نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چند فایل بهداشت محیطی از انجمن علمی بهداشت محیط ایران - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چند فایل بهداشت محیطی از انجمن علمی بهداشت محیط ایران

چند مطلب خوب برای بهداشت محیطی ها
از انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 

نام رهنمود دریافت فایل
محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا
نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی
کنترل سیلیس در محیط کار
طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
مواد شیمیایی خطرناک
پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور
انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده
حمل دستی بار
شاخص های آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی
کنترل دخانیات برای دانشجویان
کنترل دخانیات
کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری
کنترل سرب در محیط کار
راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران
راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار
راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا
راهنمای برنامه های پیش نیازی و شرایط خوب ساخت برای سلامت و ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع و عرضه
راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو
 راهنمای جامع بهداشت رانندگان
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران
راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی
راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی
راهنمای بهداشت محیط مطب 
راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی
راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی
راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد اول 1-2-3-4
راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم 1-2-3-4
راهنمای کلرسنجی و ثبت نتایج آن در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
راهنمای اقدامات بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری
راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران
راهنمای ترک دخانیات
راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
راهنمای بهداشت محیط صنوف (مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی)
راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

1-2-3

4-5-6

راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط
راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل کوچک
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کارگران ساختمانی
چک لیست های خوداظهاری کارفرمایان در کارگاه از دیدگاه بهداشت حرفه ای
راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی
حدود مجاز مواجهه شغلی 1-2
راهنمای محاسبه، ‌تعیین و اعلام شاخص پرتوهای فرابنفش
چگونه از خود در برابر پرتوهای فرابنفش خورشیدی محافظت کنیم؟