نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چک لیست های جدید ماده 13 سال 1393(چک لیست های بهداشت محیط) - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چک لیست های جدید ماده 13 سال 1393(چک لیست های بهداشت محیط)

چک لیست های جدید ماده 13 سال 1393


چک لیست های بهداشت محیط


جهت دانلود بر روی هر کدام از تصاویر زیر کلیک کنید

جهت دانلود بر روی هر مورد کلیک کنید


چک لیست بازرسی بهداشتی از تالار پذیراییچک لیست بازرسی بهداشتی از رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویسچک لیست بازرسی بهداشتی از گارگاه تولید شیرینی(انواع شیرینی، شیرینی سنتی، گز ، سوهان ،حلوا)چک لیست بازرسی بهداشتی از مرکز تولید، عرضه و سرو آبمیوه و بستنیچک لیست بازرسی بهداشتی از مرکز عرضه و سرو شیرینی(شیرینی فروشی)


مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)