نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
نرم افزار شبیه ساز کاربا دوربین های نقشه برداری توتال استیشن - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

نرم افزار شبیه ساز کاربا دوربین های نقشه برداری توتال استیشن


نرم افزار شبیه ساز کاربا دوربین های نقشه برداری توتال استیشنبه کمک این نرم افزار شما می توانید به صورت مجازی با توتال استیشن لایکا کار کرده و برای تمرین و آموزش بسیار مناسب می باشد.
این نرم افزار برای دوربین های لایکا مدل TS02و TS06و TS09 همچنین سری 800 و 400 می باشد.

دانلود

منبع :موژ
 مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)