسب فصول سال حداکثر 25 تا 27 و حداقل 20 درجه سانتی گراد باشد.

94- تبصره – هوادهی با کولر یا سایر سیستم های برودتی الزاماً باید از زیر سقف یا قسمت های فوقانی دیوار انجام و پره های پخش هوا به گونه ای تنظیم شود که از برخورد مستقیم هوای سرد به کودکان جلوگیری شود.

95- ماده 62- شدت روشنائی نور طبیعی یا مصنوعی در فضاهای مربوط به نقاشی و کاردستی کودکان 700 تا 500 لوکس، برای میز مطالعه 300 تا 500 لوکس، برای دفاتر 200 تا 500 لوکس، آشپزخانه 100 تا 200 لوکس، در محوطه عمومی و انبار حداقل 100 لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت و دستشوئی و حمام باید بین 50 تا 150 لوکس باشد.

96- ماده 63- نقشه ساختمان مهد کودک به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد.

97- ماده 64- پله باید دارای حفاظ به ارتفاع 60 سانتی متر و روشنائی کافی (حداقل 100 لوکس) بوده و لغزنده نباشد. ارتفاع پله کودکان 12 تا 15 سانتی متر و عرض آن 27 تا 33 سانتی متر باشد.

98- ماده 65- البسه و لوازم پارچه ای مانند (حوله، ملحفه، روبالشی، پرده، پتو و امثالهم) باید با دستگاههای اتوماتیک در محل مناسب که مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد شستشو، ضدعفونی، خشک و اطو شود.

99- ماده 66- وجود هرگونه حوض یا حوضچه پاشوی و امثال آن ممنوع می باشد مگر در استخر شنا مطابق مفاد ماده 58 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 12 {احتمالاً 13} قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

100- ماده 67- نگهداری هر گونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی غیر قابل مصرف و ضایعات در محل مهد کودک ممنوع است.

101- ماده 68- ظروف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد.

1- ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترک خوردگی و لب پریدگی باشد.

2- وسایل و ظروف فلزی که برای تهیه و نگهداری و مصرف مواد غذایی به کار می روند باید سالم، صاف و بدون زنگ زدگی باشند.

3- وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضد عفونی گردیده و در ویترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداری شود.

4- سیخ های کباب باید از جنس استیل ضد زنگ یا آلومینیوم باشد.

102- ماده 69- استفاده از ظروف و وسایل مشروحه زیر ممنوع می باشد.

1- دیگ و ظروف مسی اعم از این که سفید کاری شده یا نشده باشد.

2- گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی

3- قندان بدون درپوش مناسب

4- ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص برای عرضه موادی از قبیل نمک، فلفل، سماق، شکر و امثال آنها.

5- هر نوع ظروف و ابزاری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر مجاز شناخته و آگهی می شود.

103- ماده 70- مواد غذایی مانند بستنی، آبمیوه، انواع لبنیات و امثال آن باید در ظروف بسته بندی یکبار مصرف مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اولیه نو (غیر بازیافتی) و مرغوب و حتی الامکان تجزیه پذیر و همواره تمیز و بهداشتی عرضه گردد.

104- تبصره – آن دسته از مواد غذایی مذکور در ماده فوق که توسط واحدهای تولیدی مجاز و دارای پروانه های معتبر بهداشتی و به طرق مجاز دیگر بسته بندی و عرضه می شوند از شمول ماده مذکور مستثنی می باشند.

105- ماده 71- سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.

106- ماده 72- صندلیها و نیمکت ها باید سالم و تمیز باشند.

107- ماده 73- برای هر کودک تازه وارد باید از ملحفه، روبالشی و شمد تمیز و سالم استفاده شود و تعویض و حفظ نظافت آنها به طور مستمر اجباریست.

108- ماده 74- استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است.

109- ماده 75- استفاده از تختخوابهائی که دارای پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی باشد و ایجاد سروصدای غیر طبیعی نماید ممنوع است.

110- ماده 76- برای حمل و نقل و جابجائی مواد غذائی فاسد شدنی مهد کودک مانند انواع گوشت دام و طیور و آبزیان، مواد پروتئینی، فرآورده های خام و پخته غذائی دام و طیور، شیر و محصولات لبنی و امثال آنها باید منحصراً از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.

111- ماده 77- برای حمل و نقل و جابجائی هر نوع ماده غذایی مورد نیاز مهد کودک که بدون شستشو و پخت و پز مجدد به مصرف می رسند، انواع نان، شیرینی جات و خشکبار و امثال آنها باید از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به اطاقک محفوظ و مناسب و بهداشتی و تمیز استفاده شود.

112- ماده 78- کلیه افرادی که در وسایط نقلیه موضوع مواد 76 و 77 فوق الذکر با جابجائی مواد غذائی سر و کار دارند مشمول ماده 2 این آئین نامه در خصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره های ذیل آن می باشند.

113- صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند قبل از بهره برداری از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذائی توسط وسیله نقلیه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.

114- ماده 80- حمل و نقل مواد غذائی موضوع مواد 76 لغایت 79 این آئین نامه توسط وسایط نقلیه غیر مجاز، ممنوع و علاوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه به مدت حداقل یکماه خواهد شد.

115- ماده 81- استفاده از انبرک مخصوص از جنس استنلس استیل برای برداشتن دانه های شیرینی جات، خرما، خیارشور، قطعات پنیر، حلوا و امثال آنها الزامی است.


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir


سایت بهداشت محیط ایران